Kundunikt affärssystem ställer högre krav på supporten – så fungerar Bisons förvaltningsmodell

När implementationen av ditt nya affärssystem är klar och det är dags för driftstart börjar arbetet på riktigt. För oss är det viktigt att kunna säkerställa att din verksamhet även i fortsättningen får snabb och bra tillgång till vår kompetens. Både när det gäller affärsprocesserna inom partihandel och din Bison-installation. Utifrån det har vi skapat en unik förvaltningsmodell som bygger på tydlighet, supportteam med experter och transparens.

Kundunikt affärssystem ställer högre krav på supporten – så fungerar Bisons förvaltningsmodell.jpg

Driftstarten är ofta slutet på ett långt och energikrävande affärssystemsprojekt. Förväntningarna är höga från flera håll i organisationen på hur mycket effektivare och enklare allt kommer att bli med det nya systemet. Övergången från projekt och driftsättning till förvaltning är ett viktigt och ofta kritiskt skede i systemprojekt. Det kan vara lätt att köra i diket om överlämningsprocessen inte fungerar eller förvaltningsmodellen inte är tydligt kommunicerad och strukturerad.

Vi arbetar nära våra kunder utifrån en tydlig modell under förvaltningsfasen. Vi är måna om att skapa långsiktigt värdeskapande samarbeten där du som kund kan utvecklas med vårt stöd och med din verksamhet i centrum. De Bison-lösningar som vi hjälper våra kunder att implementera och förvalta inom framförallt parti- och färskvaruhandel är helt anpassade utifrån deras respektive verksamheter, specifika behov och kunder. Varje installation är helt unik, vilket ställer särskilt höga krav på support, utveckling och förvaltning.

Bisons förvaltningsmodell skapar långsiktigt värde för dig som kund

Utifrån vår gedigna expertkunskap och best practice i våra många projekt har vi skapat en unik förvaltningsmodell som säkerställer ett långsiktigt värde i affärssystemsinvesteringen.

Syftet är förutom att säkerställa att rätt personer får rätt information även att lägga förväntningar på det löpande samarbetet på rätt nivå från start.

1. Överlämningen – första viktiga steget för ett lyckat samarbete

En tydlig, formaliserad överlämning är ett av de viktigaste stegen när affärssystemet är driftsatt. Inte minst för att undvika att det uppstår glapp och brister i kommunikationen mellan projektet och verksamheten. Första steget i vår förvaltningsmodell är därför ett gemensamt och tydligt strukturerat överlämningsmöte, där både projektledare, support/förvaltningsansvarig och motsvarande personer från kund deltar.

Syftet är förutom att säkerställa att rätt personer får rätt information även att lägga förväntningar på det löpande samarbetet på rätt nivå från start. På mötet går vi igenom förvaltningsmodellen för Bison och hur samarbetet kommer att fungera när projektet nu övergår i förvaltning. Här introduceras även det dedikerade team som kommer bistå kunden i det löpande arbetet över tid.

GUIDE: Fem varningssignaler – då ska du byta system för partihandeln

Med rätt system på plats får du rätt förutsättningar för tillväxt. I den här guiden tittar vi närmare på några indikationer att det kanske är dags för er verksamhet att se över ert systemstöd.

3. Full transparens och flera sätt att nå ditt support- och konsultteam

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med oss, när och på det sätt som passar dig bäst. Oavsett om det handlar om mindre ärenden eller större utvecklingsuppdrag ska du alltid kunna förvänta dig ett snabbt och relevant svar från oss. Målet är förstås att ge dig en bra och snabb lösning, men ibland kan något som startar med en liten fråga leda till ett projekt. En utveckling som gör arbetet ännu mer effektivt och smidigt i din organisation.

Full transparens är viktigt för att du ska känna dig trygg. Alla ärenden loggas och kan följas i ärendehanteringssystemet Freshdesk. Den vanligaste kontaktvägen till ditt supportteam är mejl, men självklart går det även att ta en direktkontakt via telefon om ärendet är akut eller om du tycker det svårt att skriva ned vad det handlar om. Tack vare vår teammodell har vi även en naturlig intern dialog och kompetensöverföring om alla kundinstallationer, vilket också främjar en snabbare och bättre kundservice.

Ett långsiktigt partnerskap

Av erfarenhet vet vi att struktur och tydlighet gynnar alla parter. Det är också ett sätt för oss att kvalitetssäkra våra leveranser. Tack vare det nära samarbetet i våra kundteam kan vi bidra mer proaktivt i utvecklingen av dina affärs- och systemprocesser, så att du får ut mesta möjliga värde av din investering.

Vi delar gärna med oss av vår samlade erfarenhet. Våra konsulter har alla lång erfarenhet och expertkompetens inom partihandel såväl som Bison. Genom att alla installationer av affärssystemet Bison är helt kundanpassade finns en enorm kunskapsbank. Ett viktigt redskap för att optimera förvaltningen och vidareutvecklingen av din implementation av affärssystemet.

Samarbetet utvecklas olika för olika kunder, men med en gemensam och beprövad förvaltningsmodell ser vi till att vi gemensamt kommer överens om vilka steg som bör tas, hur dialogen ska se ut och vilka prioriteringar som är bäst att göra för just ditt företag i olika faser.

Bisons förvaltningsmodell är en viktig pusselbit i hela eftermarknadsarbetet på Fellowmind. Drivkraften är att vi tillsammans, som kund och leverantör, ska vilja utvecklas tillsammans och lära av varandra. Det menar vi är grunden för att skapa ett långsiktigt gott och värdeskapande samarbete.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag inom partihandel och färskvarubranschen. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Jens Mattsson!