Digitaaliset ratkaisut energia-alan murrokseen

Energia-alan digitalisaatiossa ovat keskeisessä roolissa uusien, asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden luominen, asiakaskokemuksen parantaminen ja järjestelmien päivittäminen tulevaisuuden vaatimustasoa vastaavaksi.

Menesty energia-alalla digitaalisen murroksen keskellä

Fellowmind on ollut mukana digitalisoimassa monen energia-alan yrityksen liiketoimintaa ja ydinprosesseja. Omaamme laajan kokemuksen erilaisista hankkeista ja kehitysprojekteista mm. liiketoiminta-alustoihin, asiakkuudenhallintaan ja datalla johdettuun liiketoimintaan liittyen.

Liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja

Olemme kokonaisvaltainen energia-alan kumppanisi, joka tarjoaa huippuluokan ammattitaitoa ja palveluita mm. ERP:hen, CRM:ään, kenttätyön sovelluksiin, analytiikkaan ja koneoppimispalveluihin, sovelluskehitykseen ja palvelumuotoiluun sekä infrapalveluihin liittyen.

Energia-alan ja energiayhtiöiden digitalisaatio tarkoittaa erityisesti muutosta asiakaslähtöisten palveluiden tarjoajaksi
fellowmind-energia-ala-kuva1.jpg

Tehosta toimintaa ja paranna asiakaskokemusta

Uusilla digitaalisilla palveluilla sekä huippuunsa viedyllä asiakaspalvelulla on merkittävä rooli asiakaspysyvyyden varmistamisessa, mutta niiden taustalle tarvitaan tehokkaat ja saumattomat prosessit, jotka vahvistavat asiakaskokemusta ja kannustavat asiakasta pysymään juuri tietyn energia-alan yrityksen asiakkaana.

Asiakaskokemus on keino rakentaa kilpailuetua

Kun toimit asiakaskeskeisesti ja tarjoat asiakkaillesi juuri heidän tarpeisiinsa suunniteltuja palveluita sekä pystyt reagoimaan ennakoivasti mahdollisiin asiakaspoistumiinyritykselläsi on paras mahdollisuus pysyä kilpailijoiden edellä. Kun lisäät tähän vielä saumattoman monikanavaisen palvelun, rakennat kilpailuetua asiakaskokemuksen kautta.