Osiągnij więcej dzięki naszym usługom zarządzanym

Managed Services

Technologia jest czynnikiem umożliwiającym realizację najważniejszych procesów biznesowych. W świecie, w którym stanie w miejscu oznacza cofanie się, powinna działać niezawodnie, chronić i ewoluować wraz z Twoimi celami i potrzebami Twoich klientów.

Ściśle współpracujemy z Tobą, aby to osiągnąć, pamiętając o Twoich celach i użytkownikach.

Usługa, która wnosi wartość

Wykorzystując naszą międzynarodową wiedzę specjalistyczną, znajomość branży i najlepsze w swojej klasie usługi zarządzane, zapewniamy ciągłe tworzenie wartości i znaczące ulepszenia, dzięki którym wyprzedzisz konkurencję.

Oprócz utrzymywania ciągłości działania, pomagamy Ci się zmienić aby stawać się bardziej „połączonym”. Dla nas usługi zarządzane to coś więcej niż tylko zestaw reaktywnych i standaryzowanych usług. Jest to podstawowy czynnik umożliwiający prowadzenie działalności, a tym samym część naszego zintegrowanego procesu realizacji.

Optymalizacja biznesu

Dostarczamy kompleksowy katalog gotowych do użycia i dostosowanych do potrzeb biznesowych usług. Umożliwiają one skoncentrowane, nastawione na zmiany, elastyczne i dynamiczne kontakty z klientami. Analizujemy i optymalizujemy Twoją działalności poprzez wykorzystanie naszych najlepszych praktyk i inteligentnych rozwiązań.

Ciągłość i ciągłe doskonalenie Twojej działalności jest naszym priorytetem

Gorm Priem
Gorm Priem Executive Director - Fellowmind Denmark

Ciągłe doskonalenie

To, co wymyślisz dziś, jutro może być już nieaktualne. Dlatego też promujemy ciągłe doskonalenie. Naszym celem jest stałe wprowadzanie usprawnień w procesach i systemach, co prowadzi do wzrostu wydajności.

Nasze usługi umożliwiają całkowite oddanie na zewnątrz zarządzania Twoimi aplikacjami biznesowymi i infrastrukturą chmury. Nasz zespół jest zorientowany na rozwiązania i posiada dogłębną wiedzę na temat całej platformy Microsoft. Ponadto monitorujemy istotne trendy i zmiany, aby pomóc w opracowaniu planu działania na przyszłość.

Dedykowany zespół

Nasz zespół umożliwia klientom czerpanie korzyści z nieustannie rozwijającej się technologii, która po prostu działa. Osiągamy to, będąc firmą lokalną i łatwą we współpracy, a jednocześnie korzystając z solidnych umiejętności opartych na naszym międzynarodowym doświadczeniu.

Chętnie podejmujemy dodatkowe działania wykorzysując naszą wiedzę branżową, aby wesprzeć Twoje ambitne plany. W ten sposób zapewniamy rozwiązania, które rzeczywiście usprawniają działalność Twojej firmy i pomagają jej osiągnąć sukces.

Wiodący partner firmy Microsoft

Fellowmind jest członkiem Microsoft Inner Circle od 2013 r. Tylko 1% najlepszych partnerów Microsoft należy do tej ekskluzywnej grupy. Nasza pozycja wiodącego partnera pozwala nam dzielić się z klientami cennymi doświadczeniami i wczesnymi spostrzeżeniami dotyczącymi nowych rozwiązań. Korzystamy również z wyłącznego dostępu do wiedzy specjalistycznej firmy Microsoft, aby wprowadzać ulepszenia i osiągać najlepsze wyniki dla naszych klientów.

Nasze gwarancje

Niezawodność, kompetencja, pomysłowość i osobowość. Są to główne powody, dla których klienci wybierają Fellowmind. Nasze usługi zarządzane oferują:

  • Dedykowanych specjalistów, którzy rozumieją Twój biznes
  • Usługi ekspertów, którzy pomogą Ci kształtować Twoją przyszłość
  • Globalne wsparcie, w razie potrzeby 24/7
  • Szybki czas reakcji i rozwiązywania problemów
  • Ciągłe doskonalenie systemów informatycznych
  • Solidne partnerstwo z Microsoft
  • Certyfikat ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa danych
  • Regularne aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa, rynku i rozwoju funkcji