Hitta guldet – analysera istället för att rapportera

Det ultimata målet för de flesta företag är att öka sina intäkter och sänka sina kostnader, eller kortare sagt ”hitta guldet”. För att uppnå detta och kunna ta rätta beslut behöver man självklart en tydlig karta – det vill säga bra data, bra rapportering och inte minst bra analys.

Blogg_hitta-guldet_1600x900.jpg

Många företag lägger mycket tid och resurser på att skapa perfekta rapporter men för att kunna uppnå resultat i sitt förändringsarbete är det extra viktigt att istället rikta kompassen mot analyserna som i sin tur skapar underlag för rätt beslut. Automatisering av rapporterna och skapande av alerts och andra smarta tricks kan frigöra lite tid och är ett steg i rätt riktning.

Förhållandet mellan rapportering och analys

Rapportering och analys kan inte leva utan varandra: utan bra rapporteringsunderlag blir analysen värdelös, å andra sidan är det ingen mening med att rapportera bara för rapporteringens skull om man inte analyserar resultatet och implementerar vidare på olika nivåer i organisationen. Rapportering i sig är ju bara siffror. Det är viktigt att förstå att rapportering och analys bidrar till verksamhetens utveckling bara om någon vidtar åtgärder.

Rapportering visar VAD, analys förklarar VARFÖR

Rapportering översätter rå data till information. Analys transformerar information till insikter. Bra rapportering övervakar verksamhet och skapar underlag för frågor och målet med analysen är att svara på frågorna genom att tolka data på en djupare nivå och ge handlingsbara rekommendationer.

Rapportering bygger, sammanställer och summerar, med andra ord hjälper att förstå och presentera informationen bättre. Analys ifrågasätter, tolkar och jämför, dvs. bearbetar, markerar vad som är viktigt och föreslår åtgärder. Rapportering visar vad är det som händer och analys förklarar varför det är så och vad man kan göra åt det.

Path to value

När det gäller att jämföra rapporterings- och analysrollerna är det viktigt att förstå förhållandet mellan rapportering och analys när det gäller generering av värde.

Path to value:

  • Data
  • Reporting
  • Analysis
  • Decision
  • Action
  • Gold! (value)

Varje del behövs för att nästa del ska kunna utföras med rätt kvalitet. Bra data ger bra rapporter som leder till bra analys osv. I slutet av kedjan finner du guldet!

Det är viktigt att betona att allt börjar med att ha rätt data. Det spelar ingen roll hur avancerad din rapportering eller analys är om du inte har relevant, pålitlig och jämförbar data.

Analys är bryggan mellan data och handling

De flesta företag har riklig rapportering men har ingen utvecklad process i att analysera dess resultat. Verksamheterna är helt slut efter rapportframtagandet och orkar inte riktigt gå hela vägen och koncentrera sig på analysstadiet som är otroligt mycket mer viktigt i mina ögon.

Rapportering kommer sällan att inleda åtgärd på egen hand eftersom analys behövs för att överbrygga klyftan mellan data och handling. Att ha analyser garanterar inte att bra beslut kommer att fattas, att folk faktiskt kommer att reagera på rekommendationerna eller att verksamheten kommer att vidta rätt åtgärder. Det är dock ett nödvändigt steg närmare åtgärden och det potentiella värdet.

Business Insight – paketerad affärsanalys för Power BI

Gör din affärsanalys till en BI-syssla! Vår paketerade affärsanalys ger dig ett tillförlitligt och kvalitetssäkrat beslutsstöd anpassat för din verksamhet.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta Business Intelligence-lösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Johannes Gustafsson.