FarmViewer

Fellowmind FarmViewer

Wyższa produktywność i ukierunkowanie na zrównoważony rozwój

Aplikacja FarmViewer, bazująca na danych pochodzących z oprogramowania Microsoft FarmBeats oraz fizycznych czujników, pozwala holenderskim rolnikom monitorować m.in. jakość powietrza, parametry gruntu i stan upraw.

 • Wielkość firmy

  -
 • Branża

  Agriculture
 • Data uruchomienia

  2022

Wyzwanie Zachowanie równowagi między wydajnością produkcji rolnej a celami zrównoważonego rozwoju w kontekście zakładanego wzrostu popytu na żywność o 70% do 2050 r
Technologia FarmViewer / Microsoft Power Platform
Korzyści Aplikacja mobilna pomagająca rolnikom w podejmowaniu decyzji opartych na danych
Wyzwanie

W holenderskim regionie Wieringermeer produkty firmy Microsoft wspierają rosnącą liczbę rolników w trakcie przechodzenia na rolnictwo oparte na danych. Wieringermeer chce stać się światową stolicą agrotechnologii wykorzystywanych do zwiększania plonów w duchu zrównoważonego rozwoju.

Podstawowym wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa jest zachowanie równowagi między wydajnością produkcji rolnej a celami zrównoważonego rozwoju. Według szacunków ONZ do roku 2050 popyt na żywność ma wzrosnąć o 70%, w związku z czym rolnicy muszą nieustannie optymalizować wykorzystanie dostępnego areału, unikając jednocześnie wyjałowienia gleby i skażenia środowiska.

Sytuację komplikują dodatkowo anomalie pogodowe powodowanie zmianami klimatycznymi. Kolejnym czynnikiem są zmiany nawyków żywieniowych związane z rosnącą świadomością zasad zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, w miarę konsolidacji branży, gospodarstwa stają się coraz większe.

Rolnictwo oparte na nowoczesnych technologiach

Rolnicy z regionu Wieringermeer dostrzegli korzyści płynące z zastosowania technologii informatycznych w kontekście m.in. zarządzania środowiskiem o rosnącym poziomie złożoności, w jakim działają. Znaczącym krokiem w tym kierunku było stworzenie przez Fellowmind unikalnej aplikacji o nazwie FarmViewer, która bazuje na danych pochodzących z oprogramowania FarmBeats (projektu Microsoft wykorzystującego m.in. czujniki IoT, analizę danych i uczenie maszynowe) i fizycznych czujników, dostarczając rolnikom istotnych informacji. Aplikacja ta pozwala rolnikom z Wieringermeer podejmować bardziej przemyślane decyzje na poszczególnych etapach cyklu rolniczego od przygotowania gleby po zbiory i nie tylko.

Do roku 2050* popyt na żywność ma wzrosnąć o 70%, w związku z czym rolnicy muszą nieustannie optymalizować wykorzystanie dostępnego areału w sposób zrównoważony”.

*Organizacja Narodów Zjednoczonych

Sprawdź historię FarmViewer:

Podejście

Oparta na platformie Microsoft Power Platform aplikacja FarmViewer agreguje dane pochodzące z czujników umieszczonych w glebie i komunikujących się z oprogramowaniem Microsoft FarmBeats. Zaprogramowana z wykorzystaniem małej ilości kodu aplikacja wykorzystuje dodatkowo dane pochodzące z innych źródeł.

Aplikacja FarmViewer powstała z myślą o dostarczaniu danych dotyczących trzech głównych zmiennych: jakości powietrza, parametrów gruntu i stanu upraw. Aktualna wersja aplikacji FarmViewer dostarcza informacje wspomagające uprawę cebuli i ziemniaków, ale wkrótce zostanie rozszerzona o dodatkowe rodzaje upraw.

Prace nad aplikacją zaczęły się w połowie 2021 r., a jej premiera miała miejsce na początku 2022 r. z myślą o wiosennym terminie wysiewów.

Jak działa aplikacja FarmViewer?

 • Jedna z aplikacji kanwy na platformie Microsoft Power Platform pozwala prezentować dane w sposób czytelny i zrozumiały dla rolników.
 • Podczas tworzenia aplikacji wykorzystano także szereg zewnętrznych API, w tym Azure Maps, usługę pogodową Azure Maps AppsforAgri (rozwiązanie do analizy danych z czujników wykorzystujące typowo branżowe algorytmy dotyczące m.in. czynników chorobotwórczych, oprysków itp.)
 • W celu zabezpieczenia danych rolników firma Fellowmind wykorzystała usługę Microsoft Dataverse.
 • Usługa Azure Key Vault przechowuje informacje dotyczące uwierzytelniania, umożliwiając prawidłowe działanie usług i API.
 • Aplikacja FarmViewer jest hostowana w usłudze Azure App Service
 • Bezpieczny dostęp zdalny jest możliwy dzięki usłudze Azure Virtual Network
Wyniki

Projekt FarmViewer jest pierwszym europejskim wdrożeniem skalowalnego oprogramowania Microsoft FarmBeats. Jest to ważne ze względu na fakt, że Holandia jest drugim na świecie eksporterem netto produktów rolnych. Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni kraju (Holandia zajmuje od tym względem 133. miejsce na świecie) holenderski sektor rolniczy zawdzięcza swoją wysoką pozycję nowoczesnym technologiom. Współpraca między rolnikami oraz przedstawicielami sektora technologicznego jest w Holandii normą.

Wszystkie te okoliczności sprawiają, że region Wieringermeer jest doskonałym miejscem do testowania rozwiązań Microsoft FarmBeats w Europie. Firma Fellowmind jest przekonana, że projekt dostarczy cennych danych także innym przedstawicielom sektora rolnego i biotechnologicznego. Dzięki partnerstwu z Microsoft Fellowmind może wdrażać oprogramowanie FarmBeats i łączyć je z pozostałymi aplikacjami biznesowymi amerykańskiego giganta IT.

Szersza współpraca i zakres działania

Po zakończeniu pierwszej fazy projektu firma Fellowmind pracuje nad nowym projektem skierowanym do interesariuszy z regionu Wieringermeer. Jego celem jest zacieśnienie współpracy między różnymi inicjatywami związanymi z inteligentnym rolnictwem w regionie dzięki wykorzystaniu oprogramowania FarmBeats w roli centralnego repozytorium danych.

Firma Fellowmind podjęła także współpracę z holenderską uczelnią Wageningen University & Research mającą na celu wdrożenie systemu do sekwestracji węgla. W sprzyjających warunkach gleba rolnicza może być wykorzystywana w roli naturalnego magazynu tego pierwiastka. System miałby bazować na danych pochodzących z oprogramowania FarmBeats i umożliwiać rolnikom pomiar zawartości węgla w glebie w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów z tytułu tzw. kredytów węglowych.

Szukasz dodatkowych informacji?

Merwin Olthof
Właściciel produktu FarmBeats
merwin.olthof@fellowmind.nl
+31 634 596 902

Innowacje cyfrowe na rzecz zrównoważonej przyszłości

Czy jesteś gotowy na ekologiczną transformację? Wierzymy, że zrównoważony rozwój wpierany przez technologię może pomóc rozwiązać wyzwania środowiskowe i społeczne.