Delad innovationskraft gör dig redo för nästa disruption

Disruption är ett begrepp som hörs ofta just nu. Det är ett ord som inte finns i Svenska Akademiens ordlista, men som idag ofta används för att beskriva hur smarta idéer och tekniska innovationer på kort tid kan omkullkasta en hel bransch. Jonas Mondelus, Head of Sales & Business Development för Dynamics 365 på Fellowmind, ger sin syn på ämnet.

Blogg_delad-innovationskraft_1600x900.jpg

Plattform rustad för ständig innovation

En disruption innebär kort och gott att något oväntat inträffar som förändrar marknaden i grunden. En insikt om möjligheten att skapa en ny intäktsström genom innovation. Utmaningen är därför många gånger att vara tekniskt förberedd på nästa disruption. Jonas menar att en förutsättning för detta är att arbeta i en plattformslösning som är rustad för ständig innovation:

– I och med att Annata 365, vår industrilösning för kapitalintensiv utrustning, bygger vidare på och förlänger flertalet appar från hela spektrat av Microsoft Dynamics 365 väljer vi att kalla den för en affärsplattform snarare än ett affärssystem. Många affärssystem drar idag inte nytta av den samlade innovationskraft som finns hos användarna. Microsoft uppdaterar däremot löpande lösningen för att låta alla licenshavare ta del av den. Inträffar då en disruption som ingen har förutsett kan därför Microsoft och Annata rent praktiskt uppdatera lösningen med rätt verktyg inom väldigt kort tid. Sitter du däremot på en egen plattform, där du inte delar innovationskraft med andra användare, får du själv bygga dessa verktyg, något du förmodligen inte har resurser till. Och varför återuppfinna hjulet när lösningen redan finns där?

Förberedd på nästa disruption med Annata

Med Annata blir det lättare att vara förberedd på nästa disruption. Genom ett bättre ägarskap av all den tillgängliga data som samlas in blir det lättare att se möjligheter i nya intäktsströmmar inom eftermarknaden för dyra individer. Jonas berättar:

– I och med att allt fler företag inte bara säljer en service utan en upplevelse blir kunden det centrala. Med Annata kan du följa både kunden och den kapitalintensiva utrustningen genom att se till exempelvis historik och tidigare preferenser. I slutänden kan du med denna typ av kunskap och tillgängliga data rikta din marknadsföring på ett betydligt mer effektivt sätt. Om du inte ser på dina data som en tillgång kommer ett annat, mer snabbfotat företag att dra nytta av dem och själva skapa disruptioner.

Med Annata kan du följa både kunden och den kapitalintensiva utrustningen genom att se till exempelvis historik och tidigare preferenser. I slutänden kan du med denna typ av kunskap och tillgängliga data rikta din marknadsföring på ett betydligt mer effektivt sätt.

Jonas Mondelus, Head of Sales & Business Development för Dynamics 365 på Fellowmind

Fellowminds styrka – branschkunskap

Fellowminds roll, betonar Jonas, är att hjälpa dig som kund att få maximal utväxling av din investering i en industrilösning. Fellowmind bidrar med branschkunskapen och en övertygelse om att standard ska användas så länge det är affärsmässigt försvarbart:

– Vi tillhandahåller industriexpertis. Vi fyller ständigt på vår resurskapacitet med medarbetare som kommer från relaterade industrier med insikter om eftermarknaden. Branschkunskaperna blir bara viktigare då alltmer av det klassiska applikations- och utvecklarhantverket nu automatiseras. Utöver kunnandet om branschen handlar vår roll i hög grad om att bevaka standard – att alltid applicera standard då det går, och att bara kundanpassa om det verkligen krävs. Att avvika från standard gör det svårare att fullt ut dra nytta av investeringen i en industrilösning eftersom varje sådan avvikelse innebär ett steg bort från den gemensamma innovationskraften. Något som i förlängningen gör det svårare att vara lyhörd för disruptioner. Vi hjälper våra kunder så att de inte på detta sätt sätter bromsklossar för sin egen utveckling.

Blir det du som hittar nästa disruption?

Att själv snickra på en egen affärsplatttform är med andra ord inte något som Jonas Mondelus rekommenderar, då det begränsar möjligheten att vara förberedd på disruption. En av riskerna är de kostnader det medför att försöka ”bygga ikapp” på den egna lösningen, en annan förlorade intäktsmöjligheter för den som inte ha örat mot rälsen:

– Det finns en uppsjö exempel på vinsterna med att vara beredd på att ta emot och hantera data, kontra den förlust det innebär att inte vara det. Om du förstår, kan analysera och hantera dina data har du lättare att se nya möjligheter till intäkter och ökad kundnöjdhet. Något som i förlängningen ökar sannolikheten att det blir du som hittar nästa disruption, avslutar Jonas.

GUIDE: Lönsam eller blödande eftermarknad?

I den här guiden tittar vi närmare på några av de nya affärsmöjligheter som digitaliseringen öppnar upp för kring eftermarknadstjänster.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt plattform för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Jonas Mondélus!