6 viktiga trender inom digital transformation – så rustar du för att hänga med under 2024

Digitaliseringen går allt snabbare och nya tekniska innovationer förändrar ständigt förutsättningarna för dagens företag. Samtidigt har faktorer som pandemin, lågkonjunkturen och säkerhetsläget snabbt lett till förändrade arbetssätt. I den här artikeln lyfter våra experter, Martin Cederbom och Sandra Udin, sina viktigaste insikter kring hur tekniken följer och styr vårt sätt att arbeta och vilka trender du bör hålla koll på inför 2024.

Trender inför 2024_kundevent.jpg

Den fjärde industriella revolutionen är här och artificiell intelligens (AI) leder vägen. Många har redan börjat ställa om och gjort stora förändringar medan andra fortfarande är i startgroparna. Den snabba tekniska utvecklingen tvingar nu företag att anpassa sig för att fortsätta vara aktuella, men det kan vara svårt att hänga med i en ständigt föränderlig värld. Martin Cederbom, Chief Strategy and Technology Officer och Sandra Udin, Head of Delivery på Fellowmind har djupdykt i trenderna som påverkar dig som kund och listar här sina viktigaste insikter som alla företag bör känna till för att hålla sig relevanta i framtiden.

Trender_kundevent.png

1. Tydligt skifte från produkter till integrerade lösningar eller mot tjänster som baseras på funktion och resultat. Flygplansmotorer säljs som flygtimmar, möteslokaler som läranderum och hissar som persontransport. Det sker nu ett skifte från produkter till lösningar eller tjänster med ökat fokus på service, kundupplevelse och värdeskapande kundrelationer. Vi ser nya kundintegrerade affärsmodeller – vilket kommer att kräva nya insikter i din affär, nytänkande idéer och systemstöd för ökad flexibilitet.

2. Ökad kamp om kompetens. Siffror visar att det saknas personal i ett antal olika branscher, bland annat inom vård, livsmedel, teknik och tillverkningsindustrin. Samtidigt är det svårt att hitta rätt kompetens och attrahera nya medarbetare. Den nya generationens krav på flexibla arbetsförhållanden gör att företag behöver erbjuda hybrida arbetssätt, moderna verktyg och tillgängliga system för att ses som attraktiva arbetsgivare i framtiden.

3. Digitaliseringen av tillgångar och verksamhet. Robotic Process Automation, Internet of Things, 5G och, inte minst, AI är orden på allas läppar just nu. Allt ska digitaliseras och automatiseras; manuella processer ska städas bort och göras om. Den stora trenden kring digitalisering fortsätter och fler produkter och tillgångar kopplas upp, vilket skapar mer data och mätpunkter än någonsin tidigare. Du behöver en stark dataplattform med integrationsmöjlighet för att kunna dra nytta av förändringarna – och för att kunna ta datadrivna beslut.

4. Uppropet för hållbarhet. Ingen har missat de ungas rop på förändring med Greta Thunberg i spetsen. Fridays for Future engagerar 14 miljoner unga runt om i världen, unga som är på väg ut i arbetslivet. För att attrahera den nya, medvetna generationen behöver företag ta sitt ansvar, både när det gäller klimatet och samhället i stort. De behöver bidra på riktigt. Dessutom ställer kunder, banker och investerare allt högre krav på att man är en grön industri och nya direktiv för uppföljning kring ESG kräver att du har koll och rapporterar.

 5. Ökat tryck på supply chain. Omvärldsläget påverkar försörjningskedjan, något som märktes tydligt under pandemin. Hela världen stannade, inklusive logistiken. Nu befinner sig världen i pågående krig och lågkonjunktur, med ökade kostnader och drivmedels- och energipriser som skenar. Fbehöver därför se över sina leveranskedjor, ha kontroll på sina lager och samarbeta långt utanför det egna bolaget för att lyckas.

6. Förändrade kundbehov. Hela 9 av 10 konsumenter börjar idag sin köpresa online. Dagens kunder är både mer bekväma och mer pålästa än tidigare. Många äger inte längre en bil utan prenumererar på den och man vill ha maten levererad hem till dörren. Företag måste lyssna på sina kunders behov för att hålla sig relevanta. När konsumenters beteende ändras, ändras även business to business-affären: Du behöver vara online, ha attraktiva tjänster och erbjuda en förstklassig kundupplevelse.

Möt förändringarna tillsammans

Alla dessa trender är tätt sammanlänkade, vilket gör att du inte kan möta utmaningarna isolerat. Om du exempelvis väljer att inte fokusera på hållbarhet, får du heller inga investerare och kan inte attrahera rätt personal. Du behöver rätt personal för att kunna driva på digitaliseringen så att rätt verktyg finns för verksamheten. Rätt verktyg behövs i sin tur för att du ska kunna möta kraven på en modern arbetsplats samtidigt som försörjningen och supply chain säkras, tätare samarbeten etableras med partners och produkterna till kunderna utvecklas. Detta behövs för att kunna möta det ökade kravet på bekvämlighet och tillgänglighet som kommer av att kundbeteendet hela tiden förändras. Och kunder handlar hellre från ett företag med hållbarhet i fokus.

Trender_CC figur 2.png

Du behöver ha en holistisk inställning till den digitala transformationen – allt hänger ihop. Vårt svar på hur man kan lyckas i en föränderlig värld är att bli ett “Connected Company”.  Ett företag som drar nytta av teknik, digitalisering och data för att bli sammankopplade med kunder, leverantörer, medarbetare, produkt- och tjänsteutveckling kommer snabbare att kunna hantera förändringar. I framtiden blir insikterna om kunderna och deras beteenden allt viktigare för att kunna anpassa erbjudanden. Det är en utmanande process, men allt börjar med att se företaget som en helhet och tekniken som en möjliggörare.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns just för er verksamhet och hur ni skulle kunna ta steg mot att bli ett Connected Company? Hör av er så hjälper vi på Fellowmind er att rusta verksamheten på bästa sätt inför framtiden.