Kestävämpi tulevaisuus digitaalisten innovaatioiden avulla

Tulevaisuudessa menestyminen edellyttää vastuun kantamista jo tänään. Vastuuta siitä, että se, mitä teemme, edistää yhteistä hyvää ja on linjassa eri sidosryhmiemme vaatimusten ja toiveiden kanssa. Me Fellowmindissa haluamme saada niin ihmiset, yritykset kuin yhteiskunnankin kukoistamaan – ja tämä työmme on vasta alkamassa.

Digital innovation for sustainability

Kestävä kehitys ei ole jotain, mikä tapahtuu jossain muualla. Haluamme rakentaa työyhteisön, johon kenen tahansa on mukava tulla, jossa jokainen saa olla täysin oma itsensä ja jossa ihmiset viihtyvät.

Louise Ol-Ers
Louise Ol-Ers Group Sustainability Lead - Fellowmind Group

Fellowmindin kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raporttimme tarjoaa monenlaisia näkemyksiämme aiheesta sekä tietoa konkreettisista askeleistamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Haluamme sen avulla kertoa tavoitteistamme ja näyttää, mihin toimiin olemme ryhtyneet saavuttaaksemme ne.

Autamme ihmisiä kukoistamaan

Menestykseen tarvitaan ihmisiä, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti. Ihmisiä, jotka ovat valmiita näkemään aina vähän enemmän vaivaa luodakseen ainutlaatuisia kokemuksia asiakkaillemme ja rakentaakseen sitä kautta meille pitkäaikaisia kumppanuuksia. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että työntekijöillämme on mahdollisuus kukoistaa työssään ja vaalimme työilmapiiriä, jossa jokainen voi olla aidosti oma itsensä. 

Tasa-arvoisuutta ja monimuotoisuutta

Haluamme olla tasa-arvoinen ja monimuotoinen työpaikka. Monimuotoisuus syntyy siitä, että työyhteisössämme kaikki ovat tasa-arvoisia. Ja kun jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi riippumatta siitä, keitä ovat ja miten he itsensä määrittelevät, saamme joukkoomme monista eri taustoista tulevia työnhakijoita. Juuri tähän me Fellowmindilla pyrimme. Seuraavat kolme hanketta ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten työskentelemme edistääksemme monimuotoisuutta työyhteisössämme.  

Naisten palkkaaminen – IT-alalla on jo pitkään ollut enemmän töissä miehiä kuin naisia. Me haluamme muuttaa tämän asetelman. Jo vuoden 2022 alusta 24 prosenttia työntekijöistämme oli naisia, ja asetamme joka vuosi itsellemme entistä tiukemmat tavoitteet, jotta saamme nostettua naisten määrää Fellowmindissa. 

Muunsukupuolisten tasa-arvoisuus Meille ihmisten sukupuolella ei ole merkitystä, joten toivotamme joukkoomme tervetulleeksi kaikki ihmiset - myös ne, jotka haluavat mieluiten olla määrittelemättä omaa sukupuoltaan. Samalla meillä on mahdollisuus ymmärtää paremmin, miten erilaiset taustat voivat vaikuttaa työntekijäkokemukseen – olipa kyseessä sitten mies, nainen tai muunsukupuolinen työntekijä. 

Vammaisten ihmisten työllistäminen – Olemme palkanneet alankomaalaisen ITVitae-yrityksen kautta meille uusia kollegoita Hollantiin. ITVitae tarjoaa autistisille ihmisille suunnattuja koulutus- ja työllisyyspalveluita. 

Eettinen kumppani

Meille on tärkeää olla eettinen ja luotettava kumppani eri sidosryhmillemme. Voimme vaikuttaa asioihin keskustelemalla avoimesti vastuullisuudesta ja eettisistä kipukohdista niin asiakkaidemme kanssa kuin myös sisäisesti työyhteisössämme.   

Uusi kestävän kehityksen osaamiskeskus

Haluamme auttaa asiakkaitamme rakentamaan datalla johdettuja, kestävän kehityksen huomioivia prosesseja. Tätä varten perustamme uuden kestävän kehityksen osaamiskeskuksen, joka on maarajat ylittävä asiantuntijatiimi ja se toimii kaikissa Fellowmindin kuudessa toimintamaassa. Osaamiskeskuksen asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä Microsoftin kanssa ja jakavat aktiivisesti tietoa asiakkaillemme teemaan liittyvästä lainsäädännöstä sekä kasvihuonekaasupäästöjen mittaamisesta. 

Autamme yrityksiä saamaan reaaliaikaisen näkymän tilanteeseensa ja sitä kautta herättämään ajatuksia, jotka auttavat niitä jatkossa tekemään entistä parempia päätöksiä.

Jacob Tønners
Jacob Tønners Sustainability Lead, Denmark

Ensimmäisten joukossa Microsoftin Cloud for Sustainability -pilvipalveluun

Microsoftin Cloud for Sustainability -pilvipalvelu on täysin uusi SaaS-ratkaisu, joka auttaa yrityksiä tallentamaan dataa ympäristövaikutuksistaan automatisoitujen tietoyhteyksien avulla, raportoimaan niistä sekä tuottamaan käytännönläheistä tietoa vaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteenamme on olla Microsoftin ensimmäisiä kumppaneita, jotka toteuttavat asiakkailleen ratkaisuja uuteen Cloud for Sustainability -pilvipalveluun.

Microsoft Partner Pledge -lupaus

Microsoftin yhteistyökumppanina Fellowmind on allekirjoittanut Microsoft Partner Pledge -lupauksen. Sen myötä olemme sitoutuneet huomioimaan teknologian kehityksessä myös eettiset näkökulmat sekä varmistamaan, että jokainen saa tarvitsemansa taidot myös tulevaisuutta varten. Microsoft Partner Pledge kiteytyy neljään tavoitteeseen: Digitaaliset taidot, Monimuotoisuus, Vastuullinen ja eettinen tekoäly sekä Kestävä kehitys. 

Innovaatioita maatalouteen

Maatiloilla on edessään suuria haasteita: samalla, kun ruoan kysyntä maailmassa kasvaa, viljelyalueita on liian vähän ja ilmastonmuutos muuttaa esimerkiksi maaperää ja kasvien tarvitsemia kosteusolosuhteita. Tästä syystä olemme yhdistäneet voimamme Microsoftin sekä maatalousalan ammattilaisten kanssa Farmbeats-projektissa. Farmbeats on Microsoftin innovaatio, jonka tavoitteena on hyödyntää teknologiaa paremman tuottavuuden saavuttamiseksi maataloudessa vastuullisesti. Projekti, jossa olemme mukana, on hankkeen ensimmäinen eurooppalainen toteutus.  

Ota yhteyttä:

Louise Ol-Ers
Global Sustainability Lead - Fellowmind Company
louise.ol-ers@fellowmind.se