Verhoog het enthousiasme van uw werknemers voor technologie

Change & Adoptie

Wist je dat… een implementatietraject vaak niet alleen over software, maar ook over toekomstbestendigheid gaat? Zeker in deze tijd wil je snel kunnen mee veranderen met de markt en de wensen van je klanten. Bij Fellowmind ben je aan het juiste adres. We helpen je ambities scherp te krijgen en zorgen voor een match tussen processen, werkwijzen en bedrijfssoftware. Met onze bewezen, persoonlijke aanpak wordt elke implementatie een succes.

Fundament voor de toekomst

Er zijn diverse redenen om afscheid van je huidige bedrijfssoftware te nemen. Bijvoorbeeld omdat er niet meer wordt doorontwikkeld, terwijl de markt daar wel om vraagt. Mogelijk is het huidige pakket verouderd, waardoor het slecht integreert met andere (cloud-)applicaties die de organisatie gebruikt of wil gaan gebruiken. Ook kan het zijn dat er nieuwe markten worden aangeboord, waarvoor het pakket onvoldoende ondersteuning biedt.

Veelal is het echter zo dat de software niet meer voldoet aan de huidige werkwijze. Met goede redenen is indertijd voor de huidige software gekozen. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat deze niet goed meer aansluit bij het dagelijks werk en de ontwikkeling van de onderneming zelf in de weg zit. Mogelijk heeft het zelfs geleid tot suboptimale processen en werkwijzen. Tijd voor vernieuwing!

Succesvol veranderen

Een cruciaal onderdeel van elke implementatie is change management. Dit draait om de menselijke kant van een project of implementatie. Wil je een verandering succesvol doorvoeren, dan zul je mensen mee moeten nemen in de verandering van processen en software. Er moet draagvlak worden gecreëerd en het kennisniveau moet omhoog.

Om dit in goede banen te leiden en adoptie te stimuleren, is een gestructureerd verander- en adoptieprogramma nodig. Fellowmind ondersteunt je daarbij.

Ons werk is pas klaar als jij, je werknemers en je klanten met plezier gebruikmaken van de technologie.

Peter Gerhardt
Peter Gerhardt Logistic Consultant Operations