Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Operatorem strony internetowej www.fellowmind.pl jest Fellowmind Poland  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000924461 o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN (wpłaconym w całości), NIP: 522-00-01-286, zwaną dalej Fellowmind.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Piotr Chabora. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: iod@fellowmind.pl. Do IOD w Fellowmind należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Fellowmind, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Polityka prywatności ma na celu podkreślenie szczególnego znaczenia jakie Fellowmind przypisuje problematyce ochrony prywatności Użytkowników strony oraz udzielenie informacji użytkownikom co do wykorzystywania plików cookies, wymaganej  przez przepisy prawa. Nadrzędnym celem Fellowmind jest zapewnienie użytkownikom strony internetowej ochrony prywatności.

2. Pozyskiwanie informacji o użytkownikach

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka").
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Fellowmind Poland Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.fellowmind.pl

3. Informacje w formularzach gromadzone przez stronę internetową

 1. W ramach strony zamieszczane są formularze zapytań, które umożliwiają użytkownikowi złożenie zapytania na oferowane przez Fellowmind produkty i usługi oraz formularz służący do zapisania się na otrzymywanie newlettera.
 2. Strona internetowa zbiera informacje podane w formularzu dobrowolnie przez użytkownika.
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w formularzu podane są pod formularzami.

4. Logi serwera

 1. Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników zbierane są w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, m.in. przy diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, diagnozowaniu ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzaniu stroną www.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać pliki, które nie są niezbędne do korzystania z serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego, takie jak:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

c. Fellowmind zapewnia, że informacje powyższe nie są kojarzone (łączone) z danymi osobowymi użytkowników przeglądającymi strony.

5. Informacja o plikach cookies

 1. Na stronie internetowej Fellowmind stosowane są pliki cookies w celu zapisywania informacji na komputerze Użytkownika. Korzystanie z witryny oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookies przez niniejszą witrynę, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej albo rezygnacja z korzystania z serwisu Fellowmind.
 2. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej Użytkownika za każdym razem, gdy Użytkownik wchodzi na daną stronę. Umożliwiają one podmiotowi obsługującemu serwis internetowy identyfikację komputera Użytkownika, aby strona mogła być wyświetlana zgodnie z preferencjami Użytkownika. Pozwalają one również zapamiętać wcześniejsze wizyty Użytkownika na stronie i rozpoznają urządzenie przy każdej nowej wizycie.
 4. Istnieją dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) oraz „sesyjne” (session cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „sesyjne” natomiast są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.
 5. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

6. Administrowanie danymi cookies

 1. Administratorem danych Użytkowników zapisanych w plikach cookies jest Fellowmind.
 2. Fellowmind informuje, iż zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników.  
 3. Dane Użytkowników w zakresie plików cookies są przetwarzane, ponieważ pliki cookies zapisują użyteczne informacje i są wykorzystywane do dostosowania sposobu wyświetlania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkowników. W szczególności, są one stosowane, aby:
 • umożliwić ciągłość zalogowania na stronie,
 • dostosować zawartość strony do preferencji, zwłaszcza w odniesieniu do plików pozwalających na rozpoznanie urządzenia końcowego,
 • tworzyć statystyki pomagające operatorowi serwisu zrozumieć sposób korzystania z serwisu, co przyczynia się do poprawy jego konstrukcji i zawartości (Google Analytics).

d. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Fellowmind w zakresie świadczenia usług informatycznych, usług konsultacyjnych oraz usług prawnych oraz podmiotom świadczącym usługi analizy sposób korzystania z serwisu, co przyczynia się do poprawy jego konstrukcji i zawartości (Google Analytics).

e. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownik uprawniony – jeżeli podejmuje działania pozwalające na identyfikację Użytkownika - 

 • do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia moich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

f. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych, Fellowmind zachęca do kontaktu na adres: Fellowmind Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.

7. Zarządzanie ustawieniami plików cookies

 1. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jednakże, Użytkownicy mają możliwość wyłączenia plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby umożliwić zezwolenie na stosowanie określonych plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkowników, co pozwoli zdecydować Użytkownikom o ich akceptacji, bądź odrzuceniu. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami lub przejdź do strony deklaracji plików cookie Fellowmind, aby uzyskać więcej instrukcji:

 

Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119) – dalej zwanym RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fellowmind Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Fellowmind Poland Sp. z o.o. jest Piotr Chabora (iod@fellowmind.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO (art. 6 ust. 1 lit b, c, lub e) przez Fellowmind Poland Sp. z o.o., w celu udzielania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktu na stornie internetowej www.fellowmind.pl.

4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu skorzystania z opcji kontaktu na stronie internetowej Fellowmind Poland Sp. z o.o. Jeśli nie podacie Państwo danych kontaktowych, to Państwa wiadomość pozostanie bez rozpoznania.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufane podmioty współpracujące z Fellowmind Poland w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Fellowmind Poland.

6. Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez 5 lat.

7. Jest Pani/Pan uprawniony do :

 • żądania od Fellowmind Poland dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.