Kom i gång med nyheter på intranätet

På många intranät spelar nyheter en central roll. De har ofta stor betydelse för att skapa ett levande intranät. Stora delar av intranätet består av statisk information. Nyheterna är det dynamiska elementet, men det kommer inte av sig själv, och ett livligt, dynamiskt nyhetsflöde kräver planering. Här ger vi tips på flera punkter som ni med fördel kan ta med i planeringen av nyhetsflödet på ert intranät.

Kom-igång-med-nyheter_hero.jpg

När vi hjälper våra kunder att ta reda på vilken funktion och plats nyhetsflödet ska ha på just deras intranät, pratar vi ofta också om hur de kan säkerställa ett nyhetsflöde som lever upp till deras önskemål och stödjer den vision de satt upp för sitt intranät.

Vad är en nyhet?

Det är en riktigt bra idé att definiera vad som utgör en nyhet. Här kan det vara till hjälp att fastställa nyhetskriterier, och inspiration kan hämtas från de klassiska nyhetskriterierna (aktualitet, väsentlighet, identifiering, intryck mm.).

Ett kriterium kan också vara om nyheterna är relaterade till strategin eller utvalda fokusområden i organisationen. Utifrån nyhetskriterierna kan man avgöra om en nyhet är lämplig för intranätet och om den ska publiceras som toppnyhet, reportage eller exempelvis som lokal avdelningsnyhet.

Kom i gång med nyheter på intranätet.jpeg

Hur ofta kommer vi att publicera?

För att säkerställa ett lämpligt flöde i nyheterna på intranätet kan det vara bra att göra en innehållsplan. Det är särskilt relevant i förhållande till toppnyheter. Rent praktiskt kan detta göras i ett enkelt dokument, där man skapar en plan för vilka nyheter som ska publiceras när, och på så sätt skapa en överblick över de kommande veckornas publiceringar. För många ger det ett fint flöde med några toppnyheter per vecka. Det ger användarna en möjlighet att hänga med utan att det går för fort.

Vem kan publicera?

Naturligtvis påverkas nyhetsflödet också av vem som kan publicera nyheter. Många väljer en lösning där utvalda redaktörer har möjlighet att publicera toppnyheter, medan en större grupp, eller helt enkelt alla anställda, kan publicera nyheter i ett annat nyhetsflöde som exempelvis lokala avdelningsnyheter.

I förhållande till om alla medarbetare ska ha möjlighet att publicera eller inte, kanske man vill börja med den eggande frågeställningen om huruvida alla medarbetare har möjlighet att skicka e-post till hela eller stora delar av organisationen. Borde de i så fall inte också kunna publicera nyheter för alla?

Vad är tillåtet?

Det kan vara en fördel att ge avsändarna av nyheter så tydliga riktlinjer som möjligt och göra det enkelt för dem att publicera nyheter på intranätet. Om det är för omständligt och de måste vänta på en lång godkännandeprocess, eller om det kräver omfattande utbildning i tekniken för att kunna sätta upp en nyhet, finns det en risk att de hittar andra kanaler att publicera sina nyheter i.

Om så är fallet, blir det svårt att väcka intranätet till liv. I en organisation med flera nationaliteter och platser kan det till exempel vara en bra idé att bestämma om lokala nyheter kan publiceras på lokalt språk eller om allt ska vara på engelska.

Hur anpassar jag in ett nyhetsupplägg?

En nyhetsmall är ofta en bra idé och har flera fördelar. Det gör det enkelt för redaktörer att skapa en nyhet och låter dem fokusera på innehåll snarare än layout. På samma sätt säkerställer det enhetlighet i nyheterna, vilket ger en bra användarupplevelse för läsarna, eftersom de enklare kan ta till sig innehållet.

Det kan också vara en bra idé att tillhandahålla ett bildarkiv så att redaktörerna vet vilka bilder de kan använda för nyheter. I förhållande till upplägget kan det också vara aktuellt att ta ställning till om det ska gå att kommentera och gilla nyheterna.

Det är vår erfarenhet att dessa punkter kan ge en riktigt bra grund för ett levande nyhetsflöde på intranätet. Detta oavsett om syftet med nyheten är att stärka kunskapsdelningen i hela organisationen, ena organisationen, stärka identiteten, skapa engagemang och stolthet bland medarbetarna eller något helt annat.

Naturligtvis spelar tekniken också en roll i allt detta och gör att vi kan stödja de beslut vi fattar i förhållande till vårt nyhetsflöde. Nyhetsflödet på intranätet måste givetvis också ta hänsyn till övriga kommunikationskanaler i organisationen, exempelvis Microsoft Teams och Yammer. I den här videon kan ni höra mer om hur intranätet, Teams och Yammer tillsammans kan säkerställa ett bra kommunikationsflöde.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera Microsoft 365 och Modern Work-lösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Antonia Dahlin!