Så lyckas du med systemintegrationen – i 5 steg

Efter över femton år som integrationsarkitekt och integrationsstrateg kan Mathias Rehnström konstatera att det finns vissa ständigt återkommande faktorer för att lyckas med systemintegration. Här har han kokat ner dem till fem huvudpunkter.

Så lyckas du med systemintegrationen - i 5 steg.jpg

Summering av Mathias 5 huvudpunkter

  1. Skaffa en bild över nuläget
  2. Skapa en målbild av önskat läge
  3. Låt systemintegration bli en ledningsfråga
  4. Etablera arkitektur och riktlinjer
  5. Etablera ett Integration Center (IC)

Vad innebär då detta och hur går man tillväga?

Fem punkter för ett lyckat integrationsprojekt

1. Skaffa en bild över nuläget

Det är alltid viktigt att veta var man står, och varför man har hamnat i en viss situation.

Det är vanligt att man drivit ett flertal projekt under många år, och till slut har man hamnat i ett svårmanagerat läge med dålig kontroll. För en person med hammare är allt spikar, dvs med resurser i ett projekt som endast kan FTP för filöverföring så kommer med största sannolikhet den nya lösningen också baseras på samma teknik. Men är det rätt? Skickar vi affärskritisk information till mottagare som är fullt läsbara om det hamnar i fel händer? Vad blir konsekvensen om överföringen inte fungerar?

Passa på att identifiera så många smärtor som du kan, för de vill ni bli av med i nästa steg - det önskade läget.

Högst troligt ställer er verksamhet krav på att snabbt anpassa sig till nya krav och möjligheter. Se till att er integrationsplattform blir en möjliggörare för detta.

2. Skapa en målbild av önskat läge

Hur ser det önskade läget ut?

Vill ni att samtliga integrationsflöden skall gå genom en och samma integrationsplattform för att få homogenitet och kontroll, eller behövs det lösningsmönster för att hantera flöden som har specifika krav? Hur vill ni ha det med övervakning och larmhantering? Vill ni minska floran av olika integrationstekniker och därmed reducera komplexitet och personberoende?

Högst troligt ställer er verksamhet krav på att snabbt anpassa sig till nya krav och möjligheter. Se till att er integrationsplattform blir en möjliggörare för detta.

3. Låt systemintegration bli en ledningsfråga

Skaffa sponsring från ledningen!

Utan ledningens förståelse för att systemintegration är nyckeln till affärer, så kommer resan att bli lång och tuff. Har er verksamhet ett formellt projektkontor där alla projekt bedrivs, så behöver rätt systemintegrationskompetens tidigt kopplas in i processen. Drivs projekten ad hoc så kanske det är ännu viktigare att ledningen förstår att systemintegration bör hanteras av ett dedikerat integration center.

Med en definierad arkitektur och riktlinjer för att skapa nya integrationsflöden till er verksamhet, så skapas homogenitet och reducerad komplexitet i integrationslandskapet.

4. Etablera arkitektur och riktlinjer

Definiera hur ni vill att integrationslösningar skall skapas hos er för att tillgodose ert verksamhetsbehov.

Skickar ni affärskritisk information så kanske det inte räcker med en krypterad kommunikation, utan även kryptering av innehållet? Det är också bra att definiera och prioritera principer för integration att luta sig mot vid framtagning av nya integrationsflöden. Prestanda, säkerhet, minimera ny tillförd affärslogik i integrationsflödet, kostnad, återanvändning eller underhållbarhet? Vad prioriterar ni högst och lägst?

Med en definierad arkitektur och riktlinjer för att skapa nya integrationsflöden till er verksamhet, så skapas homogenitet och reducerad komplexitet i integrationslandskapet.

5. Etablera ett Integration Center

Ett Integration Center skapar en ovärderlig förmåga för er verksamhet och är nyckeln på er digitaliseringsresa.

Oavsett vilken teknisk plattform man använder eller vilka riktlinjer som formuleras, så är det till sist vi människor som skall göra jobbet att utveckla, underhålla och supportera integrationerna. Arbetsuppgifter som kräver både teknisk kunskap och förståelse för er verksamhet är ofta fördelad på ett flertal olika roller och kompetenser.

Case: Scandbio

En ökande digitaliseringsgrad och behov av att kunna följa bolagets affär ställde högre krav på Scandbios systemintegrationer. Tillsammans med Fellowminds integrationsteam utformade man en integrationsstrategi och implementerade en integrationsplattform. Nu är det komplexa applikationslandskapet under kontroll, vilket ger en effektivare organisation och säkrare leveranser mot kund.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!