Hendrix Genetics

Hendrix Genetics case

Hendrix Genetics blir datadrivna och framtidssäkra

Hendrix Genetics IT-landskap hade blivit alltför komplicerat. Vi professionaliserade deras process för hantering av masterdata och påskyndade deras molnövergång till Dynamics 365.

  • Anställda

    3500
  • Bransch

    Agriculture
  • Huvudkontor

    Boxmeer (NL)

Utmaning Komplex IT-miljö som ska hantera stor mängd data utsprid över olika system.
Teknisk lösning Microsoft Dynamics 365 F&O, Power Platform.
Resultat Systemintegration och molnimplementering gör organisationen agil och framtidssäker.

Hendrix Genetics är en ledande aktör inom djurgenetik och fokuserar på naturlig uppfödning av värphöns, kalkoner, traditionella fjäderfän och svin samt lax, forell och räkor. Denna gigant inom jordbruksindustrin har 3 500 anställda och bedriver internationell verksamhet, där man försörjer producenter med avelsdjur och ägg i över 100 länder. Dess R&D-avdelning (forskning och utveckling) omfattar 29 forskningsgårdar, 36 kläckerier och tre laboratorier.

Fragmenterat IT-landskap

Hendrix Genetics hade en snabb tillväxt mellan 2005 och 2010 som ett resultat av flera förvärv. Under denna tid växte de från 50 till 1 000 anställda och övertog flera olika system och arbetssätt. Detta ledde till ett fragmenterat IT-landskap som bestod av en blandning av Navision, Microsoft Dynamics AX 2012, Salesforce CRM och MTech (ERP- eller affärssystemprogramvara). En kombination som försvårade Hendrix Genetics digitala ambitioner.

Brett utspridda data

En av utmaningarna var hanteringen av enorma datamängder som var utspridda över olika system. Det var uppenbart för Hendrix Genetics att de behövde hjälp. Med att göra processen runt hanteringen av masterdata från kunder, leverantörer och produkter mera professionell och att inleda molnövergången från AX 2012 till Dynamics 365.

Reda upp processer och arbetsflöden 

Vi inledde samarbetet genom att dyka ner i Hendrix Genetics affärsprocesser. Nu när vi hade fått inblick, kunde vi fastställa hur processerna kunde hanteras mera intelligent. Och vi utvecklade förbättrade arbetsflöden för processer som exempelvis godkännande av nya kunder.  

Tillvägagångssättet för Master Data Management-projektet var att organisera masterdata via Power Platform. Kunddata lagras nu med Dataverse. Här ifrån vidarebefordras information till olika applikationer som Dynamics 365 F&O, Customer Engagement och MTech. 

Tydlig validering 

En Power App hanterar numera masterdata för kunder och leverantörer. På så sätt slutförs godkännandeprocessen via Power Automate, vilket validerar frågor som exempelvis datakvalitet och landsspecifika lagar och regler. 

Täckning för front-end och back-end 

Godkända data omfördelas automatiskt till de underliggande affärsapparna som utnyttjar dessa data. Hela Power Platform distribueras (inklusive Dataverse, Power Apps och Power Automate) för front-end. Samtidigt integreras olika Microsoft Azure-komponenter med back-end-system som Azure service bus, Azure functions och key vault.  

För oss är det viktigt att det klickar mellan oss och våra partner. [Fellowmind] förstod vår verksamhet, våra processer och våra ambitioner. Deras konsulter vet verkligen vad de sysslar med.

Rob Kremers, IT-chef hos Hendrix Genetics 

Det som kan integreras på ett bra sätt, fungerar på ett bra sätt

Nu när Hendrix Genetics data har retts ut, kan de utnyttja Power BI för att få insikt i och förbättra sina processer. Och dashboards för att se vad som sker inom organisationen vid valfri tidpunkt. De har ett enhetligt arbetssätt, vilket förbättrar deras kundbedömning. Och ger dem full kontroll, även över gränser och hav. 

Mer tid för verkligt arbete 

Alla Hendrix Genetics system har åtkomst till samma uppdaterade kunddata. Detta innebär att personalen inte behöver kopiera information från ett system till ett annat. Och nu har de mer tid att fokusera på att förbättra produkternas kvalitet.  

Enighet ger styrka 

Hendrix Gentics är nöjda över hur vi utförde vårt arbete med deras systemintegration och molnimplementering. De har nu en solid lösning som sammanför deras individuella komponenter i en kraftfull, skalbar plattform. 

Vi gjorde det tillsammans 

I slutändan gjorde vi mer än bara bygga och implementera ny affärsprogramvara åt Hendrix Genetics. Det handlade om samarbete under hela processen. Till exempel hjälpte vi dem inom områden som datarensning, migration och scriptpreparation. Driftsättningen var friktionsfri och alla berörda parter var nöjda med resultatet.