Fellowmind banar väg för framtidens arbetsmiljö

I en värld som ständigt drivs framåt av teknologiska framsteg och digitalisering kan det vara lätt att glömma bort vikten av människor i en organisation. Men för det innovativa IT-bolaget Fellowmind är människorna i företaget precis lika viktiga som den teknik de skapar och implementerar. Fellowmind har gjort ett medvetet val att satsa lika mycket på att främja sina medarbetares välmående som på att vara i framkant av den digitala utvecklingen.

Kristian och Izabell.jpg

Vi har pratat med Kristian Randel, Chief HR Officer, och Izabell Jonasson, Mood Manager, för att höra allt om hur Fellowmind har lyckats bygga en framstående kultur som stöttar medarbetarnas balans mellan arbete och privatliv.

Varför är det så viktigt att fokusera på kulturen i företaget?

Kristian Randel förklarar strategin bakom framgångarna:

– Väldigt mycket av den kultur som vi har byggt upp under åren grundar sig i ett gott ledarskap. Att vi tillsammans utvecklar duktiga och modiga ledare som bidrar till en arbetsplats med ett stort socialt stöd och trygghet för alla medarbetare. För att följa upp måendet i organisationen använder vi oss av verktyget Winningtemp varje vecka. Genom det verktyget får vi en nästintill realtidsuppdatering för hur företaget mår och får även en bra uppfattning om vad våra medarbetare tycker om ledarskapet, arbetsplatsen och projekten de jobbar med. Vi uppnår skyhöga poäng för ledarskapet och är såklart mycket stolta över det.

Väldigt mycket av den kultur som vi har byggt upp under åren grundar sig i ett gott ledarskap. Att vi tillsammans utvecklar duktiga och modiga ledare som bidrar till en arbetsplats med ett stort socialt stöd och trygghet för alla medarbetare.

Kristian Randel
Kristian Randel Chief HR Officer, Fellowmind Sverige

Vad är målet med mätningarna?

– Det är inte bara ett moraliskt ansvar vi tar för våra medarbetare, vi vill ju också att alla ska må bra för att minska personalomsättningen. Mår folk bra och känner sig trygga och utmanade på rätt sätt vill de inte byta jobb. Under det senaste året har vår personalomsättning minskat från 18 % till mindre än 14 %, vilket kan anses vara unikt för vår bransch. Och vår eNPS (Employee Net Promoter Score) har stigit från +20 till + 55 på bara 14 månader, något som också är exceptionellt högt. Vi är mycket stolta över dessa siffror och känner oss trygga i att vi är på rätt väg för att ta plats som branschens bästa arbetsgivare, säger Kristian Randel.

– En viktig del som vi försöker göra genom att fokusera på arbetskulturen är att göra ett jobb till mer än bara ett ”jobb”, fortsätter Izabell Jonasson, Mood Manager på Fellowmind. Vi gör allt vi kan för att skapa mervärde för våra medarbetare genom att exempelvis engagera dem i aktiviteter som vår training club. Och en konferens måste inte enbart handla om siffror och KPI:er utan även om att stärka våra band till varandra inom företaget.

Bli en del av Sveriges härligaste arbetsplats!

På Fellowmind uppmuntrar vi frihet i alla dess former, som att få vara den du är och säga det du tycker, eller genom att hjälpa dig hitta en bra balans mellan jobb och fritid. Allt för att du ska trivas, utvecklas och må bra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba på Fellowmind? Besök vår karriärsida.

Vad är en Mood Manager?

Fellowmind Sverige skapades under hösten 2021 när tre svenska bolag gick samman till ett. Under den tiden blev det som att börja om från början med kulturbyggandet, för trots att de hade värderingarna gemensamt så finns det alltid små skillnader i arbetskulturen mellan företag. En av de strategiska besluten som Fellowmind tog för att skapa ett enat företag var att anställa Mood Managers. Och trots att uppkomsten av rollen var en stor snackis i media för ett år sedan verkar det inte vara klart för många vad de egentligen gör. Så vi frågar Izabell Jonasson vad det menas med att vara en Mood Manager?

–  En Mood Manager är en person som har utbildning för att driva kulturarbetet och tar ett naturligt ägandeskap för aktiviteter som tidigare delats ut som sidosysslor till andra medarbetare. Och genom att vi har avsedda personer för detta så visar vi också för personalen hur viktigt vi tycker att kulturarbetet är. Idag har vi fem heltidsarbetande Mood Managers runt om på våra kontor i Sverige, så det om nåt visar på att vi tar uppdraget väldigt seriöst även om det oftast är kul och lättsamt.

Idag har vi fem heltidsarbetande Mood Managers runt om på våra kontor i Sverige, så det om nåt visar på att vi tar uppdraget väldigt seriöst även om det oftast är kul och lättsamt.

Izabell Jonasson
Izabell Jonasson Mood Manager, Fellowmind Sverige

Hur svarar personalen på kulturbyggandet?

Det har bara gått ett och ett halvt år sedan organisationerna gick samman till Fellowmind och sedan kulturbyggandet påbörjades med just Mood Managers. Märker ni skillnad för hur personalen svarar på ansträngningarna som ni gör?

–  Ja, man får tänka på att när vi började så var pandemin fortfarande ett faktum och ytterligare en lock down på väg, så det var en stor utmaning att få ihop något när vi inte kunde samla folk på ett ställe. Nu när pandemin är över är det fortfarande många som väljer att jobba hemma större delen av veckan och även de ska få lov att känna sig en del av kulturen trots att de inte är på kontoret, vilket är en ny typ av utmaning för oss. Men vi ser att vi får allt fler deltagare på våra olika event och engagemanget hos både ledare och medarbetare ökar hela tiden. Det är jättekul att se att vi nu verkligen kan prata om att ha en levande kultur på Fellowmind, säger Izabell Jonasson.

Att våga prata om utmattning och stress

Inom IT-branschen är utmattning och skadlig stress allt för vanligt förekommande, men tyvärr verkar det ändå vara något som ingen arbetsgivare verkar vilja ta upp. Hur jobbar Fellowmind för att skapa en hälsosam miljö?

–  Hos oss uppmanar vi till öppna samtal om stress och belastning för att så långt det går förebygga utmattning innan det sker hos våra medarbetare. Det handlar återigen om engagerade ledare som tar sig tid till sina medarbetare och gör kontinuerlig uppföljning med dem. Det finns även forskning som visar på att en stor stressfaktor är när medarbetarna saknar mål och inte får feedback för arbetet från sin närmsta chef, eller när chefen är inne och petar för mycket i varje detalj i arbetet och det vill vi helt motverka. Vi har förtroende för alla våra ”Fellows” att de löser sina uppgifter utan inblandning och vill ge dem så mycket frihet vi kan för att de ska hitta balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att det ger mening och glädje i vardagen för varje anställd, säger Kristian Randel.

Vi har förtroende för alla våra ”Fellows” att de löser sina uppgifter utan inblandning och vill ge dem så mycket frihet vi kan för att de ska hitta balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att det ger mening och glädje i vardagen för varje anställd.

Kristian Randel
Kristian Randel Chief HR Officer, Fellowmind Sverige

Vill du bli en del av oss?

Vill du veta mer om vilka karriärmöjligheter det finns hos oss på Fellowmind? Anders Larsson är Talent Acquisition Specialist hos oss och hjälper dig gärna med alla dina frågor!