Hur mäter du ditt avtryck för hållbarhet?

Hållbarhet har blivit en viktig hörnsten i all modern affärsverksamhet. När du mäter olika företags koldioxidavtryck handlar det inte enbart om fabriker, kontor och mobilitet, utan också om att få inblick i hela kedjan. Hur åstadkommer du detta, och på vilket sätt kan tekniken vara till hjälp?

Gaining insight into the impact of sustainability_hero.jpg

Även om fler och fler företag inser att hållbarhet är avgörande för deras framtida affärsverksamhet anser många att det är svårt att mäta verksamhetens miljöpåverkan. Detta är däremot en nödvändighet. Det finns olika bestämmelser som organisationer måste följa genom att rapportera. Till stor del med anledning av ett EU-direktiv som kräver att börsföretag inkluderar hållbarhetsmätningar i sina årsrapporter. 

Såväl stora som små företag måste hantera detta. Direktivet säger att företag som är skyldiga att rapportera om hållbarhet bör ha insyn i sin leveranskedja. Detta innebär att även leverantörer, transportörer, återförsäljare och andra partners måste ha den här informationen tillgänglig. Tänk dig att ett börsföretag gör affärer med ett företag som inte kan visa hur det uppfyller sina hållbarhetskriterier. I så fall nödgas börsföretaget byta till en alternativ leverantör som bedriver hållbar verksamhet och som har data som bevisar detta. 

Det är ett faktum att kunder alltmer röstar med plånboken och föredrar att köpa av hållbara företag. Forskning från Deloitte från 2021 visar att 28 % av kunderna redan har slutat köpa vissa produkter av etiska eller miljörelaterade skäl. När banker beviljar lån kräver de också i allt högre utsträckning att företaget bedriver hållbar affärsverksamhet. Hållbart företagande är därför inte ett mål som enbart handlar om socialt ansvar, utan är helt avgörande för att ett företag ska kunna fortsätta att bedriva affärsverksamhet. 

Typer av hållbarhet 

Vilka kriterier som ska uppfyllas beror på branschen. Alla företag måste lösa energiförbrukningen, men för vissa industrier är det viktigare att minska utsläppen av koldioxid. För andra är det mer brådskande att skapa en infrastruktur för återvinning, återvinningsförädling och återtillverkning av material. Tillverkningsindustrin tittar på optimering av hela handelskedjan med smarta fabriker, medan finanssektorn samlar EGS-uppgifter (EuroGeoSurveys) för att rapportera om efterlevnaden. Företag bör under alla omständigheter sätta upp hållbarhetsmål och använda data för att tydliggöra hur dessa mål uppnås. 

Innan du kan mäta inverkan av nya planer måste du veta vad du släpper ut och förbrukar samt på vilket sätt du förorenar. Ett sådant utgångsvärde kan exempelvis fastställas med en sådan lösning som Microsofts Cloud for Sustainability. Microsoft har den ambitiösa målsättningen att verksamheten ska ha nettonollutsläpp av koldioxid senast 2030. Detta innebär att affärsverksamheten inte ska generera några utsläpp av koldioxid, vilket ska åstadkommas genom att exempelvis enbart solenergi används för effektförbrukningen. 

Cloud for Sustainability befinner sig för närvarande fortfarande i testfasen, men kunderna kommer snart att kunna använda denna miljö för att göra resan mot hållbarhet till något konkret. Allt börjar med mätningar. SaaS-lösningen (software as a service) identifierar vilka datakrav som finns, vad som finns direkt tillgängligt samt vilka data som kan användas, och försöker fylla luckorna med statistiska modeller. Detta ger kunderna nästintill realtidsuppdaterad inblick i var de står när det gäller bland annat energiförbrukning. 

Bättre tillsammans 

Det är en klar fördel om alla om inom värdekedjan vidtar hållbarhetsåtgärder. För det är en sak om affärsverksamheten har nettonollutsläpp av koldioxid, men om återförsäljarna, distributörerna och kunderna fortfarande förorenar är handelskedjan som helhet långt ifrån klimatneutral.  

Det är därför det är så viktigt att ha ett nära samarbete i kedjan. Fellowmind delar Microsofts mål att verksamheten ska ha nettonollutsläpp av koldioxid senast 2030 och har undertecknat Microsofts Partner Pledge för en ljusare framtid. Detta är ett löfte om att främja samarbete, inspirera våra partners och kunder, samt utveckla nya lösningar som främjar hållbarhet. 

Skaffa en klar överblick 

I korthet handlar det om att mäta avtrycket du gör i dag, sätta upp mål och därefter anpassa verksamheten genom att utnyttja grön energi och byta ut utrustning som inte är hållbar. Överväg även åtgärder som till exempel att justera byggnaders energimärkning. Energimärkning D är från och med den 1 januari 2023 inte längre tillräcklig för kontor, vilket innebär att det krävs renoveringar som anpassning av luftkvalitetssystemet, användning av trippelglas, utbyte av gamla energislukande maskiner och annat. Med data från före och efter förändringarna kan du få en klar överblick över åtgärdernas inverkan för verksamheten, kunderna och andra intressenter. 

Vill du veta mer?

Har du några frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Roos!