När två bli ett: Se till att affärsanalysen hänger med i bolagssammanslagningen

Det finns många aspekter med att införliva bolag i koncerner. En av dessa är hur man skapar en samlad bild av bolagets resultat utan att öka den manuella insatsen (läs: klipp och klistra i excel). Det handlar också om att hantera olika strukturer i bolagen för att slutligen kunna jämföra äpplen och äpplen.

Blogg_bolagssammanslagningen.jpg

I detta resonemang finns det en kort och lång horisont.

Affärsanalys vid bolagssammanslagning på kort sikt

I det korta perspektivet kan self service-verktyg fungera som en brygga för att skapa ett sammanslaget resultat och därmed minimera det manuella arbetet. Där finns det möjlighet att kombinera olika datakällor men oftast måste man bygga en del logik för att få jämförbara siffror. Denna lösning kan spara en del tid vid sammanställningen men på sikt krävs en del manuellt arbete för att lösningen ska leva vidare. Jag tycker det är ett bra första steg vid en bolagssammanslagning för att kunna testa olika scenarios och kvalitetssäkra innan man går vidare med en permanent lösning.

Affärsanalys vid bolagssammanslagning på lång sikt

I det längre perspektivet finns två huvudsakliga alternativ.

Det första alternativet är att implementera ett gemensamt affärssystem i koncernen. Det skapar en enhetlig struktur och möjlighet att ta fram information på ett enkelt sätt. Nackdelen är att det kräver ett omfattande arbete i varje bolag där processerna måste anpassas för att matcha systemet. Finns det dessutom luckor mellan systemens standardfunktionalitet och företagets processer blir det en stor belastning på verksamheten.

Det andra alternativet är att implementera en beslutsstödsplattform där information från varje bolags affärssystem läggs in. Det skapar en enhetlig koncernstruktur och ger en minimal påverkan på det förvärvade bolagets verksamhet. En standardiserat gränssnitt mot varje ERP-system ger också klara definitioner av innehållet samt skapar en bra grund att samla ihop informationen på ett strukturerat sätt. Det kommer finnas en tydlighet gällande innehållet så att det finns möjlighet att jämföra "äpplen och äpplen". Detta alternativ ger minst påverkan på den existerande verksamheten.

GUIDE: Så får du rätt affärsinsikter ur dina data

Den här guiden ger dig en grundläggande förståelse för beslutsstödslösningar och 8 konkreta råd för hur du lyckas med din BI-lösning.

Tips för att få en effektiv affärsanalys vid företagsförvärv:

  • Börja med använda self service-verktyg som Power BI för att förstå datat och verksamheten.
  • Skapa ett konsoliderat resultat med hjälp av self service-verktygen för att spara tid initialt.
  • Baserat på den initiala fasen kan ni skapa en enhetlig struktur för hela koncernen. Vi rekommenderar att ni använder ett centralt datalager för att samla informationen.
  • För att snabba upp processen med klara definitioner och dokumenterade gränssnitt rekommenderar jag er att starta med en BI-paketering som innehåller rapporter, dashboards och färdiga gränssnitt gentemot ERP-systemet.
  • En BI-paketering ger en snabbstart, inget datalager behöver byggas, det finns klara definitioner för varje bolag att följa, det ger möjlighet få enhetlig struktur i koncernen utan att verksamheten behöver lägga ned mycket tid på genomgång av processer.
  • En BI-paketering som är möjlig att anpassa kommer säkerställa att varje bolag kan analyseras på ett korrekt sätt.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta Business Intelligence-lösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Johannes Gustafsson.