GRATIS GUIDE: Så väljer du rätt affärssystem för din kommun

En guide för dig som arbetar med förändring och utveckling i kommun/landsting.

Du som jobbar inom offentlig sektor är förmodligen fullt medveten om utmaningarna i ert arbete med internkommunikation, personalhantering, kundservice (ärendehantering) och tjänstebegäran (onboarding) – för att nämna några områden.

Det är inte lätta att hitta och välja en systemlösning som kan hantera alla dessa områden. I vår guide hjälper David dig att reda vad du bör ta hänsyn till vid val av IT-system och plattformslösning utifrån några viktiga frågeställningar.

Läs mer om hur du tar hänsyn till följande frågeställningar i vår guide.

  • Är det nya systemet kompatibelt med era nuvarande system och program?
  • Är systemet tillräckligt flexibelt för att möta era behov?
  • Är supporten från leverantören tillräckligt bra?
  • Kan alla medarbetare sätta sig in i och förstå systemets funktioner?
  • Kan manuella arbetsuppgifter automatiseras i systemet?
  • Är det en långsiktigt lösning?

Trevlig läsning!

Ladda ner guiden

Ladda ner guiden