Hendrix Genetics

Hendrix Genetics case

Hendrix Genetics

Hendrix Geneticsin teknologia-arkkitehtuuri oli monien yrityskauppojen seurauksena monimutkainen. Autoimme sitä hallinnoimaan liiketoimintakriittisiä perustietojaan ammattimaisemmin siirtymällä D365 -pilvipalveluun.

  • Työntekijät

    3500
  • Toimiala

    Maatalous

Haaste Pirstaloitunut teknologia-arkkitehtuuri, joka hankaloitti suunnitelmia tulevalle digitaaliselle kehitykselle.
Teknologia Microsoft 365, Power Platform, Dynamics 365 Finance & Operations, Power Apps, Power Platform, Azure
Tulokset Uusia liiketoimintajärjestelmiä, jotka sujuvoittavat prosesseja, datan siivoaminen, datamigraatio ja komentosarjojen valmistelu.

Hendrix Geneticsin teknologia-arkkitehtuuri oli monien yrityskauppojen seurauksena monimutkainen. Autoimme sitä hallinnoimaan liiketoimintakriittisiä perustietojaan ammattimaisemmin ja nopeutimme siirtymistä Dynamics 365 -pilvipalveluun.

Hendrix Genetics on johtava eläingenetiikan toimija, joka keskittyy kanojen, kalkkunoiden, perinteisen siipikarjan sekä sikojen, lohen, taimenen ja katkarapujen luonnolliseen jalostukseen. Yhtiö työllistää 3 500 henkilöä, ja se toimittaa tuottajille siitoseläimiä ja eläinten munasoluja yli 100 maahan. Sen tuotekehitysosastoon kuuluu 29 tutkimustilaa, 36 hautomoa ja kolme laboratoriota.

Hendrix Genetics kasvoi voimakkaasti yritysostojen myötä vuosien 2005 ja 2010 välillä. Sinä aikana sen työntekijöiden määrä kasvoi viidestäkymmenestä työntekijästä tuhanteen työntekijään, ja erilaisia järjestelmiä ja toimintatapoja oli yrityskauppojen seurauksena käytössä useita erilaisia. Hendrix Geneticsin pirstaloituneessa teknologia-arkkitehtuurissa oli käytössä Navision, Microsoft Dynamics AX 2012, Salesforce CRM ja MTech, ja yhdistelmä hankaloitti Hendrix Geneticsin suunnitelmia sen tulevalle digitaaliselle kehitykselle.

Perustiedon hallinta ja siirtyminen Dynamics 365:een

Yksi haasteista oli hallita valtavaa datamäärää, jota kertyi useista eri järjestelmistä. Hendrix Geneticsille oli selvää, että he tarvitsivat apua asiakkaista, toimittajista ja tuotteista kertyvän perustiedon hallintaan sekä siirtymisessä AX 2012 -ratkaisusta Dynamics 365:een.

Prosessien ja työnkulkujen selkiyttäminen

Aloitimme kumppanuuden perehtymällä Hendrix Geneticsin liiketoimintaprosesseihin. Kun ymmärsimme paremmin yrityksen toimintaa, teimme päätöksiä siitä, kuinka prosessit hoidettaisiin älykkäämmin. Kehitimme muun muassa sujuvampia työnkulkuja prosesseille, kuten esimerkiksi uusien asiakkaiden hyväksymiseen.

Perustietojen hallintaan tähtäävän projektin tarkoituksena oli hallinnoida yrityksen liiketoimintakriittisiä perustietoja Power Platform -ratkaisun avulla. Asiakastiedot tallennetaan nyt Dataverse-palveluun. Sieltä tiedot ohjataan eri sovelluksiin, kuten Dynamics 365 Finance and Operations -järjestelmään, asiakkuudenhallintajärjestelmään ja MTech-toiminnanohjausjärjestelmään.

Selkeä hyväksyntäprosessi

Power App -sovelluksella hallinnoidaan asiakkaiden ja toimittajien perustietoja. Hyväksyntäprosessi saatetaan loppuun Power Automate -työkalussa, joka tarkistaa esimerkiksi sen, että datan laatu on hyvää ja se noudattaa maakohtaisia lakeja ja määräyksiä.

Käyttöliittymät ja taustajärjestelmät mukana

Hyväksytty data välittyy automaattisesti sitä tarvitseville liiketoimintasovelluksille. Power Platformin tuotteita (mukaan lukien Dataverse, Power Apps ja Power Automate) voi hyödyntää käyttöliittymissä. Useat Microsoft Azure -komponentit puolestaan integroituvat taustajärjestelmiin, kuten Azure Service Bus-, Azure-Functions- ja Azure Key Vault -palveluihin.

Meille on tärkeää löytää yhteinen sävel kumppaneidemme kanssa. Fellowmind ymmärsi liiketoimintaamme, prosessejamme ja tavoitteitamme. Heidän konsulttinsa ovat todellisia alan asiantuntijoita.

Rob Kremers, Hendrix Geneticsin IT-johtaja 

Integrointi säästää työntekijöiden aikaa tuottavampaan työhön

Kun Hendrix Geneticsin data on nyt siivottu, yhtiö voi käyttää Power BI -ratkaisua paremman liiketoimintaymmärryksen muodostamiseen ja prosessiensa sujuvoittamiseen. Hendrix Geneticsillä voidaan myös hyödyntää visuaalista raportointinäkymää organisaation tapahtumien reaaliaikaiseen seuraamiseen. Yhtiön työntekijät työskentelevät nyt yhtenäisellä tavalla, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä.

Enemmän aikaa tuottavaan työhön

Kaikilla Hendrix Geneticsin järjestelmillä on nyt pääsy samoihin ajantasaisiin asiakastietoihin. Työntekijöiden ei siis enää tarvitse käyttää aikaansa asiakastietojen kopioimiseen järjestelmästä toiseen ja heillä on nyt enemmän aikaa tuottavampaan työhön.

Aikaa kestävä ratkaisu

Hendrix Genetics on tyytyväinen siihen, miten hoidimme heidän järjestelmiensä integraation ja pilvipalveluihin siirtymisen. Heillä on nyt käytössään kestävä ratkaisu, joka yhdistää erilliset komponentit suorituskykyiseen ja skaalautuvaan alustaan.

Tämä syntyi yhteistyönä

Yhteistyömme Heindrix Geneticsin kanssa oli monipuolista. Sen lisäksi, että rakensimme ja toteutimme heille uusia liiketoimintajärjestelmiä, autoimme heitä myös esimerkiksi datan siivoamisessa, datamigraatiossa ja komentosarjojen valmistelussa. Käyttöönotto sujui ongelmitta, ja kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä tulokseen.