EPV Energia

Tehokkuutta ja helppoutta voimalinjojen huoltoon uudella kenttätyön ratkaisulla

EPV Energia investoi uuteen kenttätyön ratkaisuun, joka toimisi ongelmitta myös vaikeassa maastossa. Tulokset? Työmäärä puolittui ja käyttäjät ovat tyytyväisempiä.

 • Työntekijät

  ~120
 • Toimiala

  Energia
 • Liikevaihto (2022)

  678 miljoonaa euroa

Haaste Elinkaarensa päässä oleva kenttätyön ja huollon järjestelmä oli aika vaihtaa uuteen.
Teknologia Microsoft Dynamics 365
Tulokset Modernit työkalut helpottavat kenttätyön tekemistä ja toimivat myös olosuhteissa, joissa ei ole pääsyä verkkoon.
Lähtötilanne 

EPV Energia Oy (EPV) on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa sekä hankkii sähköä ja lämpöä ja toimittaa ne edelleen osakkailleen omakustannushintaan. Yhtiön omistajia ovat suomalaiset energiayhtiöt, jotka yhteisomistuksensa kautta pystyvät toteuttamaan esimerkiksi suuriakin voimalaitoshankkeita Suomessa kilpailukykyisesti.  

EPV on uudistanut energiantuotantoaan viime vuosina voimakkaasti ja onnistunut näin vähentämään hiilidioksidipäästöjään merkittävästi. ”Tavoitteenamme on muuttaa energiantuotantomme täysin päästöttömäksi 2020-luvun aikana”, kertoo Jukka Paavola. Hän toimii EPV Alueverkko Oy:llä kunnossapitopäällikkönä.  

Vuonna 2022 päästöttömien energianlähteiden osuus oli EPV:n sähköntuotannossa jo 87,6 prosenttia. Yhteensä konsernin sähkönhankinta vastaa noin viittä prosenttia kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä.  

Ennakoivaa huoltoa  

Sähkö siirtyy EPV Energia Oy:n täysomisteisen tytäryhtiön EPV Alueverkko Oy:n voimajohtoja pitkin, joita EPV Alueverkolla on noin 800 kilometriä ympäri Suomen. Voimajohtoja sekä niiden päissä olevia sähköasemia kunnossapidetään säännöllisesti, jotta sähkönsiirto toimisi ongelmitta ja katkoksilta vältyttäisiin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan korosti entisestään energiaomavaraisuuden tärkeyttä suomalaisten mielissä, ja myös verkkojen kyberturvallisuutta kehitetään jatkuvasti.  

”Sähköverkkojemme määrä on kasvanut rajusti ja kasvu jatkuu edelleen. Emme pystyneet enää hallinnoimaan verkon ja asemien huoltotoimenpiteitä vanhoilla järjestelmillämme vaan meidän oli pakko tehostaa toimintaamme teknologian avulla,” kuvailee Jukka Paavola lähtötilannetta.  

Sähköverkkojemme määrä on kasvanut rajusti ja kasvu jatkuu edelleen. Meidän oli pakko tehostaa toimintaamme teknologian avulla.

Jukka Paavola Kunnossapitopäällikkö, EVP Alueverkko Oy

Voimajohtojen ja sähköasemien kunnossapidon EPV Alueverkko Oy on ulkoistanut yhteistyökumppaneilleen. ”Meillä on tällä hetkellä neljä kumppaniyritystä Suomessa, joiden ammattilaiset tekevät säännöllisesti tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä meidän voimajohdoille -ja sähköasemille” kertoo Jukka Paavola. 

Huoltohistorian ja työtilauksien seuraamiseen EPV Alueverkko Oy hyödynsi aiemmin Microsoft AX Solax -järjestelmää, joka oli kuitenkin tullut jo käyttöikänsä päähän. Järjestelmässä ei myöskään ollut mobiilisovellusta, joka helpottaisi maastossa tehtävää työtä. Tässä kohtaa EPV:n tiimi päätti uudistaa koko kenttätyön ratkaisunsa yhdessä Fellowmindin kanssa.  

EVP Energia kuvituskuva2.jpg
Ratkaisu 

Keskusteltuaan eri vaihtoehdoista EPV:n tiimi päätti korvata vanhentuneen teknologiansa uudella Microsoft Dynamics 365 Field Service -ratkaisulla. Sen avulla voi helposti hallita muun muassa työtilauksia, huoltosopimuksia sekä laitteiden huoltohistoriaa. Ratkaisussa on myös kätevää resursoida tarvittavat työtehtävät niiden tekijöille.  

”Meille oli tärkeää, että uusi ratkaisu helpottaisi kumppaniyritystemme ammattilaisten arkea. Halusimme varmistaa, että tärkeät tiedot saadaan lippulapuista, exceleistä ja sähköpostiviesteistä suoraan kuvineen päivineen yhteen, yhteiseen järjestelmään,” kertoo Jukka Paavola. ”Myös se, että ratkaisu ei ole staattinen vaan sitä on ketterä kehittää jatkossakin, oli meille olennainen kriteeri valintatilanteessa.” 

Se, että uutta ratkaisua on ketterä kehittää jatkossakin, oli meille olennainen kriteeri valintatilanteessa.

Jukka Paavola Kunnossapitopäällikkö, EPV Alueverkko Oy

Jotta uuden teknologian käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa, EPV hyödynsi siihen Fellowmindin kehittämää Field Service -mallipohjaa. Mallipohjassa tiettyjä hyödyllisiä parametrejä on jo kehitetty pidemmälle kuin mitä Microsoftin perusratkaisussa olisi ollut.  

EPV:n tiimi halusi myös rakentaa ratkaisun, jota heidän kumppaneidensa olisi kätevä käyttää mobiililaitteiden kautta eri puolilla maata. Kenttätyön helpottamiseksi huollon ammattilaiset saivatkin nyt käyttöönsä kaksi eri mobiilisovellusta:  

 • Ratkaisun mukana tulevan vakiosovelluksen, jolla he voivat raportoida EPV:lle sähköasemilla suorittamistaan kunnossapitotehtävistä ja määräaikaishuolloista 
 • Fellowmindin asiantuntijoiden EPV Alueverkolle räätälöimä mobiilisovellus voimajohtojen kunnon tarkistamista varten  

Mobiilisovellus auttaa kenttätyössä 

Kenttätyötä tukevassa sovelluksessa hyvin toimiva kartta on tärkeä osa ratkaisua. EPV Alueverkolle räätälöidyssä ratkaisussa hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen hyvinkin tarkkaa maastokarttaa, johon jokainen huolettava kohde merkittiin.   

”Kun huollon ammattilainen saapuu huoltokohteeseen, hän voi hyödyntää työssään muun muassa valmiita tarkastuslistoja nähdäkseen, mitä huoltotoimenpiteitä kohteessa tulee tehdä ja raportoida nämä helposti mobiiilipäätteen avulla. Hän voi myös vikoja havaitessaan luoda huoltoehdotuksen tulevaisuudessa tarvittavista toimenpiteistä,” kertoo Antti Härkönen Fellowmindista.  

Koska Suomi on maantieteellisesti iso maa, jossa on paljon metsää, osa huoltokohteista sijaitsee paikoissa, johon mobiiliverkko ei kanna. Fellowmindin tiimi huomioi myös tämän ratkaisun suunnittelussa, ja nyt mobiilisovellusta on helppo käyttää tarvittaessa myös offline-tilassa.

Tulokset 

Uuden ratkaisun käyttöönotto suunniteltiin huolellisesti ja se vei aikaa reilut puoli vuotta. Nyt EPV Alueverkko pystyy tarjoamaan alihankkijoilleen modernit työkalut, jotka paitsi helpottavat heidän työtään myös tekevät siitä aiempaa mieluisampaa.  

EPV Alueverkko Oy:lle ratkaisu on tuonut monia konkreettisia hyötyjä aiempaan tilanteeseen verrattuna:   

 • Kaikki tieto on nyt selkeästi yhdessä järjestelmässä 
 • Viat sähköverkossa ja niiden korjaushistoria näkyvät heti järjestelmästä eikä tietoa tarvitse etsiä monista eri ohjelmista 
 • Määräaikaishuoltojen ja -tarkastusten kierron aikatauluja ei tarvitse enää aktiivisesti muistaa vaan ne on automatisoitu 
 • Kumppaneiden tekemien huoltotoimenpiteiden seuranta on helpottunut olennaisesti 
 • Prosessiin käytettävä työmäärä on vähintään puolittunut ja käyttäjien tyytyväisyys noussut merkittävästi  

Onnistunut käyttöönotto  

EPV:n ja Fellowmindin yhteistyö jatkuu myös käyttöönoton jälkeen. Pienkehitystyötä tehdään tarpeen mukaan ja Fellowmindin konsultti Pietu Aunola kouluttaa säännöllisesti EPV:n kenttätyön ratkaisua sen uusille käyttäjille.   

”Olen urallani ollut monessa mukana, ja tämän projektin alussa silmääni pisti heti se, miten nopeasti Fellowmindin asiantuntijat saivat kiinni siitä, mitä me tarvitsimme. Myös projektinhallinta koko projektin ajan meni hienosti ja aikatauluissa pysyttiin. Aina, kun olemme tarvinneet apua tai asioiden selvittelyä, sitä on saatu nopeasti. Olemme olleet oikein tyytyväisiä Fellowmindin työhön – suuri kiitos siitä,” iloitsee Jukka Paavola.    

Fellowmindin asiantuntijat saivat nopeasti kiinni siitä, mitä me tarvitsimme. Myös projektinhallinta koko projektin ajan meni hienosti ja aikatauluissa pysyttiin.

Jukka Paavola Kunnossapitopäällikkö, EPV Alueverkko Oy
EVP Energia kuvituskuva1.jpg

Myös Fellowmindin Antti Härkönen on tyytyväinen lopputulokseen: ”Tässä projektissa asiakkaan tiimi tunsi jo ennestään Microsoftin teknologiaa ja tiesi, mitä halusivat saavuttaa. Lisäksi heillä oli koko ajan aktiivinen ote projektiin. Näillä eväillä syntyy yleensä onnistunut käyttöönotto ja niin kävi myös tällä kertaa.” 

Ota yhteyttä!

Tomi Kouhi 
tomi.kouhi@fellowmind.fi 
+358 46 920 7461 

EPV Energia tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen, kotimaisille energiayhtiöille. Yhtiö on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen metsäenergian hyödyntämisessä. EPV on perustettu vuonna 1952. Sen liikevaihto on 678 miljoonaa euroa (2022) ja yhtiön palveluksessa on noin 120 työntekijää.

Palkittu kumppani

Fellowmind on Microsoftin vuoden 2023 kumppani halutussa Älykkäät liiketoimintaratkaisut ja Dynamics 365 -kategoriassa Suomessa. Tunnustus on osoitus Fellowmindin erinomaisesta teknologia- ja toimialaosaamisesta sekä vahvasta kyvystä kehittää Dynamics 365 -teknologiaan perustuvia ratkaisuja ja palveluita asiakkailleen.