Normet

Normet case

Normet halusi digitalisoida liiketoimintansa

Normet on kansainvälinen teknologia- ja palveluyhtiö kaivosteollisuuden ja tunnelointityön alalla, joka halusi luoda lisää arvoa asiakkailleen uusilla työskentelymalleilla.

  • Työntekijät

    1200
  • Toimiala

    Valmistava teollisuus
  • Maat

    50 lokaatiota, 33 maassa

Haaste Muuttaa koko liiketoimintalogiikka tuotemyynnistä ja -huollosta aitoon palvelubisnekseen sekä digitalisoida Normetin huoltoliiketoiminta.
Teknologia D365 Field Service, Customer Engagement​, Finance & Operations​, Azure IoT & Analytics services​, Fellowmind mobile development​
Tulokset Laitteiden korkeampi käyttöaste, koko huoltoprosessin optimointi ja fleet management, laitteiden oikeaoppinen huolto sekä tarkempi työajanseuranta.

Normet halusi digitalisoida liiketoimintansa ja luoda lisää arvoa asiakkailleen uusilla työskentelymalleilla. Normet on kansainvälinen teknologia- ja palveluyhtiö kaivosteollisuuden ja tunnelointityön alalla. Fellowmind valittiin vision toteuttajaksi teknisenä alustanaan Dynamics 365, johon on lisäksi yhdistetty Fellowmindin rakentamia sovelluksia.

Fellowmindin ratkaisu: Globaali ennakoivan huollon ja kenttätyön ratkaisu

Tavoite: Muuttaa koko liiketoimintalogiikka tuotemyynnistä ja -huollosta aitoon palvelubisnekseen sekä digitalisoida Normetin huoltoliiketoiminta

Muutos: Laitteiden korkeampi käyttöaste ennakoivalla huollolla, koko huoltoprosessin optimointi ja fleet management, laitteiden turvallinen ja oikeaoppinen huolto sekä tarkempi työajanseuranta ja tehokkuus ohjaavan applikaation avulla

Ratkaisu: Dynamics 365 Field Service, Customer Engagement, Finance & Operations, Azure IoT & Analytics services, Fellowmind mobile development

“Asiakkaamme saavat digitalisoinnin avulla merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Takaamme kaivos- ja tunnelointihankkeisiin enemmän luotettavuutta, käytettävyyttä ja paremman ennakoitavuuden,” sanoo Riku Helander, interim Senior Vice President, Service Business, Normet.

Normet toimii 28 maassa ja kasvoi viime vuonna yli 340 miljoonan euron liikevaihtoon. Tarkoituksena on jatkaa kasvu-uralla entisestään.

Avainasemassa on muutos yhä palveluvetoisemmaksi yhtiöksi. Tulevaisuuden Normet myy laitteiden lisäksi käytettävyyttä palveluna – kattaen laitteiston, teknologian, ylläpidon ja huollon. Normetin asiakas saa nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua. Normet puolestaan voi tarjota uusia palveluita, kuten mallia, jossa asiakas maksaa vain käyttötunneista, Normetin huolehtiessa kaikesta muusta. Uudet digitaaliset ratkaisut auttavat myös edistämään työturvallisuutta kaivoksissa ja tunnelityömailla -  Normetille tämä on sydämenasia ja äärimmäisen tärkeä osa vastuullista toimintaa.

Haluamme varmistaa tulevan kasvun panostamalla ketterään teknologia-alustaan sekä uudenlaiseen liiketoimintamalliin.

Riku Helander tiivistää Normetin ja Fellowmindin hankkeen tavoitteet

Katso miten Normetin Smartcare on tehostanut eri yksiköiden toimintaa Intiassa:

Älykästä kenttätyön ohjausta 

Normet uudistaa koko kenttätyön (huolto, asennus, ylläpito) ohjauksen. Kokonaisratkaisun muodostaa Dynamics 365 Customer Service ja Sales, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 for Finance and Operations, Office 365 sekä Azuren analytiikka- ja IoT-palvelut yhdistettynä Fellowmindin kehittämiin loppukäyttäjäsovelluksiin. Fellowmind vastaa strategisena kumppanina järjestelmäkokonaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Normetin kenttätyötä ja palvelukeskuksia ohjataan uudella SmartCare–ratkaisulla. Sen avulla optimoidaan monimutkaista logistiikkaa, jota tarvitaan hallitsemaan tuhansia laitteita, niiden kuluvia sekä vaihdettavia osia ja huoltohenkilökuntaa.

SmartCaren avulla laitteiden ylläpitoa ennakoidaan ja toteutetaan koko laitekannan elinkaaren ajan.

Fellowmind on rakentanut Azureen pohjautuvan ennustejärjestelmän, jonka avulla huolto etädiagnosoi ja ennakoi huoltotarpeita. Sensorit keräävät käyttötietoa vuorokauden ympäri ja järjestelmä ennakoi ja huolehtii varaosien saatavuuden oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ympäri maailman.

SmartCaren mahdollistamat uudet palvelut parantavat asiakkaiden tuottavuutta parantuneen työturvallisuuden, laadukkaamman palvelun ja laitteiden korkeamman käyttöasteen kautta.

Saamme liiketoimintaan 360-näkymän; ylätason tunnusluvut päivittyvät nopeammin, tilannekuva paranee ja tarvittaessa voimme porautua yksittäiseen, meneillään olevaan palvelutapahtumaan reaaliaikaisesti.

SmartCare-ratkaisun myötä Normetin huolto- ja palveluorganisaatio toimii aiempaa tehokkaammin. Resurssit ovat tehokkaammassa käytössä; työtunnit käytetään lisäarvoa tuottavaan työhön ja Normetille syntyy merkittäviä euromääräisiä säästöjä kun työn koordinointiin, tiedon etsimiseen ja matkoihin kuluu aiempaa vähemmän tunteja.

Ennakoivan huoltomallin myötä myös Normetin toimittamien varaosien myynti on kasvanut.

Myös yksittäisen huoltoasen­ta­jan työ digitali­soi­tuu

Digitalisoinnin ketju ulottuu kokonaisuuden ohjauksesta aina yksittäiseen laitteeseen ja yksittäiseen työntekijään saakka.

Jatkossa Normet SmartCare -mobiilisovellus on kenttätyöntekijöiden päivittäistä työtä ohjaava työkalu. Visuaalinen ja helppokäyttöinen sovellus sisältää työmääräykset, aikataulutuksen ja tiedot yksittäisistä työkohteena olevista laitteista. Kaikki kenttätyö tehdään mobiiliappia hyödyntäen.

Tieto kentällä korjattavasta laitteesta saadaan digitaalisessa muodossa tabletille, kännykkään tai haluttaessa myös virtuaalisilmikkoon. Asentajalla on tukenaan analytiikka, laitteen historia sekä digitaalinen yhteys Normetin palvelukeskuksen koko asiantuntemukseen. Luonnollisesti kaikki tehdyt toimenpiteet kirjataan järjestelmään ja ovat käytössä sekä yksittäisen laitteen elinkaaren optimointiin että koko laitekannan hallinnointiin.

Joissakin huolto- ja vikatilanteissa laite saadaan toimintakuntoon etähuoltona, ilman mitään fyysisiä toimenpiteitä. Kaikkea työtä ei toki voida tehdä etänä, mutta öljyisten sormien rooli pienenee jatkuvasti. Tarvittavia toimenpiteitä voidaan myös etäohjata niin, että paikalla oleva asentaja tai jopa asiakkaan työntekijä saa ohjeita joko mobiilisovelluksen tai virtuaalisilmikon avulla.

Kenttätyötä tekevien asentajien jatkuva koulutus on myös mullistumassa tulevaisuudessa: Fellowmind kehittää parhaillaan D365 Guides Applicationin avulla lisättyyn todellisuuteen (AR) pohjautuvia asennus- ja työvaiheoppaita. Tämä nopeuttaa työssä oppimista.

Kenttätoi­min­to harjoittelee uutta toimintatapaa Fellowmind Field Service Labissa

Toimintatavan muutos tehtiin näkyväksi käytännön harjoituksin. Yksi harjoituskohde on etähuolto. Espoossa sijaitsevassa Fellowmindin Field Service Labissa Normetin johto ja kenttäväki on voinut pelillistämisen avulla kokeilla, mitä uusi tapa tehdä töitä todella tarkoittaa.

Field Service Labissa testataan eri skenaarioiden alla Normetin aitoja, tuotantokäytössä olevia SmartCare-ratkaisuja ja tiimin yhteispeliä. Paikalla on paitsi Normetin fyysisiä kaivos- ja tunnelointityön laitteita, myös kaikki SmartCare-järjestelmän komponentit ruutuineen ja palvelukeskuksen näkymineen.

Simulaation kohteena voi olla esimerkiksi australialaisessa kaivoksessa sijaitsevan vioittuneen laitteen etähuolto. Jokainen keskeytystunti maksaa kaivosta pyörittävälle asiakkaalle paljon rahaa ja Normetin huollon aikapaine on todellinen. Harjoitteleva joukko jakaa itsensä eri rooleihin ja alkaa ratkoa tilannetta.

Kuten oikeassakin elämässä, myös simulaatiossa tieto vikaantuneesta laitteesta tulee palvelukeskuksen ruudulle, se reititetään huoltoinsinöörille, ja hän alkaa ratkoa tilannetta diagnostiikan sekä laitehistorian tietojen valossa. Jos simuloidaan tilannetta, jossa vaikkapa kaivoksessa paikan päällä on asentaja, palvelukeskus voi saada livekuvaa asentajan virtuaalisilmikosta ja voi ohjeistaa korjaavaa henkilöä. Asentajalle voidaan myös hankkia etäyhteyteen paras asiantuntija-apu juuri kyseisen laitetyypin korjaukseen.

Labissa tiimi hitsautui yhteen ja uudet työkalut tulivat konkreettisesti tutuiksi. Kokemus oli kuin bisnesmaailman escape room!

Hyödyt etähuollosta ovat loppuasiakkaalle suuret. Asiakas saa yllättävässä tilanteessa apua heti. Huoltoasentajan saapumista ei tarvitse odottaa tunteja tai jopa vuorokautta. Korjaustöihin päästään heti käsiksi ja etädiagnosointi auttaa tilannekuvan muodostamisessa.

Etähuollon ja -diagnosoinnin avulla asiakas saa työmaalleen mahdollisimman katkeamatonta tuotantokykyä.

Kun koko huoltoketju on digitalisoitu päästä päähän, kertyy pitkän aikavälin hyötyjä: asiakas voi luottaa siihen, että kaikki tieto toimenpiteistä on tallennettuna tietokantaan. Se auttaa tulevien toimenpiteiden ennakoinnissa sekä koko laiteistokannan elinkaaren suunnittelussa.

Maailmanlaa­jui­nen käyttöönotto

Ensimmäisenä uudet digitaaliset ratkaisut ottaa käyttöön kymmenkunta maata: USA, Iso-Britannia, Autralia, Intia, Venäjä, Kiina, Kanada, Etelä-Afrikka, Peru, Chile ja Suomi. Käyttöönotto on parhaillaan menossa. Normetin Riku Helander kehuu järjestelmästä saatavia nopeita hyötyjä.

Jo nyt näyttää siltä, että järjestelmä maksaa itsensä takaisin keskimääräistä nopeammin. Tämä on hyvin tuottava investointi.

Tulevaisuudessa tullaan varmasti näkemään sopimusmalleja, joissa Normetin asiakas ostaa käyttötunnit palveluna ja laite ei ole asiakkaan taseessa.

Uuden toimintamallin myötä Normet nousee asiakkaidensa silmissä entistä strategisemmaksi kumppaniksi. Normet huolehtii kokonaisuudesta, jotta asiakkaan bisnes pyörii.

Ota yhteyttä!

Riku Helander, interim Senior Vice President, Service Business, Normet, riku.helander@normet.com

Matti Saastamoinen, Sales Director, Fellowmind, matti.saastamoinen@fellowmind.fi

Normet on kansainvälinen teknologia- ja palveluyhtiö kaivosteollisuuden ja tunnelointityön alalla. Normet tarjoaa kokonaisratkaisuja, laitteita, kemikaaleja ja palveluja vaativiin maanalaisen rakentamisen työkohteisiin.

Toimitettu laitekanta on yli 13 000 laitetta ja yhtiö kuuluu alan markkinajohtajiin. Laitteet Normet suunnittelee itse ja laitekanta kattaa laajan skaalan alkaen ruiskutus-, pumppaus- sekä sekoitinlaitteista ja päätyen aina rekka-auton kokoisiin nelipyöräisiin vaativien olosuhteiden kuljetus- ja työkoneisiin.

Yhtiöstä on kasvanut globaali toimija, jonka perinteinen tuotebisnes muuttuu kovaa vauhtia palveluliiketoiminnaksi. Iisalmelta lähtöisin oleva yritys toimii 28 maassa, työllistää maailmanlaajuisesti 1 400 henkeä ja kasvoi viime vuonna noin 340 miljoonan euron liikevaihtoon.

https://www.normet.com/