Sämre eftermarknad för dyra enheter med utdaterat ERP-system

Att erbjuda sin kund en bättre eftermarknad ställer höga krav på spårbarhet, mätbarhet, styrning, kontroll av kostnader och intäkter under hela produktlivscykeln. Vilket kräver ett välfungerande och flexibelt ERP-system.

Sämre-eftermarknad-för-dyra-enheter-med-utdaterat-ERP-system.jpg

Marknaden för företag som tillverkar, säljer, servar och hyr ut dyra enheter såsom bilar, traktorer och tillverkningsmaskiner är i snabb förändring. Fler och fler ser till möjligheten att bredda sin affär till eftermarknaden. Men att erbjuda kunden en bättre eftermarknad ställer även höga krav på spårbarhet, mätbarhet, styrning, kontroll av kostnader och intäkter under hela produktlivscykeln. Något som i sin tur kräver ett välfungerande ERP-system som är flexibelt nog att kunna anpassas efter nästa disruptiva skeende i affärsutvecklingen.

Äldre ERP-system gör dig mindre konkurrenskraftig

Lönsamhet i eftermarknaden förutsätter ett helhetsperspektiv på produkten, värdekedjan, kostnader och intäkter. För att minska mängden manuella inslag, bli effektivare och behålla konkurrenskraften blir det viktigt att kunna automatisera rutinärenden och skapa smidiga flöden kopplade till service, support, reservdels- och garantihantering. Problemet är att äldre ERP-system ofta saknar både stöd för automatisering och helintegrerade styrverktyg för att utveckla affären. Affärssystemet blir på så sätt ett hinder för företagets fortsatta utveckling istället för en möjlighet, genom att man tvingas fortsätta arbeta på ett gammalt sätt. Du går med andra ord miste om möjligheten att dra nytta av den innovation som görs.

En annan avgörande framgångsfaktor för den som vill utveckla sitt eftermarknadserbjudande är att ha järnkoll på kostnader och intäkter, allt för att garantera lönsamhet i hela kedjan. I nya ERP-system har du till exempel helt andra möjligheter att samla in och analysera stora mängder data och kan betydligt tydligare visualisera resultaten från en mängd olika källor. De affärsmässiga riskerna med att fortsätta arbeta i gamla system blir med andra ord avsaknad av insyn, kontroll och insikt –faktorer som alltså är helt avgörande för en lönsam eftermarknad.

GUIDE: Lönsam eller blödande eftermarknad?

I den här guiden tittar vi närmare på några av de nya affärsmöjligheter som digitaliseringen öppnar upp för kring eftermarknadstjänster.

Integrationer – alltför många eller inga alls

För att kunna erbjuda en bra helhetsupplevelse i hela kedjan, från tillverkning och införsäljning genom hela eftermarknaden, är en förutsättning att stödsystemen för alla processer är integrerade, kommunicerar med andra och delar data sinsemellan. Äldre ERP-system erbjuder sällan möjlighet att på ett bra sätt se helheten. Olika system för olika led i kedjan verkar istället sida vid sida vilket utesluter möjligheten till smarta informationsflöden. Att få överblick, kontroll och en samstämmig bild av hela kundresan och produktlivscykeln blir nästintill omöjligt om du använder ett separat affärssystem i tillverkningen, ett annat i serviceorganisationen och ett tredje för att hantera garantier och så vidare.

För att komma runt utmaningen med öar av system som inte pratar med varandra har de flesta tillverkande företag genom åren tvingats bygga en mängd integrationer mellan ERP-systemet och andra system, för att få dem att arbeta bättre tillsammans och dela data. Men alla de skräddarsydda anpassningar som gjorts för att optimera arbetet måste byggas om varje gång man ska uppgradera – något som både blir komplicerat och dyrt.

 

Att i en disruptiv värld fortsätta använda föråldrade lösningar gör att du blir begränsad till det som redan finns och kan därigenom inte utveckla din affär.

Att stanna kvar i gamla ERP-system kostar dig mer på sikt

Utmaningen med skräddarsydda anpassningar är bara en av anledningarna till att företag stannar kvar i föråldrade affärslösningar. Till syvende och sist handlar det om pengar och när det kommer till större investeringar uppstår alltid oro. När affärssystemet sedan länge är avbetalat kan det kännas som en alltför stor ny investering att implementera ett nytt. Samtidigt som det naturligtvis innebär en väldigt stor omställning – affärssystemet är så fundamentalt för företaget att du inte vill fatta förhastade beslut som i slutänden kan få förödande och kostsamma konsekvenser.

Men att i en disruptiv värld fortsätta använda föråldrade lösningar gör att du blir begränsad till det som redan finns och kan därigenom inte utveckla din affär. Ett betydligt högre pris att betala i det långa loppet. Om systemen inte är byggda för att hänga ihop blir det nästintill omöjligt att ha kontroll på hela värdekedjan, skapa affärsinsikt och få en sammanhängande vy av kundresan. Du går i hög grad miste om en stor möjlighet att lönsamt kunna växa din affär genom att ta en större del av eftermarknaden för dina produkter. Varje dag du inte investerar i ny innovation är därför en förlorad dag av möjligheter att bli mer konkurrenskraftig, få ökad insyn och hitta nya affärsmöjligheter.

 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Mondélus!