Öka dina medarbetares teknikentusiasm

Change & Adoption

Du vill ha teknik som fungerar i en säker och anpassningsbar miljö. Vi är här för att hjälpa. Och för att få tekniken att fungera för dig. 

Förändringshantering påverkar alla avdelningar

Med den ökande automatiseringen av affärsprocesser, genom användning av intelligent programvara och uppkopplade maskiner, förenklas vissa verksamhetsområden inom företaget eller ersätts till och med av smarta system.

Nu är det framför allt ledningen och personalavdelningen som efterfrågas, för att omdefiniera jobb och aktiviteter och fylla rollerna optimalt. Det är deras uppgift att fånga upp medarbetarnas rädslor och behov, att förbereda dem för den nya arbetssituationen och att främja potentialen. Ofta är den interna kommunikationen också involverad i förändringsprocesser, eftersom ökad kommunikation nedifrån och upp är grunden för bättre samarbete och mer kreativitet.

Teknik möjliggör och individen skapar värde. Vi vill att varje individ ska trivas med att arbeta med tekniken och att tekniken fungerar för dem.

Antonia Dahlin
Antonia Dahlin Försäljningschef - Fellowmind

Ett tydligt tillvägagångssätt 

Att anta förändring kan vara frustrerande. Vi hjälper dig att finna dig till rätta med ett beprövat tillvägagångssätt, baserat på erfarenhet från fältet och vetenskapliga insikter i förändringshantering.  

”Packa” för resan 

Vi samlar in relevanta data för att få insikt i den digitala mognadsnivån i ditt team. Baserat på våra resultat sätter vi oss ner för att tillsammans bestämma vad som behövs och hur vi kan gå vidare på din resa. 

Ett av våra huvudmål är att använda teknik som verkligen fungerar för dig. Vi hjälper dig att förbereda dig för lanseringen, säkerställa en framgångsrik första idrifttagning och fortsätter att arbeta med dig på din digitala resa. 

Kontakta oss!

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer om våra tjänster inom Change and Adoption Management.

Julia Nordlund
Head of Client Offerings Microsoft 365

julia.nordlund@fellowmind.se