Kone- ja laiteteollisuuden kehittäminen älykkäillä ja inhimillisillä palveluilla

Tervetuloa palvelullistamisen aikakauteen, jossa nykyteknologia mahdollistaa yrityksesi tuotekeskeisen liiketoimintamallin muuttamisen sellaiseksi, jossa voit tarjota asiakkaillesi uusia ja edistyneitä ratkaisuja ja palveluita. Nyt on aika nostaa yrityksesi liiketoiminta seuraavalle tasolle!

Palveluiden aikakausi

Elämme mielenkiintoisia aikoja, ja olemme valmiita auttamaan yritystäsi valmistautumaan tämänhetkisten trendien hyödyntämiseen. Koska Fellowmindilla olemme teollisuuden alan asiantuntijoita, opastamme sinua saamaan kaiken irti seuraavasta teollisesta vallankumouksesta.

Vaihda odotukset vaatimuksiin

Ei ole kyse pelkästään sinun yrityksestäsi ja yrityksesi kilpailukyvystä, vaan asiakkaasi ja yhteiskunta kokonaisuudessaan edellyttävät uudenlaista ajattelutapaa. Asiakkaat odottavat saavansa tehokkaampia koneita ja laitteita, ja etsivät koko ajan innovatiivisempia tapoja hallinnoida tuotantoa, vähentää kustannuksia ja suunnitella huoltoa. Koneita ja laitteita yleensäkin tarvitaan moniin eri asioihin ja monissa eri paikoissa, tuotantotiloista rakennustyömaille ja yleisiltä teiltä pysäköintialueille. Yhteiskunta ja kansalaiset eivät enää hyväksy yhteisöissään sellaisia tuotteita, jotka eivät tue heidän pyrkimyksiään tehdä ympäristöstä terveellisempi ja ekologisempi.

Tehosta yrityksesi tarjoamia palveluita

Pysyäkseen kilpailijoidensa tasolla – tai mieluiten voittaakseen heidät – yrityksesi tulee siirtää painopistettä koneiden ja laitteiden tuotannosta ja myynnistä älykkäämpiin räätälöityihin palveluratkaisuihin. Neljäs teollinen vallankumous on tuonut mukanaan teknologiaa, joka tarjoaa yrityksellesi paljon mahdollisuuksia liiketoimintasi palvelullistamiseen. Globaali yhdistettävyys, IoT, tekoäly, edistynyt robotiikka ja muut innovaatiot mahdollistavat yrityksesi koneiden ja laitteiden kehittämisen älykkäämmiksi. Ota seuraava askel yrityksesi matkalla elintärkeäksi toimijaksi, joka mahdollistaa ja tehostaa yrityksesi asiakkaiden prosesseja.

Haluamme varmistaa tulevan kasvun panostamalla ketterään teknologia-alustaan sekä uudenlaiseen liiketoimintamalliin.

Riku Helander Senior Vice President, Service Business, Normet

Ihmiset digitaalisten palveluiden keskiössä

Teknologia yhdistää meidät, mutta merkityksen luomme me ihmiset. Meillä Fellowmindilla ihmiset ovat kaiken suunnittelun ja toiminnan keskiössä. Siksi olemme luoneet oman vision tuotteesta palveluksi -kehityksestä, jossa ihminen on keskiössä: Smart & Human Service on ketterä vastauksemme kone- ja laiteteollisuuden alan kohtaamien haasteiden kääntämiseen eduksi.

Teknologia yrityksesi apuna

Visiomme älykkäistä ja inhimillisistä palveluista, Smart & Human Service, ei tarkoita vain sitä, että lupaamme teknologisten ratkaisujemme tuottavan tehokkuutta, turvallisuutta ja matalampia tuotantokustannuksia, vaan myös sitä, että teknologiamme todella auttaa ihmisiä. Ajattelutapamme on mutkaton. Työmme on tehty vasta silloin, kun teknologian käyttö on nautinto sinulle, työntekijöillesi ja asiakkaillesi. Se tarkoittaa sitä, että olemme tyytyväisiä vasta sitten, kun yrityksesi toimii tehokkaammin parempien ajattelutapojen pohjalta. Lisäksi robottien, big datan ja tekoälyn kaltaisten ratkaisujen tulee todella auttaa ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kohtaamissa haasteissa ennen kuin työmme on valmis.

Vastuullinen toimitusketju

Todellinen kestävä kehitys alkaa yrityksesi tarvitsemien raaka-aineiden tuotantopaikasta. Jäljittämällä raaka-aineiden tuotantopaikat yrityksesi voi päättää, mitkä raaka-aineet päätyvät sen tuotantoprosessiin. Teknologia voi auttaa yritystäsi valitsemaan ekologisimmat raaka-aineet reaaliaikaisten tietojen pohjalta ja pienentämään yrityksesi hiilijalanjälkeä valitsemalla materiaaleille ja komponenteille älykkäitä kuljetusvaihtoehtoja tehtaaseen ja sieltä eteenpäin. Autamme yrityksesi hiilijalanjäljen kirjaamisessa, raportoimisessa ja pienentämisessä tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa.

Parempaa varaosien hallintaa

Matkallaan johtavaksi pohjoismaiseksi maatalouden yhteistyökumppaniksi Danish Agro hankki CLAAS-maatalouskoneiden myyntioikeudet Ruotsissa. Vaikka Danish Agrolla on kuusi eri liiketoiminta-aluetta ja siihen kuuluu 110 yhtiötä, siltä puuttui selkeä kasvustrategia menestymiseen sekä nykyisillä että uusilla markkinoilla.

Ottaessaan meihin yhteyttä koskien Microsoft Dynamics 365 -sovellusta, Danish Agro pyysi meitä myös toteuttamaan ratkaisun koko käyttöönoton. Lisäksi - ja varmistaaksemme, että heidän järjestelmänsä toimivat myös tulevaisuudessa tehokkaasti ja kestävästi – saimme vihreää valoa Annata 365 -ratkaisun lisäämiseksi kokonaisuuteen.

Verkottunut yritys - Connected Company

Jotta yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä laajasti verkottuneessa maailmassa, on sen hyödynnettävä ympäröivää ekosysteemiään aktiivisesti. Verkottuneet yritykset (connected companies) rakentavat yhteyksiä kaikkialle ennakkoluulottomasti ja näkevät mahdollisuuuksia laajasti koko liiketoimintannassaan: prosesseissa, työntekijöissä, asiakkaissa sekä erilaisissa innovaatioissa. Verkottuneet yritykset oppivat ja etenevät nopeammin kuin kilpailijansa. Eristäytymisen sijaan ne löytävät uusia mahdollisuuksia ja raivaavat uusia polkuja. 

Lisää työntekijöidesi tyytyväisyyttä
Voimaannuta asiakkaitasi
Sujuvoita tuotantoasi
Lisää älykkyyttä kestävään kehitykseen