Waste & Recycling

Här hittar du marknadens mest utvecklade affärsplattform! Med ett branschanpassat tillägg för Waste & Recycling får du kontroll över processerna specifika för just din bransch.

Högre effektivitet med ett affärssystem för avfall & återvinning

Fellowmind har bistått företag inom Waste & Recycling med systemstöd sedan 2015. Vi har sett mängder med mindre, och ofta inte särskilt moderna, branschsystem som hanterar processer knutna till avfall och återvinning. Det som i de flesta fall saknas är stöd för icke bransch-specifika processer, såsom till exempel huvudbok, CRM och hantering av anläggningstillgångar. Och finns det ett ERP-system av standardtypen parallellt med branschlösningen är ofta integrationen mellan systemen bristfällig, eller obefintlig. Vilket gör att medarbetarna på ekonomiavdelningen tvingas lägga otaliga timmar på manuellt arbete. 

Det vi kan erbjuda är marknadens mest moderna affärsplattform, Microsoft Dynamics 365. I den adderar vi – sömlöst – ett branschtillägg som bland annat hanterar processerna nedan. Microsofts plattform, och tilläggslösningen, uppdateras enkelt flera gånger per år vilket gör att ni aldrig kommer fastna i en föråldrad systemuppsättning igen.

Hur skapar vi istället en branschlösning som höjer effektiviteten?

Genom att komplettera ett stabilt grundsystem med en rad branschspecifika funktioner, såsom miljöorder som hanterar ut- och inflöde av material och pengar, containerhantering samt deponi- och miljöskattehantering. På så sätt kan vi skapa en lösning som tillåter branschen att fokusera på sin huvuduppgift: En renare värld.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations är en kraftfull helhetslösning som låter dig styra, administrera och följa upp hela leveranskedjan.

Reverse Logistics 

Omvänt materialflöde är en unik företeelse för branschen. Inkommande avfall ska ofta faktureras kund och utgående betalar man för via självfaktura. Vår lösning hanterar olika fysiska och monetära flöden för avfall, material och tjänster. 

 

Vågbrygga 

Systemet har stöd för vägning av varje enskilt stop på rutten och varje enskild behållare, fordon eller styckegods. Med möjlighet till avdrag, tillägg och omklassning. Det är enkelt att integrera med olika våginstrument, såsom Flintabs Victoria och Scanvaegts ScanX. 

Kontraktshantering 

Samla alla dina avtal och kontrakt i systemet och få automatiskt stöd för schemalagda tömningar, kunddeklarationer och hela din affär. 

Transportplanering 

Håll koll på alla dina fordon och planera dina rutter direkt i systemet. 

Container-hantering 

Systemet hanterar olika behållartyper med möjlighet till serienummerspårning. Det är också enkelt att koppla olika behållare till olika kunder för att på så vis underlätta i hyreshanteringen. 

Hantering av farligt avfall 

I vår systemlösning hanterar du smidigt farligt avfall ur alla aspekter. Dessutom kan vi sätta upp en automatisk integration till Naturvårdsverket som besparar er lejonparten av det manuella jobb som de nya skrivelserna i avfallsförordningen påtvingade er häromåret. 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har lång erfarenhet av att implementera affärssystem för avfall- och återvinningsbranschen. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig är du varmt välkommen att höra av dig till Mattias Nilsson!