Cyfrowe innowacje kluczem do zrównoważonej przyszłości

Kluczem do sukcesu w nadchodzących latach będzie strategia ukierunkowana na wyższe dobro, a także zgodna z preferencjami i wymaganiami wszystkich których dotyczy. Misją Fellowmind jest zapewnianie optymalnych warunków do rozwoju ludziom, firmom i społeczeństwu

Digital innovation for sustainability

Zrównoważony rozwój dotyczy nas wszystkich. Chcemy, aby nasza organizacja nie tylko działała w sposób zrównoważony, ale także była środowiskiem przyjaznym pracownikom i sprzyjającym ich rozwojowi”.

Louise Ol-Ers
Louise Ol-Ers Global Sustainability Lead - Fellowmind Company

Raport zrównoważonego rozwoju Fellowmind

Dokument ten zawiera informacje dotyczące osiągnięć naszej firmy na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. W raporcie przedstawiliśmy nasze cele i ambicje oraz kroki, jakie podejmujemy w celu ich realizacji.

Optymalne warunki do rozwoju

Podstawą sukcesu naszej firmy są ludzie pełni pasji.  Wzmacniamy relacje z klientami przekraczając ich oczekiwania i dostarczać im wyjątkowych doświadczeń. Dokładamy starań, aby tworzyć środowisko pracy sprzyjające wykorzystywaniu naturalnych talentów i byciu sobą.

Inicjatywy na rzecz inkluzywności i różnorodności

Bycie pracodawcą tworzącym inkluzywne miejsce pracy jest ważne z wielu powodów. Inkluzywności prowadzi do różnorodność. Uważamy, że środowisko, w którym każdy pracownik czuje się mile widziany i bezpieczny bez względu na to kim jest lub jak się identyfikuje, jest podstawą dla obecnych i przyszłych pracowników. To ważny element wizerunku Fellowmind. Poniżej przedstawiamy trzy najważniejsze inicjatywy mające na celu zwiększenie różnorodności w miejscu pracy.

Liczniejsza reprezentacja kobiet – pracę w branży IT postrzega się na ogół jako domenę mężczyzn. Postanowiliśmy z tym skończyć. Od początku 2022 r. kobiety stanowią 24% wszystkich pracowników naszej firmy, przy czym co roku wyznaczamy sobie coraz ambitniejsze cele pod względem reprezentacji kobiet.

Inkluzywność osób niebinarnych – wierzymy, że ludzie mogą bezpiecznie identyfikować się jako osoby niebinarne. W Fellowmind mamy świadomość potencjalnych różnic w doświadczeniach pracowników, nie tylko między mężczyznami i kobietami, ale także wśród tych, którzy identyfikują się jako niebinarni.

Otwarcie na pracowników niepełnosprawnych – holenderski oddział Fellowmind zatrudnił niedawno nowych pracowników we współpracy z holenderską firmą ITVitae specjalizującą się w edukowaniu i szkoleniu oraz zatrudnianiu osób z autyzmem.

Rola etycznego partnera biznesowego

Relacje z pracownikami są dla nas równie ważne, jak relacje z klientami. W relacjach partnerskich działamy etycznie i rzetelnie. Jako firma staramy się dawać przykład innym, sprawując nadzór nad własnymi procesami oraz dyskutując otwarcie o zrównoważonym rozwoju i dylematach etycznych, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z klientami.

Powołanie Centrum doskonałości na rzecz zrównoważonej oferty

W duchu misji wspierania klientów przy pomocy zrównoważonych procesów opartych na danych planujemy powołanie wewnętrznego Centrum doskonałości na rzecz zrównoważonej oferty. Nasz międzynarodowy zespół ekspertów będzie współpracować ze specjalistami z firmy Microsoft, dzieląc się wiedzą dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Chcemy jeszcze skuteczniej wspierać klientów w zakresie pomiarów emisji gazów cieplarnianych oraz legislacji z tym związanej.

Pomagamy firmom uzyskać holistyczny przegląd danych w czasie rzeczywistym, aby na jego podstawie ułatwić kierownictwu podejmowanie lepszych decyzji biznesowych

 Jacob Tønners
Jacob Tønners Sustainability Lead, Denmark

Przejęcie wiodącej roli w zakresie rozwiązania Cloud for Sustainability

Dzięki połączeniom danych i praktycznym analizom przełomowe rozwiązanie typu SaaS (ang. oprogramowanie jako usługa) Microsoft Cloud for Sustainability pomaga w rejestrowaniu, raportowaniu i ograniczaniu wpływu organizacji na środowisko. Zamierzamy wdrożyć je jako pierwsi na świecie spośród wszystkich partnerów firmy Microsoft.

Program Microsoft Partner Pledge

Jako partner firmy Microsoft, Fellowmind jest uczestnikiem programu Microsoft Partner Pledge. Program ten jest ukierunkowany na wspieranie kompleksowego i etycznego wdrażania nowoczesnych technologii oraz budowanie odpowiednich kompetencji cyfrowych z myślą o nowych możliwościach i wyzwaniach biznesowych. Program Microsoft Partner Pledge opiera się na czterech filarach: budowaniu kompetencji cyfrowych, różnorodności i inkluzywności, odpowiedzialnej i etycznej sztucznej inteligencji oraz zrównoważonym rozwoju.

Stymulowanie innowacji

W kontekście przyszłego wzrostu popytu na żywność sektor rolniczy mierzy się z tak poważnymi wyzwaniami, jak powodowany zmianami klimatycznymi niedobór areału, dostępność dobrej jakości wody i jałowienie gleb. Jako pierwszy z europejskich dostawców nawiązaliśmy współpracę z firmą Microsoft oraz rolnikami w ramach projektu FarmBeats, aby mieć swój wkład w kształtowanie przyszłości europejskiego sektora rolniczego.

Więcej informacji można uzyskać od:

Louise Ol-Ers
Group Sustainability Manager - Fellowmind Company
louise.ol-ers@fellowmind.se