Danish Agro

Danish Agro case study

Förbättrad reservdelshantering med Annata 365 för Danish Agro

Danish Agro automatiserade sina processer genom att implementera Microsoft Dynamics 365 och Annata 365. Resultatet? Ökade koncernomgripande synergier och förbättrad effektivitet.

  • Anställda

    5000
  • Bransch

    Automotive
  • Huvudkontor

    Karise, Denmark

Utmaning Brist på synergi mellan företagen, vilket förhindrade användningen av gemensamma nyckeltal och processer i hela organisationen.
Teknisk lösning Microsoft Dynamics 365, Annata 365.
Resultat Framtidssäkrat system som är anpassat för att hantera maskiner och reservdelar.

Danish Agro grundades för över 100 år sedan som ett kooperativ av danska jordbrukare. Deras målsättning: att hjälpa jordbrukare runt Östersjö-området att utveckla sin verksamhet. Idag är Danish Agro ledande på den nordiska marknaden med 9 000 kooperativa ägare och 5 000 anställda. De erbjuder försäljning av foder, utsäde, gödningsmedel, växtskyddsprodukter och jordbruksmaskineri (för uthyrning). 

För att utvidga sin svenska verksamhet förvärvade Danish Agro 2016 rätten att distribuera CLAAS jordbruksmaskiner i Sverige. De etablerade en helt ny organisation med avdelningar på 12 platser över hela Sverige, inklusive ett omfattande reservdelslager. 

Dags att uppdatera strategin och systemen 

Med sex olika affärsområden och numera 110 företag i koncernen, kände Danish Agro att de saknade en solid tillväxtstrategi. Det behövde en sådan för att kunna briljera på båda befintliga och nya marknader.  

Efter en närmare titt var det tydligt för Danish Agro att de saknade synergi mellan företagen. På grund av detta kunde man inte använda samma nyckeltal (KPI:er) och processer inom organisationen på ett framgångsrikt sätt. De behövde ett kompetent affärssystem som kunde stödja deras verksamhet såväl som deras reservdelshantering och underhåll.

Att sätta Annata 365 i arbete

Efter att ha studerat de olika tillgängliga alternativen, kontaktade Danish Agro oss för att implementera Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Då de tagit reda på möjligheterna visste de vilken lösning de behövde och varför de behövde den. De bad oss att ta hand om organiseringen, implementeringen och de tillhörande aktiviteterna.

Förstärkning av planen 

Som en ytterligare åtgärd och för att framtidssäkra deras särskilda system, fick vi klartecken av Danish Agro att lägga till Annata 365. Annata 365 är en branschorienterad affärslösning. Den är specialutvecklad för att ta hand om hantering och underhåll av fordon och annan kapitalintensiv utrustning (i detta fall jordbruksmaskiner) under produktlivscykeln. 

Förenkla resan 

Det var av enorm betydelse att det nya systemet kunde hantera ett stort reservdelslager och de tillhörande priserna. I slutändan består Danish Agros företagskatalog trots allt av mer än en miljon artiklar!  Vi ville säkerställa att hela systemet var fullständigt automatiserat från beställningsförfrågningar till lagerhantering och leverans – en sömlös och transparent resa. 

Med Annata 365 har vi ett affärssystem som är fullständigt anpassat för hantering av våra maskiner. Det stödjer våra processer och sättet vi vill arbeta på.

Bo Rönn, Group CIO hos Danish Agro 

Ett smart och fullständigt automatiserat system

Idag när en kund beställer en reservdel från Danish Agro, hanteras hela processen automatiskt.  

En kristallklar köpupplevelse 

Från ögonblicket när beställningen läggs skapas en plocklista i det lokala lagret. Om reservdelen inte är tillgänglig, skickas en överföringsorder direkt till centralreservdelslagret i Sverige. Vid behov skickas en order automatiskt till centrallagret för leverantören i exempelvis Tyskland.  

Vi säkerställde även att centrallagret fick en hög automatiseringsgrad. Vi integrerade lyftmaskiner och automatiserade processer så att lagerarbetarna kan slutföra färdiga plockningar och leveranser med bara några klick.  

Grunden för fortsatt tillväxt 

Danish Agro är på god väg mot ytterligare framgångar med en global mall för sin affärsplattform. De har funktionerna de behöver och kan sälja jordbruksmaskiner, samtidigt som hela eftermarknaden hanteras på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. 

Nöjet var helt på vår sida när vi hjälpte Danish Agro att ta språnget mot en ökad företagsomspännande synergi och effektivitet. Och de fortsätter att vara mycket nöjda med resultaten! 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Fredric Svensson!