Digital innovation för en hållbar framtid

För att nå framgångar även i framtiden måste vi bära med oss ett hållbart tänkesätt som bidrar till allas bästa. Fellowminds mål är att få människor, företag och samhället att blomstra och vi har bara börjat. Ladda ner och läs vår hållbarhetsrapport för att följa med på vår resa!

Digital innovation for sustainability

Hållbarhet är inte bara för omvärlden. Vi vill bygga en hållbar organisation där alla människor känner sig välkomna, kan vara sig själv och gillar att arbeta.

Louise Ol-Ers
Louise Ol-Ers Group Sustainability Lead - Fellowmind Company

Fellowminds hållbarhetsrapport

För att ge tydligare insikt i vår väg mot en hållbar organisation och en grönare framtid är vi glada över att kunna presentera Fellowminds hållbarhetsrapport för dig. I rapporten berättar vi mer om våra ambitioner och visa vilka steg vi tar för att nå våra mål.

Vi får folk att blomstra

Vår framgång handlar helt och hållet om passionerade människor. Med folk som är redo att göra det lilla extra för att skapa en unik kundupplevelse som leder till hållbara och givande relationer. Vi vill ge våra medarbetare möjlighet att visa upp sina talanger för omvärlden genom att ge dem friheten att blomstra och genom att erbjuda en arbetsplats där var och en får vara sig själv.

Initiativ för inkludering och mångfald

Att vara en inkluderande arbetsgivare är viktigt av mer än en anledning. Inkludering leder till mångfald. Om alla känner sig välkomna och trygga, oavsett hur du är eller hur definierar dig själv, tror vi att det kommer att locka andra med olika bakgrund. Det är något vi på Fellowmind vill stimulera. Det här är tre av våra initiativ för att ytterligare uppmuntra till mångfald på arbetsplatsen.

Kvinnlig anställning: IT-branschen har en lång tradition av att vara mansdominerad. Vi har höga ambitioner att förändra den traditionen. I början av år 2022, var 24 procent av Fellowminds anställda kvinnor, och varje år höjer vi våra mål för att öka andelen kvinnliga rekryteringar.

Icke-binär inkludering Vi välkomnar det faktum att människor kan identifiera sig som icke-binära och är medvetna om potentiella skillnader i medarbetares erfarenheter, inte bara mellan män och kvinnor utan även bland dem som identifierar sig som icke-binära.

Anställning av personer med funktionsvariation: Fellowmind Nederländerna har nyligen med hjälp av ett företag som heter ITVitae anställt ny personal som arbetar med utbildning, träning och rekryteringstjänster för personer med autism.

En etisk affärspartner

Våra anställda och kunder tillhör samma tribe. Vi håller det högt att vara en etisk och pålitlig affärspartner. Som företag kan vi göra skillnad både genom att hålla ordning i vårt eget hus och genom att såväl internt som med våra kunder ha en öppen dialog om hållbarhet och etiska dilemman.

Vi bygger ett kompetenscentrum för hållbara tjänster

Inom vår mission att stötta kunder med hållbara och datadrivna processer kommer vi att skapa ett företagsövergripande kompetenscenter, Center of Excellence for Sustainable Offerings. Med ett internationellt expertteam kommer vi att samarbeta med Microsoft för att dela insikter om det här viktiga fokusområdet och förse våra kunder med kunskap om lagstiftning och om mätning av växthusgaser.

Vi hjälper företag att skapa ett övergripande dataperspektiv i realtid och generera insikter för beslutsfattare om vad de ska göra baserat på denna information.

Jacob Tønners
Jacob Tønners Sustainability Lead, Denmark

Vi tar ledningen för Cloud for Sustainability

Microsofts nya Cloud for Sustainability är en revolutionerande SaaS-lösning (programvara som en tjänst) som hjälper organisationer att registrera, rapportera och minska sin miljöpåverkan genom automatiserade dataanslutningar och användbara insikter. Vi vill vara en av de första partnerna i världen att erbjuda detta.

Microsoft Partner Pledge-löfte

Som Microsoft-partner har Fellowmind undertecknat Microsoft Partner Pledge. Löftet handlar om att uppmuntra och stödja införande av tekniker på ett djupt och etiskt sätt och se till att alla har rätt kompetens och möjligheter att göra det bästa av det som ligger framför oss. Microsoft Partner Pledge fokuserar på fyra kritiska mål: Digital kompetens för arbete, mångfald och inkludering, ansvarsfull och etisk AI samt hållbarhet.

Vi väcker innovation till liv

För att möta den globala efterfrågan på mat i framtiden står jordbrukssektorn inför stora utmaningar gällande brist på jordbruksmark och klimatförändringen samt tillgången till goda vatten- och markförhållanden. Som Europas första leverantör har vi inlett ett samarbete med Microsoft för att hjälpa bönder i Farmbeats-projektet och för att den europeiska jordbrukssektorns framtid.

Kontakt

Louise Ol-Ers
Global Sustainability Lead - Fellowmind Company
louise.ol-ers@fellowmind.se