Hur påverkas dina integrationer av molntjänster?

Har ditt företag som så många andra en fot i molnet och en fot i den egna serverhallen? Om företaget inte heller har en strategi och ett system för att koppla ihop sina informationsflöden finns det också en risk att du snart sitter med ett oöverskådligt nystan av punkt-till-punkt-kopplingar och snabba lösningar.

Hur-påverkas-dina-integrationer-av-molntjänster.jpg

Molnet är framtiden, men alla är inte där än. Kanske har du stora investeringar i den egna IT-miljön vilket gör det svårt för dig att kunna byta upplägg? Kanske hanterar ditt företag känslig information som behöver särskilt skydd? Anledningarna att stanna kvar i en on-premise-lösning kan vara flera.

Men världen förändras och att allt fler tjänster, appar och system flyttar ut i molnet är ett faktum. Vi ser också hur kraven ökar på samverkan mellan kunder, leverantörer och affärspartners. Se bara på alla företag som har lagersystem on-premise, men har sitt affärssystem i molnet och integrerar kortbetalningstjänster från tredje part. Det är inte heller ovanligt att företag sammankopplar lönesystem, ekonomisystem eller system för lagerstyrning med sitt affärssystem.

Det enklaste och billigaste är ofta att initiera ett IT-projekt för att bygga en koppling med de verktyg och den integrationsteknik som finns tillgänglig, men nackdelarna med dessa punkt-till-punkt-kopplingar är flera.

De fem vanligaste utmaningarna med ”quick fix”-integrationer

Det enklaste och billigaste är ofta att initiera ett IT-projekt för att bygga en koppling med de verktyg och den integrationsteknik som finns tillgänglig, men nackdelarna med dessa punkt-till-punkt-kopplingar är flera.

  • Brist på kontroll: Det kan vara en snabb lösning första, andra och tredje gången. Men plötsligt har du ett oöverskådligt lapptäcke av integrationer. Detta kan bli ett stort problem när du behöver integrera en molntjänst eller uppdatera någon av dina befintliga applikationer.
  • Du får ett svårmanagerat applikationslandskap: Hur ska du kunna övervaka dina integrationer och upptäcka flöden som inte fungerar om du inte har ordning på dem? Ett oupptäckt fel som gör att två system inte kan skicka information till varandra kan få förödande konsekvenser.
  • Svårt att få ut rätt information: En förutsättning för att du ska få ut det maximala värdet av dina data är att du kan få ut rätt data vid rätt tillfälle i rätt format. Om informationen ligger utspridd i olika system, både on-premise och i molnet blir insamlandet komplext.
  • Ökat personberoende: Utan homogen struktur och riktlinjer för integrationerna kommer de olika integreringarna se olika ut beroende på vem som har gjort dem och vilka verktyg som fanns tillgängliga just då.
  • Växande kostnader: För varje integration du gör kommer ditt nystan av kopplingar och integrationer att växa. Det gör även kostnaderna för att underhålla och övervaka systemet.

Du behöver veta hur ditt applikationslandskap ser ut idag, varför det ser ut som det gör och vad ni vill uppnå med ert integrationsprojekt.

Systemintegration är en ledningsfråga

Förr eller senare kommer du att behöva en funktion eller en tjänst som ligger i molnet och då behöver du kunna integrera den på ett säkert och effektivt sätt. För att kunna göra det behöver du en tydlig strategi för dina systemintegrationer. Du behöver veta hur ditt applikationslandskap ser ut idag, varför det ser ut som det gör och vad ni vill uppnå med ert integrationsprojekt.

Eftersom du måste tänka långsiktigt är det viktigt att driva systemintegration till en strategisk fråga för ledningen och inte som en teknikfråga. Att bygga ytterligare en punkt-till-punkt-lösning är ofta billigare än att etablera en integrationsplattform, men bara för stunden. När du väl bestämmer dig för att göra någonting åt saken är risken att du får ett stort och kostsamt projekt som inte tillför något egentligt värde. Detta kan vara svårt att se för någon som saknar hela bilden.

Integrationsplattformen effektiviserar hela bolaget

Systemintegration är nyckeln till att skapa en fungerande IT-struktur och ju bättre dina system kommunicerar med varandra desto bättre kommer verksamheten fungera. Men för att systemintegrationen ska fungera effektivt behöver den vila på en stabil grund. I vissa fall kan det därför vara rätt väg att gå vara att etablera en integrationsplattform.

En integrationsplattformen är en fristående plattform som samlar ihop data från dina olika system, anpassar den och skickar vidare den i rätt format. Integrationsplattformen kan i sin tur vara on-premise, i molnet eller både och. Det viktiga är att du behöver komma in i integrationstänket så tidigt som möjligt.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!