Skretting

Skretting case study

Skretting driver framtida tillväxt med Dynamics 365

Skrettings världsomspännande försäljningsteam utnyttjar Microsoft Dynamics 365 till fullo för att driva framtida tillväxt och tillhandahålla bästa möjliga kundservice.

 • Anställda

  ±2,900
 • Bransch

  Agriculture
 • Huvudkontor

  Stavanger, Norway

Utmaning Avsaknaden av ett effektivt system för att synkronisera aktiviteter och dela insikter som leder till att de går misste om tillväxtmöjligheter.
Teknisk lösning Microsoft Dynamics och Prosci ADKAR-metoden.
Resultat Skretting har nu kompetens inom hållbar change management där de kan ta vara på möjligheter och ge kunderna bästa möjliga service.

Med hemvist i Stavanger (Norge) är Skretting ledande på världsmarknaden inom området för hållbart foder för vattenbruksindustrin. Företaget producerar över 2,4 miljoner ton foder varje år till mer än 60 fisk- och räkarter. De har produktionsanläggningar i 18 länder på fem kontinenter och säljer sina produkter över hela världen.

Betydelsen av förändring

2019 beslutade Skretting att det var dags att uppgradera deras system. De ville ha en teknisk lösning som kunde hjälpa deras försäljare att arbeta mer effektivt. Den senaste tekniken skulle skapa en bättre sammankoppling mellan Skrettings driftsbolag och därmed göra deras röst starkare mot globala kunder.

Missade tillväxtmöjligheter 

Skretting hade inget verktyg som kunde optimera den dagliga verksamheten. De hade en CRM (kundvård) men den användes för att skapa objekt och inte till att skapa värde för deras försäljare. Utan ett effektivt system för synkronisering av aktiviteter och insikter genom delande, fanns en risk för att försäljningsteamen som arbetade inom de olika driftsbolagen gick miste om tillväxtmöjligheter för företaget. 

Framgångsrik och hållbar förändring 

Skrettings mål var att hitta ett effektivt arbetssätt som stöds av kraftfulla affärslösningar. Vi anslöt oss till deras nybildade projektgrupp och fastställde direkt två huvudmål: 

 1. Hjälpa försäljarna att arbeta så effektivt som möjligt.
 2. Skapa en starkare röst mot globala kunder genom en bättre sammankoppling mellan de olika driftsbolagen. 

En ny modell för change management 

För att sparka igång processen för förändringsledningen (change management) anordnade vi ett antal studiegrupper. Vi hade ett tätt samarbete med organisationens globala försäljningschefer, från bl.a. Norge, Spanien och Ecuador. 

Tillsammans kom vi fram till idén att använda Proscis förändringsledning som baserades på den senaste versionen av Microsoft Dynamics 365. Prosci ADKAR-metoden fokuserar på fem specifika resultat som är en drivkraft för hållbar förändring: medvetenhet, önskan, kunskap, förmåga och förstärkande.  

Det som däremot var anledningen att change mangement-modellen fungerade så bra var att den gav omedelbar insikt i de personrelaterade aspekterna för förändring.  

Visionen vi hade var att vår kundvård skulle göra det möjligt för oss att erbjuda de rätta näringsmässiga lösningarna och tjänsterna, i rätt tid till rätt odlare – och till det rätta priset.

Mikhail Smirnov, CRM Program Manager hos Skretting  

En starkare väg framåt

Tack vare Microsoft Dynamics 365 och Prosci ADKAR-metoden hjälpte vi Skretting att se över sina verksamhetsbehov på ett praktiskt sätt. Och hur de kunde vidareutvecklas ur en förändringsledningssynvinkel. Dynamics fokuserar inte enbart på verktyg och utbildning: det tar även med människors medvetenhet och önskan i beräkningen.

Full fart framåt! 

Dessutom genomför Skretting undersökningar regelbundet – före, under och efter implementeringen. På så sätt kan de mäta en kunds "temperatur" och identifiera grupper som kan sakna medvetenhet och önskan. Då kan de reagera på det och justera där det behövs.  

Med teknisk support och vägledning för change management från Fellowmind är Skrettings försäljningsteam över hela världen mer sammankopplade än någonsin. Nu är organisationen utrustad med hållbar kompetens för förändringsledning. De kan utnyttja möjligheter, driva på framtida tillväxt och erbjuda kunderna bästa möjliga kundservice.