Marknad & sälj – så förstärker ni samarbetet med hjälp av CRM!

Marknadsavdelningen och säljavdelningen. Så nära men ändå så långt ifrån varandra. Många verksamheter brottas med att få ihop sälj och marknad så att de jobbar mer integrerat mot samma mål. Trots att man förstår vikten av att jobba nära varandra är det ofta svårt att verkställa ett tillräckligt nära samarbete i praktiken. Inte för att man inte vill, utan för att man jobbar på så olika sätt, inte sällan i olika system. För att upprätthålla en god kultur på arbetsplatsen är gott samarbete A och O.

marknad-salj-sa-forstarker-ni-samarbetet-med-hjalp-av-crm.jpg

Vi tog hjälp av Fellowminds Michel Maniscalchi för att ta reda på hur man kan förstärka samarbetet mellan marknad och sälj, och skapa en bättre företagskultur, genom att jobba integrerat i CRM!

En digital säljprocess är en tillgänglig process 

Exakt det som era säljare gör i säljprocessen vill ni kunna göra digitalt, i ett och samma system, på ett så smart och effektivt sätt som möjligt. Eftersom marknad ska kommunicera själva säljprocessen är det helt avgörande att den är tillgänglig.

För om säljavdelningen inte kan kommunicera sitt sätt att arbete internt är det omöjligt för marknadsavdelningen att bygga upp en solid marknadsplan och kommunikation.

När allt samlas i ett och samma CRM-system, som alla har tillgång till, är det lättare att få en samlad bild över era processer – och därifrån föra en unison kommunikation.

Så jobbar ni mer integrerat i CRM  

Att jobba i samma CRM-system innebär att alla ges tillgång till samma material och information. Bara genom att göra samtliga processer och system tillgängliga för alla kommer ni att kunna jobba mer integrerat.

När marknad och sälj får bättre insyn i varandras processer så ökar förståelsen för varandras roller och uppgifter och risken för missförstånd minimeras. I ett CRM ges alla samma bild och ser samma sak ­– då kan ni jobba mer samspelt och era relationer med såväl kunder som varandra stärks.

GUIDE: 6 viktiga byggstenar för tillväxt

Tid, lönsamhet, innovation, förändring, kultur & attraktion
– 6 byggstenar som är avgörande att ha på plats för att bana väg för tillväxt och utveckling! Lär dig mer om dem i vår guide.

Mer struktur genom tydligare rolluppdelningar

För sälj är det viktigt att tydliggöra vad som ska säljas, till vem vid och vid vilket tillfälle så att marknad kan använda denna information i arbetet med att generera leads till säljavdelningen. Men det är också viktigt att sälj och marknad jobbar tillsammans med att ta fram olika typer av material som ska kommuniceras ut i olika kanaler, i olika delar av köpresan.

Eftersom både marknad och sälj gör många olika saker i detta arbete så är det en fördel att alla vet vad som ska kommuniceras och när. Sälj behöver därför äga det som marknad ska kommunicera och i sin tur kommunicera detta väldigt tydligt till marknadsavdelningen.

När allt kan samlas och information kan delas i samma system får ni en bättre bild av era respektive arbetsuppgifter – sälj vet hur de ska sälja, och marknad vet hur detta ska kommuniceras. Dessutom blir stämningen i lunchrummet betydligt trevligare. Win-win!

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!