Farmviewer

Fellowmind FarmViewer

För mer produktivt och hållbart jordbruk

FarmViewer-appen kombinerar data från Microsoft FarmBeats med fysiska sensorer för att ge nederländska bönder insikter om luft, mark och grödor.

 • Anställda

  -
 • Bransch

  Agriculture
 • Lanserad

  2022

Utmaning Då efterfrågan på mat kommer att öka med 70 % fram till år 2050 är det avgörande för dagens jordbruk att hålla balansen mellan avkastning och hållbarhet.
Teknisk lösning FarmViewer/Microsoft Power Platform.
Resultat En app som hjälper jordbrukare att ta faktabaserade beslut

Utmaning

I regionen Wieringermeer i Nederländerna använder ett ökande antal växtodlare Microsoft-produkter för att påskynda sin övergång till datadrivet jordbruk. Wieringermeer har ambitioner att bli världens huvudstad för jordbruksteknik genom att använda teknik för att öka avkastningen och för att hjälpa till med hållbart jordbruk.

Det är avgörande för dagens jordbruk att hålla balansen mellan avkastning och hållbarhet. FN uppskattar att efterfrågan på mat kommer att öka med 70 % till år 2050, så bönder måste optimera sin produktion för att föda de växande befolkningsmängderna. De måste dock göra det utan att utarma jorden eller förorena miljön.

Väderavvikelser orsakade av klimatförändringen komplicerar läget ytterligare. Människor börjar också äta annorlunda i takt med en ökad medvetenhet om hållbarhet. Då branschen konsolideras blir också gårdarna större.

Teknikdrivet jordbruk

Bönderna i Wieringermeer har insett att informationsteknik kan hjälpa dem hantera deras allt mer komplexa verksamhetsmiljö. Som ett betydande steg i denna riktning har Fellowmind byggt en lösning som kombinerar data från FarmBeats (Microsofts projekt, som kombinerar IoT-sensorer, dataanalys och maskininlärning) med fysiska sensorer för att ge bönderna relevanta insikter genom FarmViewer, en unik app för smarta enheter. Med tillgång till denna data kan bönderna i Wieringermeer nu fatta mer välinformerade beslut i varje steg av jordbrukscykeln, från förodling till skörd och därefter.

Efterfrågan på mat kommer att öka med 70 % till år 2050, så bönder måste optimera sin produktion för att föda de växande befolkningsmängderna och samtidigt göra det på ett hållbart sätt.

*The United Nations

Titta på videon FarmViewer-samarbetet för mer information:

Tillvägagångssätt

FarmViewer-appen, som har byggts på Microsoft Power Platform, assimilerar data från sensorer som är inbäddade in i marken och anslutna till Microsoft FarmBeats. Lågkodsappen hämtar också data från flera andra källor.

FarmViewer har utformats för att producera data om tre viktiga jordbruksvariabler: luft, jord och grödor. Lanseringsversionen av FarmViewer fokuserar på att ge information för att stöda odlingen av lök- och potatisplantor och senare kommer fler typer av grödor att läggas till.

Appens utvecklingsarbete började i mitten av 2021 och den lanserades i början av år 2022 för att tas i bruk inför vårens planteringssäsong.

Hur fungerar FarmViewer-appen?

 • En Canvas-appMicrosoft Power Platform används för att presentera data och insikter för bönderna i ett användarvänligt format.
 • Flera tredje parts API:er har utnyttjats, medräknat för Azure Maps, Azure Maps vädertjänst och AppsforAgri (en automatiserad lösning för att hantera sjukdomar, planering av besprutning och mer).
 • För att möjliggöra en hög säkerhetsnivå för böndernas data stärkte Fellowmind lösningen med Microsoft Dataverse.
 • Azure Key Vault lagrar autentiseringsinformation för att säkerställa att alla tjänster och API:er kan ansluta.
 • Appen finns på Azure App Service.
 • Azure Virtual Network ger säker fjärråtkomst.

Resultat

Projektet är den första implementeringen av det skalbara Microsoft FarmBeats-projektet i Europa. Det här är betydande, då Nederländerna är världens näst största nettoexportör av jordbruksprodukter. Trots landets relativt ringa storlek, med en yta som ligger på 133:e plats globalt, har den nederländska jordbrukssektorn uppnått sin starka position genom att välkomna teknik. Samarbete mellan bönder och tekniksektorn är vanligt i Nederländerna.

Allt detta gör regionen Wieringermeer till en perfekt europeisk testbädd för Microsoft FarmBeats. På Fellowmind tror vi att lärdomarna från projektet kommer att ge oss utmärkt och intressant data även för andra delar inom jordbruks- och biotekniksektorn i Europa. Som Microsoft-partner kan Fellowmind implementera FarmBeats och koppla det till hela Microsofts utbud av affärsprogram.

Bredare samarbete och omfattning

Efter projektets inledande fas förbereder Fellowmind nu ett initiativ för datasamarbete mellan lokala parter i Wieringermeer. Avsikten är att stärka samarbetet mellan olika smarta jordbruksinitiativ i regionen med FarmBeats som central kunskapspunkt.

Fellowmind har även samarbetat med nederländska Wageningen University & Research för att undersöka implementeringen av ett system för kolbindning. Under rätt omständigheter kan jordbruksmark vara en viktig och naturlig lagringsplats för kol. Systemet skulle i så fall använda FarmBeats som datagrund för bönder att mäta hur mycket kol som lagras i deras mark, så att de kan göra anspråk på motsvarande koldioxidkrediter.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Merwin Olthof
Product Owner FarmBeats
merwin.olthof@fellowmind.nl
+31 634 596 902

Digital innovation för en hållbar framtid

Är ditt företag redo för en grön omställning? Vi tror att teknisk innovation kan lösa många miljömässiga och sociala utmaningar som vi står inför.