5 trender som påverkar lageroptimeringen i ditt företag

Här listar Christian Peterson, Business Central-expert på Fellowmind, fem trender som med hög sannolikhet kommer påverka hur ditt företag gör affärer framöver.

PBA-lager_1600x900.jpg

Intresset för lageroptimering fortsätter att växa kraftigt. Allt fler företag inser att de behöver optimera sina logistikprocesser och därmed sin lagerhantering för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden. Men inte ens den som tagit tjuren vid hornen och gjort ett grundläggande arbete för att jobba smartare med sina lager går helt säker. Marknaden utvecklas snabbt och kartan för hur vi säljer, levererar och lagerhåller våra produkter ritas om i samma takt. Dessa fem trender kan påverka ditt företag i framtiden:

1. Från B2B-affär till konsumentförsäljning på nätet 

I takt med den ökande digitaliseringen omprövar många distribuerande företag sina affärsmodeller. Från att ha erbjudit varor via återförsäljare och butiker säljer allt fler direkt till slutkund på nätet. Förändringen från B2B-affär till att leverera direkt till konsument ställer helt nya krav på både leveransmodeller och lagerhantering. Skillnaden mellan att leverera produkter pallvis till en butik eller återförsäljare och att skicka enskilda varor direkt till slutkund är stor. På lagret behöver till exempel plockrutinerna ses över. När storleken på order minskar blir samplock ofta ett måste för att arbetet ska förbli effektivt. 

2. E-handlare tar hjälp av tredjepartslogistik 

Många framgångsrika e-handlare har redan valt att fokusera sin verksamhet på att generera trafik, driva kampanjer och sälja på nätet, snarare än att hantera lager och leverera produkter till slutkund. Samtidigt har snabba och tillförlitliga leveranser blivit ett allt viktigare konkurrensmedel i takt med att det blivit allt svårare att konkurrera med produkt eller pris. Lösningen kan vara att outsourca hela logistikprocessen till en tredjepartslogistikpartner (3PL) som i sin tur har logistik- och därmed lagerhantering som sin kärnkompetens. Alltmer automatiserade lager- och logistikflöden ställer i sin tur krav på smarta integrationer mellan 3PL-partnerns logistiklösning och e-handlarens affärssystem lik väl som leverantörens affärsplattform och lagerhantering. 

3. Integrationer i rampljuset  

Precis som att många företag nu väljer att fokusera på sin kärnverksamhet kan vi se samma trend inom systemsfären, och skiftet går snabbt. De senaste åren har plattformstänk, med holistiska leveranser som innefattar flera integrerade system, blivit normen. Behovet av att arbeta med en 3PL-partner är ett bra exempel på hur viktigt det nu är att ha ett system, och en affärspartner, som är bra på integrationer. Andra exempel som visar på vikten av bra integrationsmöjligheter är ökningen av EDI-order och behovet av att integrera till webshoppar eller kundportaler. Det kan också handla om integration mot ett PIM-system, BI-system, CRM-system eller liknande. I takt med att nya tekniker för integration vuxit fram, har också möjligheterna, och fördelarna, med sammanlänkade system blivit en självklarhet. Att använda rätt system för rätt uppgift är helt enkelt både smart och effektivt. 

GUIDE: 7 råd till e-handlare inför valet av nytt affärssystem

För dig som e-handlare är affärssystemet avgörande för att du ska kunna styra verksamheten och kunna fatta rätt affärsbeslut. I den här guiden delar vi med oss av våra bästa tips för hur du väljer rätt system för just din verksamhet.

4. Snabba leveranser blir normen 

Pandemin som slog till i början av 2020 skyndade på en beteendeförändring där konsumenter idag har mycket större förväntningar på snabba leveranser. Många B2C-företag erbjuder väldigt snabba leveranser, där vissa till och med levererar samma dag. Konsumenterna väntar sig en hög servicegrad med leverans ända fram till dörren, eller åtminstone till en leveransbox nära dem. Detta ställer såklart höga krav på hela logistikprocessen, där automatiserade processer med effektiva integrationer mellan samtliga partner finns på plats. 

5. Prediktiva logistiklösningar levererar innan beställning 

När många företag brottas med att hänga med i den allt snabbare digitaliseringen fortsätter Amazon att flytta ribban allt högre. För att ytterligare minska ledtiderna från beställning till leverans introduceras nya, allt smartare logistiklösningar baserat på prediktiva analyser. Genom att ta hjälp av befintliga data om köpbeteenden, demografiska data och aktuella trender försöker företag förutse vilka beställningar som kommer komma in och var. På så sätt kan de påbörja leveransen i rätt riktning redan innan ordern är lagd. Den här typen av lösningar ställer givetvis stora krav på att ha rätt information tillgänglig för smarta, automatiserade produktions- och leveransbeslut och inte minst optimerad lagerhantering, många gånger helt utan mänsklig inblandning. 

De fem trenderna ovan är i själva verket bara några exempel på hur dagens logistik- och lagerlösningar utvecklas. Ingen av oss kan exakt veta hur handeln och därmed lagerhanteringen kommer förändras de kommande 5-10 åren. Det viktigaste när utvecklingen går allt snabbare är att ta en titt utanför det egna företaget. Genom att förstå vad som händer i just din bransch och ha en känsla för hur det kommer påverka din verksamhet har du möjlighet att ligga steget före, eller åtminstone inte hamna efter. 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera affärskritiska systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt affärssystem för din verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till Mikael Månsson!