Fellowmind skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna informationstext beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.

Fellowmind Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss, t.ex. i samband med att ett kundavtal skrivs eller genom att personer kontaktar oss, genom ett kontaktformulär, en anmälan på vår webbplats eller använder våra digitala kanaler.

Behandlingen av personuppgifter

Ändamål: Direktmarknadsföring

Behandlingar som utförs: Information om utbildningar och event samt innehåll och nyheter som är relevant och går in under intresseavvägning hos mottagaren.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-post
 • Företag
 • Titel
 • Telefonnummer
 • Intresseområden

Laglig grund: Intresseavvägning. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig (opt-out) från kommande utskick.

Lagringsperiod: Om du infogas i systemet på grund av en aktivitet på hemsidan, exempelvis nedladdning av information där du får ange dina kontaktuppgifter, raderas dina personuppgifter först när du själv skickar in en begäran om att vi ska radera dina personuppgifter. Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.

Ändamål: Leverera personligt anpassade marknadsförings- och säljinsatser

Behandlingar som utförs: Profilering och kategorisering i form av persona baserat på användning på hemsida, tester och andra aktiviteter såsom deltagande på event eller webinars. Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll baserat, på hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster och var du befinner dig i köpprocessen. Riktade marknads- och säljinsatser baserat på ovan.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • E-post
 • Företag
 • Titel
 • Telefonnummer
 • Intresseområden

Koppling till ”persona” som speglar hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster

Laglig grund: Intresseavvägning. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig (opt-out) från kommande utskick.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter raderas först när du själv skickar in en begäran om radering. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick och även dra tillbaka ditt samtycke.

Mottagare som vi delar information med

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar och motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Motsätta dig behandling för marknadsföringsändamål

Du kan när som helst motsätta dig fortsatta marknadsutskick från Fellowmind. Detta kan ske genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket. Du kan även när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål accepterar du att Fellowmind inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Cookies & användarvillkor

Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

Vill du ändra eller återkalla ditt samtycke för cookies? Det kan du göra när du vill. Gå bara till informationssidan för cookies på vår webbplats och gör ändringarna där.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor? Kontakta mig!

Carolina Jarl
Telefonnummer: 0707-44 57 97