Fellowmind uppmärksammas av Microsoft för sitt hållbarhetsarbete

Fellowmind har utsetts till finalist i kategorin Sustainability Changemaker i Microsofts årliga Partner of the Year Awards.

Microsoft recognizes Fellowmind for its innovations in sustainability

Fellowmind har utsetts till finalist i kategorin Sustainability Changemaker i Microsofts årliga Partner of the Year Awards. Företaget lyftes fram från en global grupp av Microsofts huvudpartners för sin nya app FarmViewer, som representerar framstående innovation och implementering av kundlösningar baserade på Microsoft-teknik. Appens utvecklingsprojekt är den första europeiska implementeringen av den skalbara innovationen Microsoft FarmBeats, en öppen dataplattform som möjliggör datadrivet jordbruk.

“Modernt jordbruk upprätthåller en optimal balans mellan avkastning och hållbarhet. FN uppskattar att efterfrågan på mat kommer att öka med 70 % fram till år 2050, och därför måste bönder få ut allt de kan ur marken för att föda de växande befolkningsmängderna. Det här måste dock ske utan att utarma jorden eller förorena miljön”, förklarar Group Sustainability Director Peter Stulp från Fellowmind. 

“Väderavvikelser orsakade av klimatförändringen komplicerar läget ytterligare. I takt med ökad medvetenhet om hållbarhet börjar människor också äta annorlunda. Genom att utnyttja informationsteknikens fördelar kan jordbrukare bättre hantera sin allt mer komplexa verksamhetsmiljö. För det här ändamålet har vi utvecklat vår skalbara app FarmViewer. Appen kombinerar data från flera källor för att ge jordbrukare insikter om luft, jord och grödor. Målet är att möta den ökande globala efterfrågan på livsmedel genom ett mer hållbart jordbruk.”

FarmViewer kombinerar data från flera källor för att ge jordbrukare insikter om luft, jord och grödor. Målet är att möta den ökande globala efterfrågan på livsmedel genom ett mer hållbart jordbruk.

Thuy Mai-Moulin Sustainability Manager

Möjliggör datadrivet jordbruk

Microsoft Partner of the Year Awards ger erkännande till Microsoft-partners som under det gångna året utvecklat och levererat framstående Microsoft-baserade program, tjänster och enheter. Partner of the Year-utmärkelsen klassificerades enligt olika kategorier och mottagarna har valts ut bland över 3 900 nomineringar som inkommit från över 100 länder världen över. Fellowmind uppmärksammades för erbjudanden av framstående lösningar och tjänster i kategorin ‘Sustainability Changemaker’.

Förvaltning av miljön har fått större strategisk betydelse som en betydande drivkraft för affärsprestanda, innovation och marknadsvärde. För att hjälpa till att driva teknisk innovation och branschens förändring mot en mer hållbar och klimatstabil framtid, sökte Microsoft lösningar och tjänster som hjälper organisationer att förstå sin klimatpåverkan och uppfylla hållbarhetsmål. 

Lägre kostnader och minskad miljöbelastning

De partners som utsågs till mottagare av utmärkelsen kunde påvisa hur deras lösning eller tjänst utnyttjar den senaste Microsoft-tekniken för att effektivt främja hållbarhet. FarmViewer-appen assimilerar data från flera källor, medräknat jordinbäddade sensorer anslutna till Microsoft FarmBeats, för att ge lök- och potatisodlare enkel tillgång till detaljerad information om ett antal variabler. Dessa omfattar temperatur och luftfuktighet (både i marken och luften), vindhastighet och andra indikatorer för mikroklimatet. Appen ger också råd om bland annat lösning för att hantera sjukdomar, besprutning av grödor, fukthantering med mera.

Med tillgång till denna data kan bönderna i Wieringermeer nu fatta mer välinformerade beslut i varje steg av jordbrukscykeln, från förodling till skörd och därefter. På det här sättet kan appen bidra till större avkastning, bättre skördar och minskad användning av växtskyddsmedel och gödsel. Samtidigt minskar också kostnaderna och miljöbelastningen.

Appens utvecklingsarbete började i mitten av 2021 och den lanserades i början av år 2022, för att tas i bruk inför vårens planteringssäsong. Den anonyma återkopplingen som har samlats in från bönderna som deltar i projektet har varit lovande:

”Det här projektet ger mer insikt i tillväxtprocessen, så att jag lättare kan fatta beslut. Vi går mycket efter magkänsla, men det här projektet gör det möjligt för mig att vidta rätt åtgärder. Och slutligen är det jag som fattar besluten, men det hjälper definitivt.”

”Det är lärorikt att delta i projektet. Det hjälper att vara en early adopter. När du förstår systemet och det fungerar har du ett försprång!”

Det hjälper att vara en early adopter. När du förstår systemet och det fungerar har du ett försprång!

Feedback från en bonde som deltar i utvecklingsprojektet

Framtidens potential ligger hos Europas länder, inklusive Sverige

Projektets första fas inleddes i Wieringermeer i Nederländerna, men Fellowmind undersöker möjligheterna att utöka projektet till Danmark, Finland, Sverige och andra länder. Potentialen beräknas uppgå till 700 jordbrukare anslutna till partners. Även många andra grödor utöver potatis och lök övervägs för systemet, med möjlighet att utöka till över 30 andra grödor.

I fråga om sensorer har Fellowmind för tillfället två sensorleverantörer i portföljen men siktar på att inkludera fler. Företaget har också diskuterat att designa och bygga en portal, Farmer PowerApps, för att ge deltagande jordbrukare mer omfattande analyser.

 ”Jag är stolt att få offentliggöra vinnarna och finalisterna i 2022 Microsoft Partner of the Year Awards”, säger Nick Parker, företags vice vd för Global Partner Solutions på Microsoft. ”Våra utvalda parters stod ut i den exceptionellt stora mängden nomineringar och jag fortsätter att imponeras av deras innovativa användning av Microsoft Cloud-tekniker och hur det påverkar kunderna.”

Microsoft Partner of the Year Awards offentliggörs årligen före företagets globala partnerkonferens, Microsoft Inspire, som i år infaller 19–20 juli. Detaljerad information om prisutdelningen 2022 finns i Microsoft Partner Networks blogg. Hela listan över kategorier, vinnare och finalister hittar du på https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Våra utvalda parters stod ut i den exceptionellt stora mängden nomineringar.

Nick Parker Corporate vice president of Global Partner Solutions at Microsoft

Vill du veta mer?

Louise Ol-Ers, Sustainability Lead, Sverige

louise.ol-ers@fellowmind.se