Introduktion till nya Bison Attest

Bison Attest har ju funnits i sin nuvarande form i snart 20 år. Flöde med skannade fakturor, fakturainkorg, returkorg och slutattest har fungerat stabilt utan större behov av ändring. Nya funktioner har förvisso lagts till under tiden, tex möjligheten till att ersätta permanent eller temporärt eller att kunna markera alla sina attestrader med en knapptryckning men grundflödet har varit detsamma. Strax innan den härliga semestern tyckte vi det var dags att öppna upp grundflödet och göra systemet mer flexibelt. Anledningen? Såklart feedback och idéer från användare – det som alltid har drivit på utveckling av Bison.

Bison-bulletin-attest.jpg

Och nu över till bulletinen.

Låt oss börja med att punkta upp det nya i Nya Bison Attest!

Skannade fakturor

 • Möjlighet att hoppa över denna funktion helt för omkostnadsfakturor
 • Möjlighet att endast delkontera och istället lämna kontering till attestpersonerna
 • Borttag av funktionen Godkänna, vilken är ersatt av nytt attestflöde
 • Flytta faktura mellan bolag utan att behöva skanna om
 • Förbättrad sorteringsmöjlighet i listan
 • Filter på leverantörsansvarig, fakturatyp m.m.
 • Makuleringsfunktion inne på fakturabilden
 • Hämta kontering från tidigare fakturor
 • Markering av nya fakturor

 Fakturainkorg

 • Ny layout på bilden
 • Knapp för att attestera alla rader
 • Konteringsmöjlighet
 • Rapporterar till-funktion
 • Skicka vidare faktura till annan attestant utan att behöva returkorgen
 • Koppla dokument
 • Tydlig visning av sändlistan
 • Tydlig visning av de rader som ska attesteras
 • Tydlig visning av historikloggen
 • Funktion för att användare själva ska kunna lägga upp en tillfällig ersättare
 • Makuleringsfunktion inne på fakturabilden
 • Markering av nya fakturor

Attestregler

 • Print-funktion för attestbehörigheter
 • Bildbehörighet så att man kan begränsa möjligheten att visa fakturabild utom för de fakturor man varit inblandad i. Gäller sedan även i appen för fakturor [SEL400]
 • Behörighet på konteringsdimensioner för kontering respektive attest
 • Kopiera-ruta för att få med attestbelopp och konteringsrättigheter

Monitor

 • Möjlighet att direkt skicka ut påminnelser även om det redan skickats påminnelser inom uppsatt regelverk
 • Möjlighet att byta ut attestperson på faktura
 • Filter i fakturalistan

Crediflow

 • Anrop för att ta bort inaktiverade leverantörer

Skannade fakturor

Startbilden för Skannade fakturor visar nu Fakturatyp, attestansvarig samt tydliggör nytillkomna rader. Dessutom finns filter på de flesta av kolumnerna så att du exempelvis kan dela upp så att någon bara jobbar med omkostnadsfakturor och någon annan jobbar med varufakturorna. Genom att sätta en attestansvarig på leverantör kan du filtrera ut bara de leverantörer du är ansvarig för.

Bild 1.png

Inne på detaljbilden finns nu en knapp för att hämta kontering från tidigare fakturor. Sedan tidigare går det att lägga upp ett konteringsförslag på leverantör och få det presenterat när bilden visas.

Nytt är att du via en styrparameter kan ställa in så att du helt hoppar över steget för skannade fakturor och direkt skickar ut fakturan i flödet. Endast de fakturor med fel eller där konteringsförslag saknas kommer att stanna i skannade fakturor.

Vi har även lagt till en knapp för att direkt kunna makulera en faktura i stället för att som idag behöva stänga fönstret och göra makuleringen från list-vyn.

Det är nu inget krav att kontera färdigt fakturan helt då detta kan göras senare i flödet.

Fältet för Godkännare är borttaget och ersatt av en mer flexibel flödesfunktion.

Bild 2.png

Fakturainkorg

Sändloggen visas nu tydligt. Med hjälp av färger synliggörs vilka steg som är slutförda, avbrutna eller aktiva.

Det finns en liten penna vid konteringsraderna som kan användas för att kontera. Konteringsbehörighet styr sedan vad respektive användare kan göra.

Knapparna för boka och neka är flyttade till fönstrets övre vänstra del för att göra det lättare att hitta. Ny funktion för ersätt mig finns även här. Denna kan användas för att slippa nyttja returkorgen om till exempel en faktura skickats fel och mottagaren vet vem den rätta mottagaren är.

Bild 3.png

Det går att koppla dokument inne på fakturabilden utan att behöva hoppa ut och göra det i fakturalistan eller i faktura-översiktsbilden.

Det visas nu en detaljerad historiklogg för fakturan.

Bild 4.png
Bild 5.png

Attestregler

Den mest genomgripande förändringen som skett i den här versionen av Bison Attest är tillägget av Rapporterar till. Detta fält styr vidare fakturan i flödet på så sätt att om aktuell attestperson inte har tillräcklig beloppsbehörighet så skickas fakturan vidare till dess knutna rapporterar till-person.

Nytt är också två behörighetsparametrar; en för att öppna upp behörighet till att se fakturabilder och en för att tillåta att man ersätter personer i monitor-bilden.

Bild 6.png

För att kunna skilja på om du ska få kontera och/eller attestera på vissa kontointervall är det tillagt två fält i Attestregler-koddelar.

Bild 7.png

För att förenkla upplägg av nya användare finns det nu ett kopiera-fönster där du kan välja att ta med kontering och/eller attestbelopp.

Bild 8.png

Monitor

I Fakturor-fliken går det nu att ändra aktiv attestperson för en eller flera fakturor. Ett filter är tillagt för att kunna söka fram aktiva fakturor för viss användare.

Bild 9.png

Crediflow

Äntligen har vi byggt anropet för att ta bort inaktiverade leverantörer från Crediflow/Crossstate.

Roadmap

Gruppen med ansvar för Bison Attest jobbar med en roadmap för framtida utveckling. Vi möter ständigt nya idéer, förändringar i omvärlden eller förändringar inom kundernas organisationer. Vår roadmap för den omedelbara framtiden innehåller bland annat följande. 

Attestflödet

 • Möjlighet att skicka ut varufakturor direkt i attestflödet utan att behöva passera Skannade fakturor-steget
 • Vidarefakturering av konteringsrader
 • Konteringsmallar
 • Upload-knapp för att importera kontering från Excel
 • Direkt markering av felaktigt ifyllda fält i Skannade fakturor
 • Förbättrad automatmatchning av varufakturor

Crediflow

 • Undersöka möjligheter kring att tolka fakturarader för att kunna effektivisera fakturakontrollen
 • Tolka fakturareferens för nyttjande i automatiserat flöde

Huvudbok

 • Funktion för att boka upp ej attesterade fakturor

Attestregler

 • Skapa attestregler separat och sedan kunna knyta dessa till användare

Vem kan använda detta?

Ni som redan idag använder Bison Attest kan ta del av dessa nya funktioner. Ni som inte använder denna funktion kan vända er till oss för en demo av systemet och för mer info kring vad det skulle innebära att bli prenumerant på Bison Attest!

Hur får du tillgång till detta?

Om ni har ett prenumerationsavtal på Bison Attest har ni fri tillgång till den nya funktionen och betalar bara för själva tiden det tar att göra själva uppdateringen. I annat fall ordnar vi med en tidsuppskattning innan ni bestämmer er för att gå vidare.

Vill du veta mer?

Kontakta kundansvarig eller någon i Bisons ekonomiteam.

nicole.jorvid@fellowmind.se

jesper.persson@fellowmind.se

peter.sjovall@fellowmind.se