Så skapar du bättre affärsuppföljning i ditt byggbolag

Utmaningarna för ekonomiavdelningen ser annorlunda ut i bygg- och installationsföretag än i andra verksamheter. Inom bygg och installation är det projektredovisningen som är central. Men den går sällan att hantera fullt ut i ett vanligt affärssystem. Ett branschanpassat integrerat systemstöd blir därför särskilt viktigt för den ekonomiska uppföljningen i denna typ av bolag.

Blogg_skapar-bättre-affärsuppföljning_1600x900.jpg

De flesta händelser i ett byggprojekt är aktivitetsstyrda, inte kontostyrda vilket annars brukar vara den gemensamma nämnaren i den ekonomiska uppföljningen. Att olika kontraktsarbeten och villkor för projekten är reglerade i olika avtal påverkar också din redovisning och ekonomistyrning. I vanliga affärssystem finns dessutom enbart begränsat stöd för mer kvalificerad projektredovisning som den inom bygg och installation.

Att sammanställa all nödvändig information för din ekonomiska uppföljning är komplext och innebär ofta en hel del manuell handpåläggning. Mycket beroende på att informationen är spridd i olika typer av verksamhetssystem för exempelvis kalkylering, projektstyrning och -uppföljning.

För att säkerställa en tillförlitlig och kvalitativ affärsuppföljning behöver informationen samordnas och anpassas så att den kan skapa värde för hela verksamheten, såväl projektledare och platschefer som ekonomi och ledning. Detta görs bäst i ett integrerat, branschanpassat affärssystem. Det blir inte minst tydligt inom bolag som arbetar med bygg, installation och service. När projekten är det centrala i verksamheten, ställs helt andra krav på uppföljning och kontroll som mer standardbaserade affärssystem inte har fullt stöd för.

GUIDE: Tre KPIer du som ekonomichef måste ha koll på

Har du koll på dina projekt blir det mycket enklare att få till en bra affärsuppföljning i ditt byggbolag. I den här guiden delar vi med oss av tre viktiga KPIer du som ekonomichef inom byggbranschen bör ha koll på.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!