Därför går digital ambition och genomförande inte alltid hand i hand

Samtidigt som allt fler företag investerar mycket i digital transformation dyker det ofta upp problem när det kommer till praktiska implementeringar av teknik. Företagsanvändare förstår ofta inte verktygen eller ser inte fördelarna. Just därför måste man som företag få interna intressenter, främst de anställda som ska använda dessa verktyg, med på företagets vision och digitaliseringsstrategi.

Digital transformation i företag har drivits på av tre C:n brukar man säga – CFO, CIO och Covid-19. Pandemin fick företag att använda digitala verktyg för att möjliggöra kommunikation och arbete hemifrån, men nivåerna av omvandling av verksamheten varierar fortfarande mycket, vilket tydligt syns i resultaten av Fellowmind People & Technology Report 2022. Medan vissa företag knappt påbörjat sin molnmigrering eller multimolnadoption, transformerar andra sina affärsmodeller och använder dataanalys och avancerade AI-modeller.

Det område som satsningar på digitalisering är inriktade på varierar kraftigt mellan olika branscher. Sektorer som investerar mest i digitala initiativ är energisektorn och finanssektorn. Intressant nog tycker  energisektorn och finanssektorn också att dessa verktyg tenderar att vara för svåra att använda: 42 och 41 procent av deltagarna i undersökningen nämnde detta. Liknande resultat rapporteras oavsett bransch: verktygets svårighet rapporteras som den största utmaningen inom 42 procent av företag med 501-1000 anställda. Dessa siffror visar en koppling mellan företagens digitala ambitioner och den praktiska implementeringen av teknik.

Att se fördelarna

Orsaken kan vara en fråga om utbildning. Medan mer än hälften av de stora företagen (med mer än 1 000 anställda) investerar i e-lärande och andra former av onlineutbildningar, är antingen utbildningsinsatserna otillräckliga eller så är verktygen faktiskt för komplexa för genomsnittsanvändare. Hur som helst är detta fortfarande en utmaning för IT-avdelningar och man kan behöva gå till roten av problemet genom att byta utbildning eller byta verktyg.

Hur som helst är detta fortfarande en utmaning för IT-avdelningar och man kan behöva gå till roten av problemet genom att byta utbildning eller byta verktyg

En av anledningarna till att digital transformation lyckas i vissa företag där andra ligger efter är involveringen av specifika intressenter, särskilt de som är starkt involverade i verksamheten. Finansbranschen är en enorm drivkraft för affärsförändringar. Både konsultföretaget Deloitte och det holländska teknikföretaget ASML rapporterar att utvecklingen mot robotprocessautomation (RPA) påbörjades på uppdrag av deras ekonomiavdelningar. Att utveckla sin digitaliseringsmetod till att inkludera AI/ML skedde tack vare önskemål från avdelningar som använder RPA-agenter dagligen. Dessa anställda är bekanta med verktygen och inser fördelarna med dessa digitala initiativ. Vittnen till positiv förändring blir oftast även de bästa talespersonerna.

En förlorad möjlighet

En sektor som är en motpol i sammanhanget är jordbruket. Att investera i CRM-lösningar befinner sig lågt på agendan för dessa företag. Experter har beklagat att jordbrukssektorn släpar efter när det gäller att anta CRM. Sådana system sparar tid och resurser för företag, och de har den extra fördelen att de leder till större kundnöjdhet. Detta verkar vara en relativt enkel och oerhört fördelaktig lösning för jordbrukssektorn, men ändå släpar implementeringen efter om man jämför med andra branscher.

Lantbruket släpar vanligtvis efter i införandet av digitala verktyg, inte bara när det kommer till CRM. En del av detta konservativa tillvägagångssätt härrör från dåliga erfarenheter från initiala misslyckanden. Företag som tar steget och använder CRM, stöter på problemet att människor inte ser fördelarna, tycker att programvaran är för svår att använda och börjar hata det nya systemet. Ytterligare ett problem vi kan se är att i branscher där införandet släpar efter är konkurrenstrycket för att anamma nya tekniker fortfarande lågt, vilket tar bort en viktig drivkraft för affärsförändringar.

Blog report 2.jpg

Disruption hägrar vid horisonten

Omvänt kan detta också förklara huvudorsaken till att digital transformation skiljer sig åt mellan olika branscher. Om en “critical mass of adoption” förblir utom räckhåll finns inte incitamentet att använda ny teknik för att vara konkurrenskraftig. Detta öppnar företag i dessa branscher för risken att utsättas för disruption. Nya konkurrenter som är “digital natives” kommer att få ett enormt försprång, vilket företag inom finans, bank och transport har lärt sig den hårda vägen.

Hur löser vi denna stagnation och introducerar teknik för att leverera ett mer levande ekosystem? Nyckeln för företag som strävar efter att nå de bästa resultaten med digitala resa är att de behöver få med sig intressenter inom verksamheten. Framför allt måste de anställda som förväntas använda dessa verktyg vara motiverade att göra det. Rekrytering av digitala infödda inom företaget kan också bidra till att ingjuta behovet av modernisering. Och adekvat utbildning är av största vikt, vilket kampen inom jordbruket och svaren i Fellowmind Report illustrerar.