Framtidssäkrade IT-lösningar för retail

Detaljhandelns väg mot digitalisering går med raketfart. Det förändrar landskapet och framgångsfaktorerna. Så vad behöver du för att vara redo för framtiden?

Förbättra detaljhandeln

Stora förändringar har skett inom retail. Idag måste återförsäljarna kunna sammanföra människor, system och verksamhet. Du måste vara flexibel för att kunna hänga med i de nya kundförväntningarna. Erbjuda ett större urval, ha insyn i lagersituationen och ha koll på vad som finns var. Du måste helt enkelt lägga i en högre växel.

Återuppfinn affärsmodeller

Du kan använda data för att skapa produkter som kunderna vill ha. Gör dem tillgängliga där kunderna vill ha dem, med skräddarsydda erbjudanden som bevisar att du känner din kund. Leverera e-handelsupplevelser via en smidig och smart försörjningskedja. Det är detaljhandel på ett nytt sätt.

Affärsprocesserna blir allt mer komplicerade. Det är precis därför du behöver proaktiva konsulter som känner till och förstår din verksamhet.
fellowmind-retail-warehouse-worker.jpg

AI och IoT inom detaljhandeln

Hemleverans är vanligare än någonsin. Teknik som Internet of Things kan hjälpa till att spåra och optimera varuflödet mellan lager, butiker och kunder. AI kan bygga detaljerade kundprofiler från Big Data. När man sammanför allt detta blir resultatet den lyhörda köpupplevelse som dina kunder förväntar sig.

Uppgraderingar för dina medarbetare

Det är inte tillräckligt att bara utrusta dina medarbetare med verktyg och data för att ge service till kunderna. De måste även få utbildning i hur man använder dem på ett säkert och effektivt sätt. En utbildningsplats på ditt intranät gör det möjligt för alla att lära i sin egen takt till en relativt låg kostnad. För det viktigaste inom detaljhandelsbranschen är fortfarande människorna.