Smidiga, skalbara och hållbara lösningar för maskinindustrin

Digitala lösningar och smarta processer för hur maskiner och utrustning tillverkas, används, säljs vidare och underhålls. Det är en självklarhet idag när teknik och hållbarhet går hand i hand. Med branschexpertis och marknadsledande lösningar tar vi hänsyn till hela värdekedjan för din utrustning. Nyfiken på hur?

En ny era för maskintillverkning

Du som jobbar inom maskin- och utrustningsbranschen står troligtvis inför stora utmaningar. Idag behövs lösningar som omfattar hela livscykeln för maskiner – från det att de lämnar fabriken till den dag de återvinns. Slutkunderna förväntar sig en bekvämare användarupplevelse, medan tillverkare och mellanled söker innovativa sätt att kontrollera sin verksamhet, minska kostnaderna och planera underhåll. Samtidigt ställs allt hårdare krav från samhället på att skapa en mer hållbar framtid.

Med rätt affärsmodell och systemstöd kan detta öppna för nya möjligheter snarare än hinder. Oavsett om du jobbar med anläggningsmaskiner eller stora skogsmaskiner.

Tillgång till moderna, skalbara lösningar och experter

Många verksamheter sitter just nu i olika och ofta äldre it-system som inte talar med varandra. Systemen gör det svårt att skala upp och förhålla sig till de snabba svängarna inom maskinbranschen. För att hänga med i utvecklingen krävs moderna, skalbara lösningar och en partner som kan anpassa dessa lösningar till branschens behov.

Förmågan att dra nytta av data och AI

Dataanalys, AI och IoT erbjuder fantastiska möjligheter att effektivisera produktion, service, försäljning och underhåll, men det medför också en rad utmaningar. Att samla in och hantera stora mängder data kräver en robust och smart infrastruktur. Det behövs också förståelse för branschen och kunskap om hur tekniken kan användas för att nyttja data på bästa sätt.

Ett större fokus på eftermarknaden

Allt fler tillverkande företag, återförsäljare och importörer ser över möjligheten att bredda sin affär, kapa mellanleden och förlänga intäkterna även efter att produkten lämnat fabriksporten. Genom att själva erbjuda och ta kontrollen över eftermarknadstjänster kan företag stärka banden till sina kunder och säkra kvaliteten. Men detta ställer också nya typer av krav på att skapa lönsamhet, tillgänglighet och kundnöjdhet i fler led.

Innovation krävs för hållbara lösningar

Industrin för tillverkning och återförsäljning av maskiner och utrustning måste idag hitta sätt att sänka utsläppen. Inte bara på grund av ökade hållbarhetskrav, utan också för att vara fortsatt kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.  

Hållbarhet bör idag vara en integrerad del av hur moderna maskiner och utrustning designas, används och återvinns. Det här kräver innovativa metoder för att minska skrot och avfall och förlänga livslängden på maskiner. Och för att driva maskiner på nya sätt, exempelvis genom elektrifiering.

Med den nya lösningen har vi bättre insyn i hela vår leveranskedja och minskar det manuella arbetet samt utnyttjar helt nya typer av data om vår verksamhet.

Miika Soininen
Miika Soininen Chief Digital Officer på Ponsse

Fellowmind hjälper er i alla led

Med lång erfarenhet av kunder inom maskin- och utrustningsindustrin, från små till stora företag, förstår vi på Fellowmind utmaningarna ni står inför och hur ni ska tackla dem. Vi kan stödja ert arbete med att förlänga era produkters livslängd, minska avfall och optimera användningen av resurser. Och med vår kombinerade expertis inom processoptimering, datadrivna insikter och integration av hållbara lösningar kan vi leda er genom digitaliseringen och se till att ni ligger i framkant med era erbjudanden – idag och i framtiden.

Oavsett om ni fokuserar på produktion, försäljning eller underhåll, har vi verktygen och kunskapen för att stödja er tillväxt och framgång.

Fredric Svensson
Fredric Svensson Industry Manager på Fellowmind

Annata 365 – komplett överblick över hela kedjan

Vi verkar i affärslösningen A365 från Annata som är djupt inbäddad i ekosystemet runt Microsoft Dynamics 365. Annata erbjuder funktionalitet som hjälper tillverkare, återförsäljare och importörer att säkra driften och automatisera hela eller delar av kedjan, från tillverkning till eftermarknad och underhåll. Lösningen innebär att ni kan knyta ihop alla delar och samla värdefulla data. Med AI och annan innovativ teknik integrerat kan ni dra nytta av er data och vi ser till att ni nyttjar den på rätt sätt.

Är du redo att utforska hur Fellowmind kan hjälpa er att optimera era processer, implementera hållbara lösningar och utnyttja kraften i AI och automation? Kontakta oss för att börja resan mot en mer effektiv och hållbar framtid.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Fredric Svensson!

Hämta vår branschguide!

I den här engelska branschguiden för Machinery & Heavy Equipment gör vi en djupdykning i dagens trender och visar hur man kan använda dem med hjälp av vår modell för Smart & Human Service.

Hämta vår branschguide!