Tydligare och effektivare resursflöden med 4PS grafiska planering

Hur säkerställer du budget för projekt inom bygg-, service- och installationsbranschen? Effektiv projektplanering och resursutnyttjande krävs för bättre förutsättningar att hålla kostnaderna inom budget. Med ett integrerat systemstöd och grafiskt gränssnitt går det att spara både tid och pengar.

Så kan du säkra tillväxten i din projektverksamhet med rätt affärssystem.jpg

En viktig del i projektplaneringen är att säkerställa projektets tid- och resursbudget. Koordinering, planering och resursstyrning är samtidigt en av de största utmaningarna för större projekt inom bygg, service och installation. En bristfällig eller otydlig projektplanering får en direkt inverkan på leveranskvaliteten.

Att kunna säkerställa tillgången på material och resurser som kan utföra arbetet i rätt tid, egen eller underkontrakterad, kräver noggrann projektplanering. Välsmorda resurs- och processflöden förutsätter att alla parter i projektet kan få en tydlig och aktuell bild av vad som är planerat och vad som ligger i pipen. Både på projektnivå och utifrån aktivitet, arbetsorder och resurs eller team.

Från halvmanuell projektplanering till grafisk visualisering och kontroll

Inte sällan brister det både i planering och kommunikation i projekten. Orsakerna kan vara flera, men det är inte ovanligt att det finns glapp i informationsflöden, att det förekommer separata överenskommelser om arbetsfördelning eller att processflödena helt enkelt är otydliga.

Det gör det svårt att upprätthålla kontrollen och kvaliteten i projekten. I mindre projekt och företag görs ofta en enklare planering i till exempel Excel för att sedan fördela veckans jobb manuellt i fikarummet. Men när projekten blir allt fler och företaget växer går det inte längre att ha kontroll utan en mer utvecklad och integrerad projekt- och resursplanering.

Välsmorda processflöden förutsätter att alla parter i projektet kan få en tydlig och aktuell bild av vad som är planerat och vad som ligger i pipen.

I ett planeringsverktyg särskilt anpassat för den här typen av komplexa projekt inom Bygg och Installtion, får du bättre kontroll på samtliga flöden i realtid. Förutsättningarna blir då tydligare vilket underlättar både den övergripande projektplaneringen och resursallokeringen.

I 4PS Construct finns en sådan övergripande grafisk projektplanering (GRP – Graphic Resource Planning).

4PS grafiska planering – från budget till resurser och arbetsorder i mobilen

Den grafiska projektplaneringen i 4PS Construct är särskilt utvecklad för att passa de arbetsmetoder och specifika förutsättningar som gäller för mer komplexa projekt som omfattar både olika arbetsplatser, material, personer och underentreprenörer.

Eftersom systemet är branschanpassat, och helt integrerat med övriga moduler, exempelvis kalkylering, anbudshantering, budget och prognos, inköp och logistik, service och underhåll samt tidrapportering, blir det enkelt att följa olika projekt-, resurs- och affärsflöden.

I den grafiska planeringen kan du snabbt och enkelt planera projektresurserna på kort och medellång sikt för samtliga projekt, utifrån en specifik resurs, för en viss kund, ett projekt eller en enskild serviceorder.

Behöver du exempelvis beställa till material via inköpsorder, koppla en förare till en truck, eller forma ett team av flera personer för en specifik arbetsorder, går det också att göra via den grafiska planeringen i 4PS Construct.

För att bidra till en bättre framförhållning i projekten kan du även lägga upp ännu inte färdigplanerade aktiviteter. På så sätt får du en god bild av vad som ligger i pipen och ännu inte har planerats eller resursallokerats.

Nästa steg är att fördela ut jobben kopplade till enskilda projekt eller serviceuppdrag. I 4PS Construct kan du göra detta enkelt via en applikation kopplad till den grafiska planeringen. Genom att skapa arbetsorder i systemet kan dina servicetekniker, installatörer eller kranförare ute på fältet på ett smidigt sätt få sin arbetsorder direkt i mobilen.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom bygg, installation och service. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Mathias Gyllensvärd!