Mätbara resultat av en integrationsstrategi

Vad kostar våra integrationer? Vilket affärsvärde får vi? Har vi rätt kompetens och tillgänglighet på resurser och tjänster? Dessa frågor förblir ofta obesvarade eller baserade på magkänsla. Vi tycker att du ska veta svaren, och kunna mäta integrationsprojektets effekter kontinuerligt.

Mätbara-resultat-med-integrationsstrategi.jpg

Så skapar du KPI:er för integrationsprojekt

Beroende på verksamhet finns olika mätvärden med olika hög betydelse. För att verkligen kunna mäta effekten av systemintegrationer måste målen sättas utifrån varje enskild verksamhet. Detta gör vi som en del av vår integrationsstrategi. Där analyserar vi nuläget och önskat läge och där blir också de viktigaste KPI:erna tydliga.

Case: Scandbio

En ökande digitaliseringsgrad och behov av att kunna följa bolagets affär ställde högre krav på Scandbios systemintegrationer. Tillsammans med Fellowminds integrationsteam utformade man en integrationsstrategi och implementerade en integrationsplattform. Nu är det komplexa applikationslandskapet under kontroll, vilket ger en effektivare organisation och säkrare leveranser mot kund.

Effektmätning

Det är tyvärr alltför vanligt att företag endast ser kostnadssidan av integrationerna, och har svårt att kvantifiera effekten och vinsterna de genererar. Vi har åt flera kunder implementerat ett antal KPI:er för att regelbundet visualisera de viktigaste förmågorna inom ramen för integration.

För en av våra kunder utkristalliserades fyra perspektiv i vår nulägesanalys. Inom varje perspektiv satte vi ett antal frågeställningar.

1. Finansiellt

 • Hur ligger vi till i jämförelse med officiella riktvärden för förvaltningskostnader för integrationslösningar?
 • Kan vi arbeta med processer och plattformar som gör oss mer lönsamma och ger högre affärsvärde?
 • Vilken effekt skapar återanvändbarheten ekonomiskt?

2. Mognad

 • Stöttar vi hela eller delar av verksamheten med integrationer och tjänster som krävs?
 • Har vi rätt kunskap och kompetens?
 • Hur många integrationer har vi?
 • Nyttjar vi befintliga integrationsplattformar på bästa sätt?

3. Tillgänglighet

 • Vilket SLA krävs på integrationerna, och har vi både teknisk och personell kapacitet att svara upp mot kraven?
 • Finns det återkommande problem som stör den dagliga driften av integrationerna?
 • Har vi tillräckligt hög tillgänglighet på miljöer för test, acceptanstest och produktionsmiljöer?

4. Leveransförmåga

 • Har vi koll på om vår backlog bara växer eller kan vi leverera i rätt tid?
 • Hur hanterar vi berg- och dalbanan när vi behöver skala upp och ner leveranskapaciteten?
 • Hur snabbt kan vi onboarda en ny kund eller leverantör i våra processer eller system?
 • Har vi rätt resurser och tillräckligt med resurser för att täcka in alla nödvändiga tjänster och kompetenser som efterfrågas kring integration?

Varje perspektiv och fråga gav oss ett utgångsläge som vi kunde sätta ett mätvärde på. Alla mätvärden var röda och det var enkelt att se att ett förändringsarbete skulle ge konkret affärsnytta.

Kunden ökade sin förmåga ur alla perspektiv och gick från rött till grönt på alla mätvärden. Det är en tydlig och stor effekt av investeringarna som gjorts.

Konkret ROI på integrationsprojekt

Under projektets gång mätte vi löpande varje perspektiv utifrån frågeställningarna för att vara säkra på att vi rörde oss i rätt riktning. När projektet avslutades, tre år senare, var det enkelt att se hur många steg vi tagit. Varje mätvärde visade positiva effekter.

Kunden ökade sin förmåga ur alla perspektiv och gick från rött till grönt på alla mätvärden. Det är en tydlig och stor effekt av investeringarna som gjorts.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!