Self Service Business Analytics: Så slipper du betala dyra konsulttimmar för arbete du kan göra själv

Data råder det ingen brist på, men utan verktyg som kan analysera den och göra den begriplig är den inte mycket värd. Tidigare behövde du kanske ta in dyra konsulter för att visualisera datan och göra den begriplig, men med dagens Self service-verktyg kan du göra mycket av ditt löpande Business Analytics-arbete själv. Resultatet är att du får ut mer av din data, får större inblick i din affärsverksamhet och kan fatta bättre beslut.

Self service Business Analytics Så slipper du betala dyra konsulttimmar för arbete du kan göra själv.jpg

Self service-verktyg, det vill säga verktyg som låter användaren göra mycket av arbetet själv utan att behöva ta hjälp utifrån, är i och för sig ingenting nytt inom Business Analytics och Business Intelligence. Däremot har verktygen blivit mer lättillgängliga. Ett bra exempel är Microsoft Power BI. Dels för att det är användarvänligt och välbekant för Microsoft-användare, dels för att låga licenspriser gör det kostnadseffektivt att köpa in till många användare i organisationen.

Visualisera din Business Analytics-data med Self-Service-verktyg

Många företag har tagit hjälp för att bygga datalager som sammanställer data från flera källor, strukturerar och gör datan hanterbar. I nästa steg behöver de hjälp från konsulter med att utveckla rapporter för att kunna vrida och vända på datan och dra nya slutsatser. Det är när dessa slutsatser ska visualiseras och presenteras på ett överskådligt och intresseväckande sätt som du kommer att ha nytta av den kraftfulla Self service-funktionaliteten i Power BI.

Power BI är utvecklat för att du ska kunna göra mycket av det dagliga arbetet helt på egen hand. Du kan själv välja vilka rapporter du ska ta fram och hur innehållet ska presenteras. Eftersom programmet har ett intuitivt dra och släpp-upplägg behöver du inte heller ta hjälp av en konsult för att justera eller förändra gränssnittets innehåll och utseende.

Att företagets insamlade data är en guldgruva vet vi, men om den inte sammanställs, analyseras och visualiseras är det en outnyttjad resurs.

Väck liv i din insamlade data och få nya affärsinsikter

Att kunna studera hur olika delar inom organisationen samspelar med varandra är en värdefull tillgång. Istället för att göra separata uppföljningar i affärssystem, CRM-system och produktionssystem kan du med Power BI få relevant information från de olika systemen samlade på en gemensam vy. Det går också utmärkt att kombinera data från ett datalager med andra datakällor eller Excel-filer.

Exempel på datakällor som du kanske skulle vilja integrera är försäljningssiffror, kundtillströmning, lagervärde, orderstockens utveckling, effektivitet i produktionen och data från IoT- eller Machine Learning-applikationer.

Lättare att skapa visuellt snygga rapporter

Att företagets insamlade data är en guldgruva vet vi, men om den inte sammanställs, analyseras och visualiseras är det en outnyttjad resurs. Med Power BI kan du skapa snygga presentationer som du kan dela med andra i och utanför din organisation. Genom att göra informationen visuellt tilltalande och lättillgänglig blir den lättare att ta till sig för fler målgrupper. Sedan har du alltid möjligheten att klicka dig vidare till samma detaljnivå som du tidigare använt i Excel. Medan de klassiska Excelbladen tenderar att bli tunga och svårjobbade kan du i Power BI enkelt ladda in och visa data på olika nivåer.

Exempel på hur du kan sprida data i organisationen:

  • Låta medarbetare följa utvecklingen via scorecards i Power BI-appen eller direkt i Power BI-servicen på webben.
  • Powerpoint-presentationer att visa på möten.
  • Informationsspridning på företagets intranät.
  • Skärmar på produktionsgolvet.

GUIDE: Så får du rätt affärsinsikter ur dina data

Den här guiden ger dig en grundläggande förståelse för beslutsstödslösningar och 8 konkreta råd för hur du lyckas med din BI-lösning.

Kom igång med Power BI

Att börja arbeta med Power BI kan verka svårt och skrämmande, men det behöver det inte vara. Den stora fördelen är att du kan ladda ner programmet direkt och testa själv, innan du tar eventuella beslut om utvecklingstid för datalager eller licensinköp. Lägg ihop några källor och se om du får ett användbart resultat!

3 tips för att komma igång

1. Våga prova. Vem som helst kan ladda ner Power BI och börja laborera med en arbetsyta. Innan du bestämmer dig för att dela din data med andra behöver du inte ens köpa någon licens.

2. Börja smått och låt det växa. När du ser någon annans Power BI-lösning ser det kanske svårt och avancerat ut. Men inlärningskurvan är snabb och att komma igång är enkelt. Sedan har du någonting att bygga vidare på.

3. Ta fasta på det analysbehov och de problemområden som finns i företaget. Välj ut ett eller två områden att utgå från. Vilken typ av information behöver ni ta fram för att lösa dem?

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta Business Intelligence-lösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Johannes Gustafsson.