Fellowmind utser experter till sitt nya kompetenscenter för hållbarhet

Målet med kompetencentret, Center of Excellence for Sustainability (CoE Sustainability), är att stödja Fellowminds kunder i att accelerera den gröna och digitala övergång för att uppnå koldioxidneutralitet och en mer hållbar affärsverksamhet.

MicrosoftTeams-image (19).png

Fellowmind har etablerat sitt nya kompetenscenter för hållbarhet, Center of Excellence for Sustainability, för att stödja sina kunder i att utveckla datadrivna, hållbara processer och metoder. Detta bolagsomfattande kompetenscenter kommer ha experter i alla de sex länder där Fellowmind har verksamhet. Centret fokuserar på att dela kunskap gällande klimatlagstiftning samt mätning och rapportering av ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Fellowmind kommer också att erbjuda sina kunder olika digitala hållbarhetslösningar som tar sin utgångspunkt i processerna "record, report, reduce and remove”.  

Hittills har Fellowmind utsett följande experter till Centre of Excellence for Sustainability:

Louise Ol-Ers –  Group Sustainability Lead 

Louise började på Fellowmind 2017. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi, logistik och Supply Chain Management. Louise har haft flera olika roller inom Fellowmind, senast som Consulting Manager. Louise är entusiastisk över det nya kompetenscentret där hon kommer få möjligheten att skapa blomstrande lösningar som kan stödja kunderna på deras resa mot ett mer hållbart sätt att göra affärer.

Merwin Olthof – Sustainability Lead, Nederländerna

Merwin började på Fellowmind år 2015. Han har en magisterexamen i tvärvetenskaplig hjärn- och kognitionsvetenskap. Innan Mervin började på nya Center of Excellence arbetade han som data- och analyschef på Fellowmind. Han har en stark moralisk drivkraft och vill bidra till att Fellowmind gör de rätta valen med samhället i åtanke.

Jakob Tønners - Sustainability Lead, Denmark

Hållbarhetscheferna för Finland, Tyskland och Polen kommer att utses under de kommande månaderna. 

Därefter kommer team-medlemmarna gemensamt arbeta för att etablera hållbarhetstjänster för Fellowminds kunder. Fellowmind kommer också att erbjuda digitala verktyg och lösningar för företagens hållbarhetsarbete.   

Center of Excellence for Sustainability kommer också att ha ett nära samarbete med Microsoft och aktivt dela insikter och kunskap om det viktiga och växande hållbarhetsområdet med Fellowminds kunder. Microsoft släppte sin nya Cloud for Sustainability-lösning den 1 juni 2022 och Fellowmind siktar på att vara en av Microsofts första partners att implementera Cloud for Sustainability samt Microsofts tidigare lösning FarmBeats för sina kunder.

Vill du veta mer?

Louise Ol-Ers
Group Sustainability Lead - Fellowmind Company
louise.ol-ers@fellowmind.se