Fem anledningar att göra ditt företag hållbart redan idag!

Klimatförändringar är inte bara ett hett ämne för dagens företag. Nästa år kommer EU-lagstiftningen kräva av många företag att ett verkligt hållbarhetsarbete görs. Det innebär att det är hög tid att påbörja förberedelserna. Däremot innebär det inte enbart jobbiga måsten. Förändringen kommer med flera stora fördelar och affärsmöjligheter som du kan dra nytta av i den gröna omställningen.

Sustainability blog post-hero.jpg

Det är inte längre en nyhet att vi alla tillsammans måste börja bidra till en ljusare framtid. Det omfattande arbete många europeiska företag måste göra för att kunna följa EU-lagstiftningen redan nästa år kan kännas som en ovälkommen överraskning om du inte är förberedd. Men det behöver inte vara dåligt. Faktum är att det till största del är fördelaktigt för alla delar av företaget att starta den gröna omställningen redan nu. Här är några skäl att påbörja omställningsarbetet redan idag. 

1. EU-taxonomi och CSRD 

Den första anledningen är kanske inte den roligaste, men nog så viktig. Det handlar om EU:s taxonomilag för räkenskapsåret 2023, där företag med fler än 250 anställda och/eller med en omsättning högre än 40 miljoner euro måste börja redovisa den del av sin verksamhet som kvalificeras som "miljömässigt hållbar" och att följa de tre R:en: “Record, Report, Reduce” (registrera, rapportera, reducera).

Denna lag är inrättad för att bli av med “greenwashing” och sätta den gröna omställningsbollen i rullning för att uppfylla målen i Parisavtalet (att minska nettoutsläppen av växthusgaser (GHG) med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och att EU ska vara koldioxidneutralt senast 2050). Har du förberett ditt företag för att följa dessa nya standarder ännu? 

Vill du veta mer om EU:s krav på hållbarhet? Kontakta vår expert Thuy Mai-Moulin via mejl.

Att bli och vara hållbar som verksamhet är mycket mer än obligatorisk rapportering och att följa lagstiftningen. De andra skälen till varför du behöver gå över till en grönare grund handlar om att ta vara på möjligheter och dra nytta av hållbara val. Och det här är goda nyheter! 

2. Att vinna i konkurrensen om talang 

Att ha hållbarhet som ett kärnvärde är redan viktigt för att attrahera motiverade och skickliga talanger till företaget. De flesta medarbetarna, särskilt den yngre generationen, vill se hållbara åtgärder på sin arbetsplats och brinner för att företaget de jobbar för ska ha en positiv inverkan på framtiden. 

Sustainability blog post-image 1.jpg

3. Att vara ett varumärke som konsumenterna vill ha 

Studier visar att en allt större del av konsumenterna väljer produkter som har en transparent påverkan under sin livscykel. Det finns också en ökande trend i köpbeteendet, där konsumenter är villiga att betala ett högre pris för en produkt med mindre negativ påverkan på miljön. Så om en organisation satsar på hållbarhet och visar det för konsumenterna, kommer den organisationen sannolikt att vinna marknadsandelar och öka intäkterna.  

4. Optimerade processer 

Hållbarhet är som bäst i kärnan av verksamheten. Många optimerings- och processutvecklingsaktiviteter kan också ses ur en hållbarhetssynpunkt. Effektivitetsoptimering i sig betyder inte hållbarhet om de totala utsläppen förblir desamma. Men om vi kan hitta sätt att minska materialförbrukningen och vattenanvändningen eller minimera användningen av farliga kemikalier baserat på processutvecklingen, då bidrar vi också till hållbarhet!

Sustainability blog post-image 3.jpg

5. Företagsvärdering och investerarattraktion 

Så istället för att se hållbarhet som ett modeord i marknadsföring, måste vi förstå att det är något viktigt i dagens affärsvärld, oavsett bransch. Företag med stark tonvikt på hållbarhet lockar investerare och har visat sig öka i värde snabbare än genomsnittet. Det medför flera fördelar, som större tillgång till kapital, bättre kundnöjdhet samt stora kostnadsbesparingar. Hållbarhet har också allt högre inverkan på anbuds- och RFP-processen, som ett resultat av ökat fokus på hållbarhetsfaktorer i leverantörskedjor. 

I denna anda förklarade den prestigefyllda Business Roundtable-föreningen (BTR) för några år sedan att tillväxtåldern för aktieägarvärdet är över. Den nya policyn belyser målet att skapa värde för kunder, anställda och samhällen. Som ett resultat av detta förklarade VD:ar för de 181 mest framstående företagen i USA att de är engagerade i aktiviteter som lovar att gynna bland annat anställdas löner, investeringar i utbildning, skydd av miljön, etiska metoder samt stöd till lokalsamhällena. Ett nytt exempel på detta är företaget Patagonia som tillverkar friluftskläder. Deras grundare har precis donerat hela företaget, värt 3 miljarder dollar, för att bekämpa klimatförändringarna.

Känner man till alla dessa fördelar (och obligatoriska regelverk) finns det ingen anledning att vänta med företagets hållbarhetsarbete. Mer om våra ambitioner att hjälpa företag som ditt att göra en grön omställning, minska koldioxidavtryck och dra nytta av affärsmöjligheterna för att bli en bidragande kraft i samhället finns i vår nyhetsartikel om Fellowmind Center of Excellence for Sustainability.

Vill du veta mer?

Louise Ol-Ers, Sustainability Lead, Sverige

louise.ol-ers@fellowmind.se