Fellowmind bland de första företagen i världen att erbjuda Microsofts nya Cloud for Sustainability till sina kunder

Fellowmind startar ett nytt Center of Excellence kring hållbarhet och siktar på att vara ett av de första företagen i världen som inkluderar Microsofts Cloud for Sustainability i sina tjänster. Cloud for Sustainability är en ny SaaS-lösning (programvara som en tjänst) som gör det enklare att registrera, rapportera och minska företagets miljöpåverkan genom automatiserade dataanslutningar och användbara insikter.

fellowmind sustainability 2

Målet att minska koldioxidutsläppen har blivit en global prioritet, vilket kräver brådskande åtgärder både från individer och företag. Lagstiftningen skärps kontinuerligt runtom i Europa och konsumenterna kräver mer insikt om företagens klimatpåverkan och leverantörskedjor. Kravet på ökad transparens omfattar alla sektorer.

Runt om i världen har regeringar och företag kommit med viktiga löften om koldioxidminskning. Fellowmind har också ett mål att vara en organisation med netto noll koldioxidutsläpp senast år 2030.

Att omsätta goda avsikter i verklighet och mätbara handlingar kräver dock en förmåga att förstå dagsläget och vad som behöver göras för att nå uppsatta mål. Dessutom tvingar kraven på extern rapportering företag att faktiskt ta utlovade steg.

Microsoft Cloud for Sustainability hjälper till att registrera, rapportera och minska miljöpåverkan

Hittills har mätning och rapportering av utsläpp varit ansträngande och komplicerat för företag. Microsoft Cloud for Sustainability är en ny skalbar SaaS-lösning (Software as a Service) som gör det enklare att registrera, rapportera och minska företagets miljöpåverkan genom automatiserade dataanslutningar och användbara insikter:

  • Insamling – Med nära kopplingar till olika utsläppskällor kan Microsoft Cloud for Sustainability återge en automatiserad och nära realtids-uppdaterad bild av kundernas avtryck genom hela värdekedjan.
  • Rapportering – Vi analyserar, visualiserar och rapporterar din organisations resursförbrukning, miljöpåverkan och hållbarhetsframsteg till intressenter, tillsynsmyndigheter och allmänheten.
  • Minskning – Vi ställer in och spårar gradvisa och långvariga mål direkt kopplade till dina data. Du kan jämföra framstegen med dina konkurrenter och identifiera potentiella luckor i uppfyllandet av regulatoriska krav.

Nya Center of Excellence stöder kunder i att bygga datadrivna processer

För att stödja våra kunder i att bygga datadrivna och hållbara processer och initiativ kommer Fellowmind utöver att tillhandahålla den tekniska lösningen även att etablera ett nytt Center of Excellence för hållbara tjänster. Det är ett företagsomfattande kompetenscenter som kommer att ha experter i alla sex länder där Fellowmind verkar. Experterna kommer fokusera på att bygga upp specifik kunskap om lagstiftning och mätning av växthusgaser. De kommer också ha ett nära samarbete med Microsoft och aktivt dela insikter om detta viktiga och växande område med Fellowminds kunder.

Microsoft presenterade Cloud for Sustainability redan i juli 2021 och lösningen har varit allmänt tillgänglig från och med den 1 juni 2022. Fellowmind siktar på att vara ett av de första företagen i världen att erbjuda det.

Fellowminds första hållbarhetsrapport publicerad

Fellowmind publicerade sin första hållbarhetsrapport den 3 juni 2022 och satte där tydliga mål för företagets framtida utveckling på området, både ur sina kunders perspektiv och gällande företagets egen hållbarhetsutveckling.

Fellowminds ESG-strategi för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning omfattar fem områden med uppsatta mål för 2022 samt mer långsiktiga mål. De valda områdena är:

  • att möjliggöra den gröna omställningen genom digitala lösningar för våra kunder
  • att vara en hållbar arbetsgivare för att minska allvarliga och oåterkalleliga effekter av klimatförändringarna
  • att vara den bästa arbetsplatsen i branschen genom att maximera engagemanget hos våra anställda
  • att möjliggöra digital inkludering i samhället
  • att vara en etisk och pålitlig affärspartner

De här målen är nära kopplade till fyra av de sjutton FN-målen för hållbar utveckling (SDG) som Fellowmind bidrar direkt till.

Läs hela rapporten här.

Vill du veta mer?

Louise Ol-Ers, Sustainability Lead, Sverige

louise.ol-ers@fellowmind.se