Så skapar framtidens organisationer utrymme för kreativitet

Synen på arbete har förändrats enormt under de senaste åren och flexibilitet har kommit att bli en avgörande faktor för många när de söker jobb. Samtidigt skiftar behoven på marknaden och hos kunder snabbt. Framtidens organisationer behöver därför bli bättre på att dra nytta av tekniken för att skapa utrymme för en kreativ och effektiv arbetsplats.

Framtida-arbetssätt_Julia.png

För många organisationer tillhör information och data de mest värdefulla tillgångarna, men överflödet har gjort att många saknar förmågan att hantera den omfattande mängden. I Microsofts undersökning som gjordes under 2023, Work Trend Index: Annual Report, uppger hela 68 procent av de 31 000 tillfrågade att de har svårt att hitta tid för fokus. I stället läggs så mycket som 57 procent av vår arbetsdag på att kommunicera med kollegor, kunder och leverantörer. Konsekvensen blir att medarbetare lägger mer tid på att hitta och tyda information än faktiskt skapande och innovation.

Istället för att lägga tid på det som är viktigt försöker vi separera signalen från bruset. Och allt detta sker på bekostnad av vår kreativitet.

Julia Nordlund
Julia Nordlund Head of Client Offerings Modern Work på Fellowmind

– Vi behöver tänka om när det gäller allt som har med produktivitet att göra. Att vi är “busy” betyder inte att vi är produktiva. Arbetstakten har ökat exponentiellt tillsammans med det ökade flödet av data och information, men det betyder inte att vi får mer gjort. Vi förväntas vara “always on” och verksamheter känner en ökad press att leverera. Istället för att lägga tid på det som är viktigt försöker vi separera signalen från bruset. Och allt detta sker på bekostnad av vår kreativitet, säger Julia Nordlund, Head of Client Offerings Modern Work på Fellowmind.

Framtidens arbetsplats 

En motpol till detta ständiga prestationskrav är att omfamna artificiell intelligens (AI) och låta verktyg som till exempel Microsoft Copilot ta över repetitiva uppgifter som att redigera texter, summera anteckningar eller sätta mötesagendor. För många organisationer är syftet med denna effektivisering inte att minska antalet medarbetare, utan att skapa utrymme i en annars hektisk arbetsvardag.

– Inom kort kommer de flesta att ha en virtuell assistent som hjälper oss i vårt arbete. På så sätt kan vi nyttja människors unika egenskaper som kreativitet, flexibilitet, EQ, kritiskt tänkande och annan typ av analys, säger Julia Nordlund.

Här för att stanna

Enligt Microsofts undersökning uppger hela 64 procent att de inte har tid för innovation i sitt dagliga arbete. Så hur gör vi för att frigöra kraft till kreativitet? En grundförutsättning är att våga hoppa på AI-tåget. Precis som införandet av andra verktyg är det bra att börja testa sig fram och fundera på vilka som ska ha tillgång, hur man ska följa upp och vilka risker det finns. En annan avgörande faktor för att kunna nyttja AI till sin fulla potential är data. Organisationer behöver därför ha en struktur både för hur de samlar in och bearbetar data från olika system. Det sätter företag i en bättre sits för att hantera den här sortens nya teknikskiften – inte bara nu utan även i framtiden.

– För verksamheter som lyckats få koll på sin data finns det stora vinningar. Utöver effektivitet hjälper det dig att fatta faktagrundade beslut och öka organisationens flexibilitet, säger Julia Nordlund.

För många kan den digitala transformationen kännas överväldigande, men se det som en resa där det gäller att börja och testa sig fram.

Julia Nordlund
Julia Nordlund Head of Client Offerings Modern Work på Fellowmind.

Så gör du för att komma igång:

  • Börja smått. Många har redan idag tillgång till AI genom sin Microsoft 365-licens. Skapa en dialog och utforska vilka möjligheter som finns genom att till exempel testa Copilot (som nyligen bytt namn från Bing Chat Enterprise) eller SharePoint Premium.
  • Skapa en styrmodell. Som för vilket annat verktyg som helst behöver du fundera på vilka som ska ha tillgång, hur ni ska följa upp och vilka risker som finns.
  • Ta fram en förändringsplan. Analysera nuläget, definiera önskat tillstånd och transformera!

 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera digitala lösningar inom Modern Work, såsom SharePoint och Microsoft 365 för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Julia!