Förändrat kundbeteende – så påverkas sättet att leverera it-tjänster

Anders Thunved och Katarina Pärsson leder Fellowminds Managed Services-verksamhet i Sverige. De beskriver hur en förändring i kundernas förväntningar och beteenden har öppnat dörren till en ny våg av innovation inom området.

MS-blog-image-Header_1600x800px.jpg

– De senaste åren har vi sett en förändring i kundens tankesätt och en ökning av molnteknik som möjliggörare för nya it-tjänster. Övergången till molnet har förändrat kundens syn på hur tjänster ska levereras. Förr i tiden var it-tjänster något du köpte, installerade och konfigurerade i ett fast projekt. Systemen levde några år för att successivt uppgraderas eller på sikt bytas ut helt. På så sätt flyttade it-leverantörer från ett projekt till ett annat, berättar Anders Thunved Head of Managed Services SMB på Fellowmind.

Nu förväntar sig våra kunder att it-tjänster ska levereras på samma sätt som el. Du har ett abonnemang och tjänsten ska alltid vara tillgänglig och fungera perfekt.

Katarina Pärsson
Katarina Pärsson Head of Managed Services Enterprise på Fellowmind

– Nu förväntar sig våra kunder att it-tjänster ska levereras på samma sätt som el. Du har ett abonnemang och tjänsten ska alltid vara tillgänglig och fungera perfekt. Detta skifte innebär att vi som leverantör och partner måste se över och uppdatera både vårt utbud och hur vi levererar våra tjänster, säger Katarina Pärsson Head of Managed Services Enterprise på Fellowmind.

Hur har förändringen påverkat Fellowminds sätt att samarbeta med sina kunder?

MS_blog_image_2.jpg

Förflyttningen till molnet tillsammans med det faktum att Fellowmind idag levererar tjänster inom hela Microsoft Dynamics-plattformen ställer helt andra krav på erbjudanden och tjänster.

– Våra kunder efterfrågar en partner som förutom att tillhandahålla kvalificerad kundservice och support, även kan leverera tjänster som säkerställer att kundens lösningar alltid är uppdaterade till den senaste Microsoft-versionen. Med hänsyn till nya versioner, omvärldsförändringar etc. krävs även en proaktivitet från oss som partner. Vi behöver ha kunskap om de nya funktionerna och vidareutveckla våra kunder både baserat på funktionalitet och verksamhet, säger Katarina.

Idag tecknar många kunder ett förvaltningsavtal så att man som kund kan känna sig trygg gällande kostnader. Det ger dessutom trygghet att veta att det alltid finns ett seniort team som hjälper till att komma upp på nästa version så sömlöst som möjligt samtidigt som nya funktioner hanteras.

– Med vår nära relation till Microsoft och ett tätt samarbete med deras Premier support har vi alltid en fot på insidan där vi löpande får information om kommande förändringar. Det gör att vi kan vara med och påverka och agera proaktivt gentemot våra kunder, berättar Anders.

Hur har detta påverkat vilken teknik och tjänster som efterfrågas av kunderna?

Den första vågen av molntransformation handlade helt enkelt om att få dina digitala lösningar levererade mer effektivt och göra dem mer tillgängliga utanför företagets väggar. Sedan kom en våg av intresse för säkerhet.

När en kund idag ser över hur de kan öka säkerheten letar de efter både en bra tjänst och rätt partner – de funderar inte på att göra det helt ensam.

Anders Thunved
Anders Thunved Head of Managed Services SMB på Fellowmind
MS_blog_image_1.jpg

– Diskussionen om att flytta till molnet för fem eller tio år sedan innehöll alltid en oro kring säkerheten. Nu inser kunderna att när säkerhetsutmaningarna är så stora är det bästa alternativet helt enkelt att överföra ansvaret till en partner som verkligen vet vad de gör. När en kund idag ser över hur de kan öka säkerheten letar de efter både en bra tjänst och rätt partner – de funderar inte på att göra det helt ensam, säger Anders.

Den tredje vågen av transformation handlar om artificiell intelligens och hur det kan nyttjas på bästa sätt. För att snabbt komma igång behövs både en AI-tjänst utvecklad för att öka effektivitet och produktivitet. Tillsammans med en partner som kan stötta och hjälpa till att realisera investeringen.

– Nu ser vi ett ökat intresse för AI bland våra kunder som använder Microsoft för sina ERP- eller CRM-system. Dessa kunder förväntar sig att AI kommer som en del av lösningen – de vill inte köpa en ny plattform eller göra ett nytt projekt för att möjliggöra AI, avslutar Katarina. 

Detta ingår i Fellowminds Managed Services-erbjudande

MS-blog-image-3.png

Business Optimization
Löpande vidareutveckling och optimering av kundens affärslösningar. Vi jobbar enligt en strukturerad kundutvecklingsprocess med tydliga roller och ansvar.

Business Continuity
Löpande underhåll och drift av applikationer och infrastruktur. Reaktiv och proaktiv hantering av incidenter, problem och löpande underhåll för att undvika och hantera avbrott i verksamheten.

Success Management
En väg in till oss, en kontaktperson, för alla dina frågor och problem oavsett lösning – Single Point of Contact (SPoC).

Våra Managed Services-erbjudanden är uppdelade i tre nivåer:
  • Basic – vårt instegspaket innehåller främst tjänster för löpande hantering och support av inkommande incidenter och problem med tillhörande SLA:er.
  • Premium – ett mer värdedrivet paket som vi rekommenderar för dina viktigaste Med premium får du ett brett urval av värdefulla tjänster för både löpande uppdateringar och affärsoptimering.
  • Enterprise – är vårt mest kompletta erbjudande där vi kan leverera merparten av våra Managed Services-tjänster inom ramen för ett

Vill du veta mer om vårt Managed Services-erbjudande?

Vi på Fellowmind håller dina digitala lösningar säkra och uppdaterade så att du kan vara produktiv utan avbrott. Du och ditt team kan fokusera på er kärnverksamhet, så löser vi resten. Vill du veta mer om hur vi kan hälpa dig är du varmt välkommen att höra av dig till Katarina Pärsson!