5 steg till att lyckas med säljprocessen och nå dina säljmål

För att driva en säljprocess med framgång krävs det att du har hela organisationen och säljteamet med på tåget. Det betyder att alla ska ha en förståelse för, och en väl förankrad syn på era mål, beslut och ansvarsområden. En tydligt fastställd säljprocess som successivt följs upp minimerar risken för missar och skapar goda möjligheter till att driva affären framåt.

5 steg till att lyckas med säljprocessen och nå dina säljmål.jpg

Här har vi samlat våra fem bästa tips på hur du lyckas förankra och driva säljprocessen med framgång, och i nästa steg nå era säljmål!

1. Dra nytta av kunderna för att sätta mål och erbjudande

För att sätta säljmål behöver du utgå från dina kunder. Det är din viktigaste tillgång, och det är kunden och dennes behov som kommer styra er säljprocess rätt. För att bilda en uppfattning om vad som fungerar och inte behöver du först och främst analysera era nuvarande kundrelationer och leads. Analysera och precisera vad ni gör för att göra era kunder nöjda och se vilka som faktiskt är värda att lägga krut på framöver. Genom att dra nytta av den information ni sitter på om era befintliga kunder kan ni enklare formulera ert erbjudande och sätta realistiska och mätbara säljmål därefter.

2. Sätt upp motiverande mål för dina säljare

Säljmål ska motivera alla dina säljare till att fortsätta utvecklas och nå nya höjder. Oavsett hur mycket de faktiskt säljer. Ofta hamnar ändå fokus på att sälja så mycket som möjligt, och har man ett stort team av säljare med olika kunskaper kan detta i sig vara omotiverande.

När du ser över och sätter upp dina säljmål för organisationen kan du därför se till att även inkludera mål med andra incitament. Låt exempelvis månadens säljare dyka upp i ditt CRM-systems dashboard jämsides med månadens lead-generator eller mentor. Det är ett enkelt sätt att motivera fler, och samtidigt ta vara på dina säljares specifika kunskaper och intressen. Vi lovar att det i längden kommer gynna såväl individen som företaget i stort!

3. Skapa en realistisk säljprocess

För en lyckad säljprocess behöver du ta reda på vad som är realistiskt och görbart för dina säljare. Om du har en organisation där ni säljer olika produkter och tjänster som dessutom är olika svåra att sälja, kanske du måste skapa flera processer inom organisationen. Att låta alla säljare följa en och samma process, exempelvis med ett systemstöd som inte är optimalt för alla processer, kan leda till att kundnöjdheten minskar och att ni missar viktiga affärer.

4. Få med dina medarbetare på tåget

En säljprocess är självklart ingenting värd om den inte följs av medarbetarna. Det räcker sällan med att slänga fram ett dokument om er säljprocess som era medarbetare ska läsa för att få med dem på tåget. Se istället till att gå igenom processen tillsammans med säljarna, förklara värdet i den och att den är realistisk framtagen utifrån vad som är möjligt att åstadkomma. Dina medarbetare motiveras av att veta vilken konkret nytta de kommer att bidra till om de följer processen och vad som leder till stängda affärer och nöjda kunder. Att lägga ner tid på att förankra säljprocessen hos de som ska följa den kommer hjälpa er att säkerställa att den följs och att ni når era mål.

5. Se över dina system och processer regelbundet

Vi lever i en ständigt föränderlig värld och vi behöver anpassa oss för att inte halka efter. Därför är det viktigt att utvärdera och analysera era arbetssätt och system kontinuerligt för att ta reda på om era säljprocesser fortsatt är effektiva och driver affärer eller om de behöver justeras eller utvecklas. Tack vare våra moderna molnbaserade CRM-system som automatiskt uppdateras och förnyas behöver vi inte oroa oss för att fastna i system som inte är hållbara. En uppdaterad säljprocess leder oftast till fler och mer effektiva affärer.

Är du redo att se över dina säljmål och ta ditt erbjudande och säljteam in i framtiden? På Fellowmind är vi experter på att effektivisera säljprocesser och arbetsflöden genom olika CRM-system och tjänster.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta CRM-system och intelligenta analysverktyg för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Khemiri!