Win-win när delningsekonomin letar sig in i uthyrningsbranschen

Grundtanken med delningsekonomi är att vi delar, hyr och lånar saker av varandra istället för att äga dem själv och att produkten eller tjänsten är tillgänglig för alla. Vi har intervjuat Jonas Mondélus, Head of Sales & Business Development på Fellowmind, för att få hans syn på delningsekonomi som företeelse och hur den knyter an till uthyrning av dyra maskiner och annan utrustning.

delningsekonomi

– En stor del av svaret är förmodligen att hållbarhet ligger i tiden. Det betyder att fler, i högre grad måste dela på det som redan är producerat. Om det förr var status att äga, kan det idag snarare vara ”finare” att vara del av en delningsekonomi och låna eller hyra det vi behöver för stunden. Vi har kommit till insikt om att ägandet i sig inte är det som skapar värde, utan att det är upplevelsen då vi använder en produkt eller tjänst som spelar roll.

På vilket sätt gör delningsekonomin skillnad för hur uthyrningsbranschen fungerar?

– Uthyrningsbranschen bygger ju redan från början på att den gör det möjligt att dela på olika produkter. Att användaren slipper köpa och istället kan bli del av ett slags ”community” där allt delas. Men branschen har under lång tid utgått från ganska stela avtal och möjligheten att anpassa erbjudanden efter enskilda kunders behov har varit relativt liten. Nu driver delningsekonomin fram mer flexibla och behovsbaserade upplägg som ofta bygger på uthyrning baserad på tid eller förbrukning av varierande mängd. På detta sätt individualiseras hyrkonceptet mer och mer vilket ger upphov till en mängd nya uthyrningsmodeller.

Men varför sker det just nu?

– Det är en följd av att våra uthyrningssystem nu har en betydligt bättre möjlighet att fånga upp användandet och använda det som grund för fakturering. På så sätt går det att skapa helt nya intäktsströmmar. Samtidigt ger möjligheterna med IoT och uppkopplade produkter att vi kan ta del av mycket mer data än tidigare vilket leder till betydligt mer träffsäkra uthyrningsmodeller.

Gäller det alla uthyrningssystem?

En förutsättning för att du ska kunna bygga dessa nya uthyrningsmodeller är ett starkt systemstöd – annars blir det svårt att räkna på lönsamma affärsmodeller och sätta rätt pris på tjänsten. Du måste ha stenkoll på vad det kostar dig att tillhandahålla produkten på ett nytt sätt. Det kräver i sin tur att ditt systemstöd kan erbjuda spårbarhet ända ner på individnivå, dvs ner på den enskilda produkten. Över tid måste du kunna se vad produkten genererar för intäkter, hur efterfrågan ser ut och vad den skapar för kostnader. Du kanske till och med skulle kunna öka dina marginaler genom att erbjuda en produkt med hög nyttjandegrad men som inte är dyr att underhålla.

Bortsett från nya individanpassade uthyrningsmodeller – ser du andra fördelar med att delningsekonomin letar sig in i uthyrningsbranschen?

– Hållbarhet. I en delningsekonomi används produkterna i högre grad än om de bara har en ägare. Något som i sin tur bidrar till en bättre miljö. Ett av de stora problemen har länge varit vår slit-och-släng-mentalitet – produkterna har tillverkats för att bara kunna användas under en begränsad tid. I en tid då vi går allt mer mot ”produkt som tjänst” där vi betalar för användningen av en produkt snarare än produkten själv måste tillverkarna nu öka kvaliteten. Om du till exempel tillhandahåller en diskmaskin är det alltså ren disk snarare än själva diskmaskinen som du säljer. Den som köper tjänsten ren disk får den alltså till ett visst, fast pris. Om maskinen inte fungerar är det du som tillhandahåller tjänsten som måste säkerställa att problemet åtgärdas. Då vill du med andra ord erbjuda maskiner som håller länge. Delningsekonomin kommer helt enkelt tvinga producenterna att tillverka hållbara och kvalitativa produkter. Det finns inte längre ett egenvärde i att bygga något som har en kort förväntad livslängd. Och när produkterna varar längre gör produktionen mindre avtryck på miljön. Win-win!

----

På Fellowmind vet vi hur avgörande digital spårbarhet är för att din uthyrningsverksamhet ska bli effektiv och lönsam. Vi kan även erbjuda rätt plattform för det! Affärsplattformen Annata 365 erbjuder full spårbarhet genom hela produktlivscykeln. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

GUIDE: Lönsam eller blödande eftermarknad?

I den här guiden tittar vi närmare på några av de nya affärsmöjligheter som digitaliseringen öppnar upp för kring eftermarknadstjänster.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Mondélus!