Saavuta enemmän strategisella IT-kumppanuudella

Jatkuvat palvelut

Erikoistumme Fellowmindilla ymmärtämään liiketoimintasi IT-tarpeet niin strategisella kuin myös käytännön tasolla. Proaktiivinen lähestymistapamme ja räätälöidyt ratkaisumme varmistavat turvallisen ja luotettavan IT-ympäristön, joka on linjassa strategisten liiketoimintatavoitteiden kanssa. 

Luotettavana neuvonantajanasi olemme täällä tukemassa menestystäsi jokaisessa vaiheessa.

arrow right Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Jatkuvien palveluiden merkitys riskien hallinnassa

IT:n hallinnointi ilman proaktiivista kumppania voi altistaa liiketoimintasi merkittäville riskeille: 

 • Tietoturvariskit ja käyttökatkokset: Sovelluksesi ja infrastruktuurisi ovat alttiita katkoksille ja tietoturvamurroille, jotka voivat pysäyttää liiketoimintasi ja vahingoittaa asiakkaidesi luottamusta yritykseesi.
 • Liian monimutkainen IT-hallinta: Monimutkaisten IT-ympäristöjen hallinta ilman kumppania voi johtaa vanhentuneisiin teknologioihin ja tehottomuuteen, joka luonnostaan johtaa monesti käyttökustannuksien kasvuun.
 • Kehityksen hidastuminen ja menetetyt mahdollisuudet innovaatioihin: Ilman jatkuvien palveluiden asiantuntijoiden  tukea yrityksesi kyky hyödyntää uusia innovaatioita ja teknologioita voi heikentyä ja tarkoittaa siten myös kilpailukyvyn heikentymistä.

Jatkuvien palveluidemme avulla, mukaan lukien tietoturvapäivitykset ja monitorointipalvelut, autat ajamaan liiketoiminnan innovaatioita, välttämään keskeytyksiä ja nauttimaan yksinkertaistetusta, asiakaskeskeisestä yhteistyöstä omistautuneen yhteyshenkilön kanssa. Turvaa toimintasi ja tasoita tietä kestävälle kasvulle ja tehokkuudelle.

Varmistamme liiketoiminnan jatkuvuuden

Fellowmind huolehtii proaktiivisesti haasteista digitaalisten ratkaisujesi kanssa - ja mahdollistaa, että voit keskittyä ydinliiketoimintaasi ilman keskeytyksiä. 

 • Kattava tuki: Tarjoamme laajaa ensimmäisen ja toisen linjan tukea käsitelläksemme tehokkaasti käyttäjien palvelupyyntöjä ja ilmoitettuja häiriöitä.
 • Turvallisuus ja versiopäivitykset: Proaktiiviset toimenpiteemme pitävät järjestelmäsi turvattuina ja ajan tasalla, minimoiden riskit ja taaten häiriötilanteiden nopean ratkaisuajan.
 • Kolmannen osapuolen häiriönhallinta: Käsittelemme kolmansien osapuolien, kuten Microsoftin, aiheuttamia häiriöitä asiakkaidemme puolesta ja ylläpidämme jatkuvaa viestintää niin loppukäyttäjien kuin palvelunomistajien kanssa koko prosessin ajan.

Autamme sinua optimoimaan liiketoimintasi

Fellowmind varmistaa, että digitaaliset investointisi tuottavat jatkuvasti optimaalista arvoa. Räätälöidyt palvelumme mukautuvat kehittyviin liiketoimintatarpeisiisi ja edistävät jatkuvaa innovointia.

 • Arvoa lisäävät palvelut: Palvelumme on suunniteltu erityisesti maksimoimaan digitaalisten investointiesi arvo.
 • Mukautuminen muutoksiin: Mukaudumme jatkuvasti uusiin liiketoiminta- ja toiminnallisiin vaatimuksiin varmistaaksemme, että teknologiasi kehittyy liiketoimintasi mukana.
 • Tietämyksen hyödyntäminen: Hyödynnämme syvää tietämystämme toimialasi suuntauksista ja teknologisista edistysaskeleista tarjotaksemme käytännön suosituksia ja strategista suunnittelutukea.
 • Proaktiivinen päivitysten hallinta: Ennen kuin Microsoft julkaisee uusia päivityksiä, arvioimme ne varmistaaksemme, että ne integroituvat saumattomasti toimintoihisi häiritsemättä keskeisiä prosesseja. Pidämme sinut ajan tasalla uusista ominaisuuksista ja toiminnoista.

Autamme yritystäsi menestymään ja kukoistamaan

Fellowmind yksinkertaistaa IT-hallintaa asiakaskeskeisen yhteistyön avulla. Ratkaisukeskeinen tiimimme tuntee perinpohjaisesti koko Microsoft-alustan. Jatkuvien IT-palveluidemme avulla voit ulkoistaa yrityksesi liiketoimintasovellusten ja pilvi-infrastruktuurin hallinnan kokonaan.

 • Yksi yhteyshenkilö: Koordinoi kaikkia yrityksesi tarpeisiin räätälöityjä palveluita.
 • Palvelunhallinta ja asiakasyhteistyö: Toteutetaan tavoitteidenne mukaisesti.
 • Palvelutasosopimuksen mukainen hallinta ja raportointi: Varmistamme, että kaikki sujuu suunnitellusti.
 • Dedikoitu asiakastiimi: Halutessanne saatte käyttöön oman tiimin yrityksenne tueksi.

Miksi valita Fellowmind kumppaniksi?

Täyden valikoiman IT-palvelumme kattavat kaiken etävalvonnasta täydelliseen verkon hallintaan. Räätälöityjen ratkaisujen avulla, jotka on suunniteltu yrityksesi koon, toimialan ja tavoitteiden mukaan, hyödynnämme toimialakohtaista asiantuntemusta ainutlaatuisten haasteiden ratkaisemiseksi ja toiminnan tehokkuuden optimoimiseksi.

 • Paikallinen asiantuntemus, globaali kattavuus: Yhdistämällä paikallisen ymmärryksen ja yhteyshenkilöt sekä globaalit resurssit pystymme takaamaan henkilökohtaisen ja nopean palvelun.
 • Proaktiivinen luotettu neuvonantaja: Ennakoimme IT-haasteita ja ohjaamme sinut teknologisen kehityksen läpi.
 • Microsoft-osaaminen: Viimeisimmät Microsoft-innovaatiot räätälöitynä yrityksesi tarpeisiin. Lisäksi omaamme kattavaa osaamista Qlik-, Adaptive Workday Planning-, Jedox- ja CCH Tagetik -ratkaisujen osalta.
 • 24/7 kattava tuki: Varmistamme vähäiset käyttökatkot ja parannetun tuottavuuden.
 • Sertifioitu tietoturva: korkeimmat tietoturvastandardit ISO 27001 -sertifioinnilla
 • Laitteet ja ohjelmistot: Osana modernia työympäristöä ja toimivaa IT-ympäristöä toimitamme tarvittavat palvelimet, työasemat, lisenssit sekä verkko- ja oheislaitteet. Huolehdimme laitteiden lisäksi verkon suunnittelusta, asennuksesta sekä sen valvonnasta ja hallinnasta.

Saat meiltä liiketoimintaasi parhaiten tukevat IT-ratkaisut, järjestelmien ylläpidon ja kehittämisen sekä tuen käyttäjillesi. Varmistamme järjestelmiesi ja yhteyksien toimivuuden sekä olemme käyttäjiesi tukena mahdollisissa ongelmatilanteissa.

 

AI & Data (Azure & Power Platform)

Tietojesi hallinta ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Microsoft Azuren modernit tietojärjestelmät käsittelevät valtavia määriä dataa ja tekevät sen saataville moniin eri tarkoituksiin, kuten perinteiseen liiketoimintaraportointiin, liiketoimintatiedon hallintaan, päädatan hallintaan sekä yhä enenevässä määrin generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen uusien näkökulmien luomiseksi tai monimutkaisten tehtävien ratkaisemiseksi. Mikään työkalu ei ole parempi kuin sen syöte, joten tietojärjestelmäsi luotettavuuden ja ajantasaisuuden ylläpitäminen sekä uusien mahdollisuuksien jatkuva hyödyntäminen on kriittistä liiketoiminnallesi.

Sovelluskehitys (Azure & Power Platform)

Teknologian hyödyntäminen räätälöityjen sovellusten luomiseen on strateginen tapa saavuttaa keskeisiä liiketoimintahyötyjä ja tarjota digitaalisia palveluja, jotka erottavat yrityksesi kilpailijoista. Tämä kuitenkin edellyttää, että yritys ylläpitää näitä sovelluksia. Se tarkoittaa, että sovellukset on pidettävä ajan tasalla, turvallisina ja luotettavina, ja että yrityksellä on oikea osaaminen ja lähestymistapa niiden jatkuvaan optimointiin ja kehittämiseen uusilla ominaisuuksilla.

Teemme yhteistyötä Microsoftin huipputason alustojen kanssa räätälöityjen kehitystarpeiden osalta (Azure ja .NET) sekä no code / low code -toteutuksissa (Power Platform).

Moderni työ (Microsoft 365)

Digitaalinen työntekijäkokemus on keskeinen osa modernin yrityksen toimintaa. Kaikki päivittäisestä tiimityöstä ja yhteistyöstä laajamittaiseen dokumentinhallintaan ja yrityksen tietovirtoihin voi pohjautua Microsoft 365 -ratkaisuihin. Jos hallintokäytännöt eivät kuitenkaan ole ajan tasalla etkä seuraa Microsoftin päivityksiä, on todennäköistä, että työntekijöidesi tehokkuus laskee ja digitaalinen työntekijäkokemus heikkenee. Monimutkaisten liiketoimintatarpeidesi osalta on tärkeää, että ongelmat, päivitykset ja tuki hoidetaan ennakoivasti.

Asiakkuudenhallinta CRM (Dynamics 365)

Microsoft Dynamics 365:n Customer Engagement -ominaisuuksien hyödyntäminen myynnissä, markkinoinnissa, asiakaspalvelussa tai kenttäpalveluissa on strateginen tapa parantaa asiakaskokemusta, kerätä strategisia asiakasnäkemyksiä ja tarjota digitaalisia palveluja, jotka erottavat yrityksesi kilpailijoista.

Tämä kuitenkin edellyttää, että yritys ylläpitää ja kehittää näitä sovelluksia ja prosesseja jäsennellysti. Se tarkoittaa, että sovellukset on pidettävä ajan tasalla, turvallisina ja luotettavina, sekä että yrityksellä on oikea osaaminen ja lähestymistapa niiden jatkuvaan optimointiin ja kehittämiseen.

Finance & Operations (Dynamics 365)

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations/Supply Chain Management -järjestelmän hyödyntäminen on strateginen tapa luoda keskeisiä liiketoimintahyötyjä, harmonisoida prosesseja, lisätä automaation tasoa, saavuttaa kokonaisvaltainen näkyvyys ja tarjota digitaalisia palveluja, jotka erottavat yrityksesi kilpailijoista.

Tämä kuitenkin edellyttää, että yritys ylläpitää ja kehittää näitä sovelluksia ja prosesseja. Se tarkoittaa, että sovellukset on pidettävä ajan tasalla, turvallisina ja luotettavina, sekä että yrityksellä on oikea osaaminen ja lähestymistapa niiden jatkuvaan optimointiin ja kehittämiseen uusilla, relevantilla ominaisuuksilla.

Business Central (Dynamics 365)

Dynamics 365 Business Centralin hyödyntäminen tarjoaa strategisia liiketoimintahyötyjä, yhtenäistää prosesseja, edistää automaatiota ja tarjoaa täydellisen toiminnan läpinäkyvyyden samalla, kun se tukee ainutlaatuisia digitaalisia palveluja. Se on suunniteltu ketterille ja kasvaville yrityksille, ja se vaatii huolellista sovellusten ja prosessien ylläpitoa ja kehittämistä. Tämä varmistaa, että ne pysyvät ajantasaisina, turvallisina ja toimivina, sekä että niiden jatkuva parantaminen ja täydentäminen tarvittavilla ominaisuuksilla tapahtuu tehokkaasti.

Jatkuvat palvelut infra

Tarjoamme kattavan valikoiman infrastruktuurin hallintapalveluja parantaaksemme ja turvataksemme digitaalista ympäristöäsi. Tehokas prosessimme varmistaa uusien toimintojen nopean ja sujuvan käyttöönoton, olipa kyseessä liiketoimintasovellusmoduulit, palvelimet tai turvallisuustestaus.

 • Automaattiset testauspalvelumme optimoivat julkaisuprosessisi varmistaen liiketoimintasovellusten jatkuvan toimivuuden.
 • Tehostamme Microsoft Azure -toimintojasi skaalautuvilla alustapalveluilla, jotka sisältävät käyttövalmiit aloitusympäristöt ja turvalliset etätyöpöytäkokemukset.
 • Parannamme tietoturvaasi hallitulla XDR-palvelullamme, joka integroi Microsoft Sentinelin ja Defenderin, joka on tuetty 24/7 SOC:llamme, torjuen nopeasti kyberuhkia, kuten kiristyshaittaohjelmia.

Maksimoi ohjelmistoinvestointisi lisenssinhallintapalveluillamme

Hallinnoimme laajaa valikoimaa lisenssejä Microsoftilta ja sen kumppaneilta, ja tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat yrityksesi ainutlaatuisia tarpeita. Hyödyt muun muassa seuraavista eduista:

 • Kustannusten optimointi: Hyödynnä kilpailukykyiset Microsoft-lisenssien hinnat ja Azure-kustannusoptimoinnit varmistaaksesi parhaan vastineen teknologiainvestoinneillesi.
 • Premier-tukipalvelu: Saat suoran pääsyn Microsoftin Premier-tukeen ja pilviasiantuntijoihin, jotka tarjoavat ammattitaitoista apua ja ohjausta.
 • Yksinkertaistettu sopimusprosessi: Nauti yhden kumppanin helppoudesta - yksi sopimus, yksi lasku ja yksi yhteyshenkilö kaikkiin lisenssitarpeisiisi.
 • Lisenssien optimointi: Autamme sinua navigoimaan Microsoftin ja sen kumppaneiden lisenssien monimutkaisuudessa, ja varmistamme, että käytössäsi ovat oikeat työkalut ilman ylikustannuksia tai alikäyttöä.

Ota yhteyttä saadaksesi maksuton ja sitoumukseton lisenssien arviointi, jossa keskitymme optimoimaan ohjelmistoinvestointisi.

Ota yhteyttä, niin kuulet lisää jatkuvista palveluistamme

Täytä lomake ja olemme pian yhteydessä